Skip to content

"Felmarginal på upp till fyra år" - Läkaresällskapet förkastar regeringens krav på åldersbedömningar

Svenska Läkaresällskapet anser att de medicinska metoder som används för att göra en ålders-bedömning är alltför oprecisa. Därför uppmanar organisationen Socialstyrelsen och regeringen att se över regelverket kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

 

Regeringen har meddelat att medicinska åldersbedömningar ska göras för att bestämma åldern på ensamkommande flyktingbarn.

Ålder har stor betydelse i asylprocessen, eftersom barn har en rad rättigheter enligt både svensk och internationell rätt som måste respekteras.

Men Svenska Läkaresällskapet ställer sig kritiska till de metoder som idag finns för att göra åldersbedömningar. Organisationen menar att de inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

- I Sverige läggs stor vikt vid att en medicinsk bedömning utförs av läkare. Undersökningen innefattar oftast röntgen av skelett eller tänder, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, i ett uttalande på organisationens hemsida.

- Med en felmarginal på upp till två respektive fyra år innebär det att vare sig skelett- eller tandröntgen kan påvisa aktuell ålder med tillräcklig precision för att vara användbart för åldersbedömning.

- Vi vill att Socialstyrelsen gör en ingående analys av de etiska problemen i denna fråga; det är varken medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbedömningar med dagens oprecisa medicinska metoder, säger Ingemar Engström.

 

Foto: Claes Nordfjell/TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt