Skip to content

"Kniv i feministfitta" yttrandefrihet och inte ofredande - hovrätten friar

Tingsrätten ansåg att mannen hade missbrukat sin yttrandefrihet när han skrev att "sexistiska femi-nister" borde få "en kniv uppkörd i fittan". Han dömdes därför för ofredande. Hovrätten river nu upp domen eftersom gärningen inte är kriminali-serad. Hovrätten skriver dock att det finns "goda skäl" att ändra lagen.

 

Den 27-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för ofredande sedan han, under pseudonym,  hade skrivit ett antal kommentarer till en krönika om feminism på nyhetssajten Nyheter24. Målsäganden var enligt åklagaren den kvinnliga krönikören.

Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X har bland annat skrivit 'Men jämställhet för mig är att man pullar en sexistisk feministhora i vaginan med en stor kniv. Det bästa man kan göra for jämställigheten i Sverige är att gå ut med ett basebollträ och slå ihjäl sexistiska feministkräk' och 'Det är sexistiska feministidioter som MÄ som skulle behöva hålla käften. Hon gör ju bara bort sig. Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister'."

Åberopade yttrandefrihet
27-åringen medgav att det var han som hade skrivit kommentarerna men nekade till brott eftersom kommentarerna skulle omfattas av hans rätt till yttrandefrihet. 

Krönikören berättade i tingsrätten att syftet med hennes krönika var att väcka debatt kring frågan om män skulle ge kvinnor företräde i den feministiska kampen. 

Dömdes i tingsrätten
Tingsrätten ansåg att kommentarerna innehöll hot om våld och grundade sig i en ”hätsk inställning till feminism”. 

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Den av X skrivna kommentaren bidrar, enligt tingsrätten, inte till en fortsatt saklig debatt kring jämställdhet och feminism. Dessutom innehåller den hot om våld som, i vart fall indirekt, riktats mot MÄ personligen. När det som i detta fall är en gärning som tangerar bestämmelsen om olaga hot anser tingsrätten att X missbrukat sin rätt till yttrandefrihet."

27-åringen dömdes därför för ofredande till 50 dagsböter à 50 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till journalisten.

Syftade till att väcka debatt
Svea hovrätt river nu upp domen och friar 27-åringen. Hovrätten skriver:

"X har uppgett att hans syfte med kommentaren var att vända på det sexistiska hat som han menar finns i samhället och som huvudsakligen riktar sig mot män. X har medgivit att ordvalet i kommentaren var olämpligt, men invänt att det inte är ovanligt med sådana formuleringar på nätet."

Hovrätten fortsätter:

"Vad som framstår som det centrala är alltså det mycket grova språk X använt... Därtill kommer att det är fråga om en enstaka kommentar, som även om den medförde obehag för MÄ, lämnades med anledning av en krönika som syftade till att väcka debatt på en av Nyheter24 anvisad plats." 

Hovrätten kommer fram till att mannens gärning inte kan klassas som ett ”sådant hänsynslöst beteende som krävs för ansvar för ofredande”. Han frias därför helt från åtalet.

Hovrätten skriver dock:

”En annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det slag som är föremål för hovrättens bedömning borde vara straffbara. Det får emellertid anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en sådan kriminalisering bör införas och hur den i sådana fall bör utformas.”

 

Foto: Nora Lorek/TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Ruben Evensen
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt