Skip to content

Jurister och teologer ska utbilda statstjänstemän om mänskliga rättigheter

Uppsala universitet

Uppsala universitet har fått regeringens uppdrag att utbilda statligt anställda tjänstemän om mänsk-liga rättigheter. Utbildingen genomförs i samarbete mellan Juridiska fakulteten och Teo-logiska fakulteten.

 

- Genom denna utbildning önskar vi befästa och fördjupa kunskaperna om grundvalarna för det offentliga uppdraget, rättsstaten och välfärdsstaten, säger Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt.

- I tjänstemannens vardag är de utgångspunkten för att de mänskliga rättigheterna förverkligas och blir verklighet för var och en i mötet med offentlig förvaltning. På så sätt utgör de mänskliga rättigheterna en del av den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

- Vi önskar ge offentligt anställda en möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och få ökad kunskap om mänskliga rättigheter på ett sätt som aktivt anknyter till tjänstemannens vardag.

Konventionsåtaganden
Enligt regeringsbeslutet, som fattades redan föra året, är syftet med uppdraget att myndigheternas personal ska ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Regeringen skriver att en viktig del av utbildningen handlar om hur konventionsåtaganden om bland annat barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering, jämställdhet och de nationella minoriteterna rättigheter styr myndigheterna arbete.

Juridiska och Teologiska fakulteterna
Utbildningen genomförs vid Juridiska fakulteten tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Utbildningen, som är tänkt att genomföras under 2015 och 2016, är på både grundläggande och avancerad nivå.

Ansvariga från Juridicums sida är Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

 

 

Foto: David Naylor / Uppsala universitet

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt