Skip to content

"Mitt brott ett verk av djävulen" - Fadimes pappa får livstidsstraffet omvandlat

Den 69-årige man som år 2002 dömdes för heders-mordet på sin dotter Fadime får sitt livstidsstraff tidbestämt till 24 år, vilket innebär att han kan släppas fri år 2018. Återfallsrisken bedöms som låg - dock med reservation för att det är svårt att bedöma återfallsrisken i just hedersrelaterad brottslighet. Själv anser mannen att hans brott var ett verk av djävulen.

 

Den 26-åriga kvinnan Fadime mördades 2002 under uppmärksammade former av sin pappa, som idag är 69 år gammal.

Fadime hade haft ett förhållande med en man som inte "valts ut" av hennes familj – någonting som gick emot den så kallade hederskultur som gällde i hennes familj. Hon hade även kritiserat hederskulturen i media.

Sköts i huvudet
I samband med att Fadime besökte sin syster i Uppsala överrumplades hon av sin pappa som sköt henne i huvudet med en pistol. Trots att Fadimes mamma och syster försökte stoppa honom trängde sig pappan fram och avlossade, på mycket nära håll, ännu ett skott i huvudet på sin dotter.

Pappan erkände gärningen och dömdes senare samma år till livstids fängelse för mord. Uppsala tingsrätt liknade i sin dom tillvägagångssättet med ”en ren avrättning”. Den hade dessutom utförts inför ögonen på Fadimes mamma och två systrar, varav den yngsta var 13 år.

Örebro tingsrätt beslutar nu att omvandla 69-åringens livstidsstraff till 24 års fängelse. Domstolen anser i och för sig att han under de senaste åren kunde ha ”intensifierat sina ansträngningar att lära sig svenska i tal och skrift och att utvidga sitt kontaktnät till att inte enbart omfatta nära anhöriga till honom”.

Inte misskött sig
69-åringen har samtidigt inte gjort sig skyldig till någon allvarligare misskötsamhet och har under de senaste åren haft ett stort antal bevakade permissioner som skötts utan anmärkning - bland annat för att få sjukvård.

Några obevakade permissioner har han däremot inte beviljats – någonting som gör det svårt att bedöma hur 69-åringen ”hanterar besvärliga och överraskande situationer på egen hand”.

Återfallsrisken har samtidigt bedömts som låg vilket är den lägsta graden på Rättsmedicinalverkets skala - detta dock med reservation för att det är svårt att bedöma återfallsrisken i just hedersrelaterad brottslighet. Orsaken är att det saknas kunskap "om specifika och individbundna riskfaktorer" för denna typ av brottslighet. 

"Ett verk av djävulen"
I sitt beslut redovisar tingsrätten Rättsmedicinalverkets slutsatser:

"X (den dömde mannen) uppger att han anser att det brott han begått snarare är att betrakta som djuriskt eller som ett verk av djävulen. I referenssamtal med anhörig framkommer att familjens syn på brottet och gärningsmannen är att fadern var förvirrad och stressad och därigenom att skulden ska förläggas till en individs beteende och inte till kollektivet och det sammanhang av landsmän där han hade sin sociala bas och värnade om sitt anseende." 

Tingsrätten fortsätter:

"De uppgifter som X lämnat under aktuell utredning och i andra sammanhang talar sammantaget för att hans brott kan anses ingå i en hedersrelaterad kontext åtminstone utifrån hur han då uppfattade situationen i det sociala och kulturella sammanhang han befann sig i. Vid aktuell riskbedömning framkommer det dock inte några belägg för att ett aktivt värderingssystem hos X skulle rättfärdiga vidare hedersrelaterad brottslighet." 

En omvandling innebär att 69-åringen kan bli fri om knappt två och ett halvt år – och det är med hänsyn till den låga återfallsrisken inte för tidigt för en omvandling, anser tingsrätten.

69-åringen ansökte redan år 2012 om omvandling men domstolarna bedömde att det då var för tidigt.

 

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt