Skip to content

Männen diskriminerades på grund av kön och etnisk bakgrund när de ville bli poliser – får 100 000 kronor

Kvinnliga sökande och personer av annan etnisk bakgrund fick företräde när de fyra männen sökte in till polisutbildningen våren 2010 och inte blev antagna. Nu förlikas parterna i Stockholms tings-rätt.

 

Rikspolisstyrelsen, nuvarande Polismyndigheten, ger männen 100 000 kronor vardera i diskrimineringsersättning.

– Detta är principiellt mycket betydelsefullt. Polisen har i praktiken erkänt att man har diskriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund. Vi kommer nu mycket noga följa hur Polisen och de politiskt ansvariga säkerställer att detta inte upprepas, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa och ett av ombuden i fallet.

Rikspolisstyrelsen har drivit att frågan skulle anses vara preskriberad men det ansåg inte Högsta domstolen i sitt avgörande 2014.  

 

Foto: Centrum för rättvisa

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Det verkar som om ledningen betalar för att slippa lägga ner tid på saken.

Centrum för Rättvisa tillskrev 1500 män som sökt, men inte kommit in. 300 svarade.
Centrum för Rättvisa har, såvitt jag förstår, inte tillskrivit 1500 kvinnor som sökt men inte kommit in. Därför finns inget att jämföra med.

Varje år söker tusental kvinnor och män polisutbildningen, men kommer inte in. I praktiken har det för alla, oavsett kön, krävts upprepade ansökningar under 2-3 år till 4-5 utbildningsomgångar.

Det har visat sig att det är rner tur om man kallas till första test eller inte. Vissa år har sökande kallats till test, men året därefter inte, för att det tredje året på nytt kallas till test och för fjärde året kallas till test och bli antagen. Det gäller oavsett kön.

Att kalla det diskriminering för att man inte kommer in första gången man söker, är inte ok.

Att kalla det diskriminering för att man inte kommer in trots att man söker under 6 års tid ( 2004-2010 ) är inte ok.. Under 6 års tid blir tusentals andra män antagna, blir man inte antagen under 6-7 års tid kanske man inte passar som polis.

Ett problem är att polisen inte har fullständig dokumentation över hur man har tänkt och resonerat i de enskilda fallen. Urvalet sker inte enbart efter de sökandes sakliga meriter.. Urvalet sker också efter något som kallas "sammansättningsfaktorer". Sådana är kön, etnicitet, antal gånger personen sökt, hur man uppfattas som person m.m.

För att kunna bedöma saken på ett korrekt och riktigt sätt, krävs att man även tar hänsyn till antalet gånger som de förfördelade har sökt, jämfört med antalet gånger som då intagna kvinnor har sökt. Det har inte gjorts. Klart är dock att det för vårterminen 2010 fanns ett direktiv från högre ort att det skulle vara 50/50.

På Piketen sa vi ibland att vi börjar passet med 100 kg i bänk..
Men att vara fysikt stark, bra på bänkpress och att kunna karate är inte det som avgör hur bra man är.. Tyvärr har män, oftare än kvinnor, en syn på polisarbete som är skapad från Hollywood... Man har killarna sett filmen SWAT, vill bli polis och blir sur när en kvinna kommer in.. men inte "jag" som är 185 cm, klarar 100 kg i bänk, tränat kampsport och är pistolskytt.

"Det har visat sig att det är rner tur om man kallas till första test eller inte"

Redan där har rättssäkerheten brustit och är skandalöst myndighetsutövande. Om dessutom antal ansökningstillfällen skulle vara avgörande för huruvida någon blir kallad till fystester så har rättssäkerheten och processen brustit där också. Om RPS listar specifika krav och meriterande faktorer så ska huruvida någon blir kallad till tester inte handla om icke-redovisbara godtyckliga faktorer som RPS bestämmer men vägrar att dela med sig av, framförallt inte när vi har lagstadgad transparens för myndigheter.

I övrigt vet jag inte varför du har bestämt dig att vara negativ till det faktum att RPS otvetydigt har bedrivit diskriminering och får det till större sannolikhet att handla om att personerna ifråga skulle vara olämpliga. Det är en fråga du själv får ställa. Däremot kan jag säga ang:

"Det verkar som om ledningen betalar för att slippa lägga ner tid på saken."

Så de motarbetar stämningen alla sätt och vis i 4,5år, förlorar prejudikatsdomen och ställs inför faktum att de har använt etnicitet som en faktor (vilket by default är olagligt), som de inte har någon som helst möjlighet att motbevisa, bestämmer sig således för att backa i det läget... för att ... slippa lägga ner tid på saken? Rimligt.

Trevlig helg!

Vänligen,

Daniel Ståhl

Problemet är att det inte går att jämföra män, kvinnor, kvalifikationer och testresultat för att sedan, med bra säkerhet sortera in personerna i en trave efter lämplighet, för ett så brett yrke som polis. Personligen anser jag att kön, etnicitet och kulturell tillhörighet skall vara faktorer i urvalet. Vilken vikt som man skall lägga på de faktorerna i förhållande till andra faktorer, vet jag inte.

Jag har sett många kvinnor, med bra bakgrund inom t.ex juridik, beteendevetenskap, ekonomi m.m. som sökt polisen under samma period men som inte kommit in direkt. Ibland har de kallats till fys-test i Falun som de har klarat, för att nästa gång inte ens få komma på fys-text. Det har i snitt fått söka 4-5 gånger…
Samtidigt har unga män utan arbetslivserfarenhet kommit in första gången.
Det har inte gått att få svar på varför tjejerna inte kom vidare. Polisrekryteringen har inte delat med sig de uppgifterna.
Så man skall vara lite försiktig med att ropa "diskriminering" för högt.

Självklart är antalet ansökningstillfällen, magkänslan, mixen av arbetslivserfarenhet och utbildning m.m., mycket viktiga faktorer givet alla andra värden lika. Att visa intresse för ett jobb och söka flera gånger är ett bra tecken på intresse och skall vägas in i helhetsbedömningen.

Trevlig helg..

Om Polismyndigheten hade velat slippa lägga ned tid på saken hade det kanske varit klokare att lägga sig år 2011, då vi ansökte om stämning. Nu fick vi bland annat driva frågan om påstådd preskription hela vägen till Högsta domstolen - där Polismyndigheten också tappade.

Den enkla förklaringen till att Polismyndigheten nu medgett att betala hela de yrkade skadestånden är att man torde ha insett att den omfattande diskrimineringen vid antagningen till Polishögskolan var olaglig och att våra klienter skulle ha fått rätt i domstolen.

Det stämmer att Centrum för rättvisa tillskrev ca 1500 män som sökt till men inte kommit in på polisutbildningen. Drygt 130 av dessa hörde av sig till Diskrimineringsombudsmannen, utan nämnvärt resultat. Förklaringen till att vi skrev till män var att det framförallt var män som hade diskriminerats.

Oavsett om man söker en eller sex gånger till en utbildning: Det är olagligt att kvotera, oavsett grund - och det är olagligt att överhuvudtaget beakta etnisk bakgrund. Polismyndigheten har alltså gjort ett grovt dubbelfel.

Det är naturligtvis mycket allvarligt att det förkommit omfattande diskriminering vid antagningen till polisutbildningen. Därför är det också mycket välkommet att Polismyndigheten nu verkar ha insett sina övertramp.

Vi kommer att följa upp detta för att motverka att den här typen av haveri händer igen.

Clarence Crafoord
Chef för Centrum för rättvisa

Mkt bra arbete, Clarence! Keep it up.

Instämmer. Särskilt glädjande att alla de poliser som på DJ titt som tätt påstår "nä, det finns inte någon diskriminering i antagningarna" nu fått se sig motbevisade en gång för alla.

Fast det här räknas väl inte som diskriminering utan istället som "omvänd" dito. Ungefär som M. Sahlins syn på kvotering dvs "positiv särbehandling".

Ordning och reda! Tack Centrum för rättvisa.

Ökad mångfald ska höja kompetensen, inte minska den genom att sökande som är mindre kvalificerade ges otillbörliga fördelar.
Centrum för Rättvisa har dock med detta ärende gett kvinnomotståndarna vatten på sin kvarn.
På 70-talet fick kvinnliga poliser direktiv om gå att ett par meter bakom de manliga när de patrullerade på stan. Dit vill vi inte komma igen.

Polisutbildningen har ca 7000 sökande men kan enbart ta in några hundra elever. Av dessa sökande har ca 6000 män och kvinnor behörighet och går vidare i olika steg med språktest, fystest, m.m..
Fler män än kvinnor söker utbildningen. Eftersom man inte , utifrån resultaten från de olika deltesterna, kan gradera och avgöra vilka som relativt sett är bäst lämpade att arbeta som poliser, är det lämpligt att fördela utbildningsplatserna 50/50 lika efter kön, eftersom ökad mångfald höjer organisationens kompetens sett ur ett helhetsperspektiv.

Att springa 2 km några sekunder snabbare, innebär inte att man är en bättre utredare.
Att vara lite snabbare på Harres test, innebär inte att man är bättre som IG-polis.
Att vara lite sämre på grammatik innebär att man inte skall arbeta som utredare, men det innebär inte att man inte är duktig som IG polis och att ta hand om brottsoffer.

Det går helt enkelt det inte att relativt gradera de sökandes kvalifikationer på det sätt som de förfördelade männen och Centrum för Rättvisa tror.

Det går inte inbördes gradera 6000 personens lämplighet för en arbetsuppgift innan man vilken arbetsuppgiften blir. Är det att som utredare lägga pussel, är det att arbeta på span eller Säk, arbete i reception, arbete med tillstånds och vapenlicensärenden, arbeta som trafikpolis, arbeta som djurpolis? Är det att arbeta som som IG-polis med att ta hand om barn som farit illa, lämna dödsbud, sitta med döda kroppar och invänta borttransport, ta upp brottsanmälningar, hämta snattare…osv..

Att polismyndigheten gick med på kraven till slut, är enbart för att de vill slippa tjafsa.
De borde gjort detta tidigare för att slippa debatten. Det kostar mer att tjafsa och man får svälja förtreten trots att man har rätt.

Dock så finns finns de facto skillnader mellan män och kvinnor. Fler män än kvinnor sjunker som stenar vid simtesterna i Falun.. Männen är dock generellt mer styrke- och bänkpressinriktade än kvinnor som i stället är mer alround-tränade. Kvinnor är generellt sämre när det gäller att skjuta mot människoliknande tavlor. Männen har inga tveksamheter att skjuta där figuren är bredast ( bröstet ) , emedan kvinnorna tänker efter lite mer innan de trycker av.

Nonsens av sällan skådat slag! Kompetensen på en arbetsplats höjs inte genom mångfald (vad det nu ens betyder), utan genom att rekrytera kompetenta medarbetare. Vi har ju sett hur kompentensen "höjdes" till oanade nivåer inom Räddningstjänsten Syd då det uppdagades att de kvinnliga brandmännen behövde 10 minuter för att forcera en säkerhetsdörr, något som de manliga brandmännen klarade av på under 1 minut. Det finns gott om kvinnor som tar sig in på polisutbildningen utan att behöva bli inkvoterade, och det är sannerligen att underkänna dessa kvinnors kompetens genom att propagera för kvotering som du gör.

Helt fel!!!

Mångfald är dock ett missbrukat ord, och de flesta förstår inte vad det innebär.

Många tror att mångfald handlar om kön och drar gärna fram brandmans-argumentet och provet med forcering av en dörr som bevis på att mångfald inte fungerar.

Men det finns bara två kön, man kan inte skapa mångfald med bara två kön.

Mångfald "Diversity" är ett viktigt begrepp och numera en viktig del av t.ex MBA utbildningarna vid Harvard Business School. Även i USA har man insett och konstaterat att företag och organisationer blir mer effektiva genom mångfald och jämn könsfördelning.

För att öka polisens effektivitet krävs mångfald, dvs team där poliserna har olika talanger, färdigheter och egenskaper, kommer från olika discipliner och har olika bakgrunder och kompetenser. Män och kvinnor har helt olika synpunkter, idéer, erfarenheter och insikter, vilket möjliggör bättre analys och problemlösning. Det är förnufts- och kunskapsvidrigt att försvåra effektivitetshöjning av t.ex polisens utredningsverksamhet och krimjour genom att inte ta åt sig modern kunskap från t.ex näringslivet.

Om man har 300 utbildnings/yrkesplatser som skall fördelas mellan 1500 män och 500 kvinnor som uppfyller kraven, så vinner samhället och brottsbekämpningen långsiktigt på en jämn könsfördelning, även om det innebär att män "diskrimineras".
Det mervärde man får vid jämn könsfördelning överskuggar värdet av de små skillnaderna som eventuellt föreligger efter språk- och fystester,

Jag propagerar inte för kvotering. Kvotering är dåligt eftersom det innebär att man utgår från ett jämställdshetsperspektiv. Man skall utgå från ett effektivitetsperspektiv.

En effektiv organisation och effektiv verksamhet är viktigare än allt annat..

Inom IT-branschen är vi drabbade av stor kompetensbrist inom de flesta områden och vi har inte råd att hänga upp oss på oviktiga detaljer som kön, etnicitet, eller om man är ung eller gammal. Det är vilken kompetens du besitter och hur lämpad du är att göra jobbet som avgör. Alla studier och erfarenheter visar dock att jämn könsfördelning ger bättre team och ett högre och bättre slutresultat. Därför skall man sträva efter jämn könsfördelning i de team som skall arbeta ihop.

För att klargöra några saker:

1. Polisen har i flera antagningsomgångar sett till att exakt 50 procent av platserna tillfallit kvinnor och 50 procent av platserna tillfallit män. Med tanke på att två tredjedelar av de sökande var män har denna de facto-kvotering gett män en uppenbar nackdel vid ansökningsförfarandet. Denna nackdel har enbart att göra med könstillhörighet och är olaglig diskriminering.

2. Polisen har också uttryckligen fastslagit "att andelen personer med annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk som antas till polisutbildningen ska vara minst 18 procent vid varje antagningstillfälle". Det rör sig alltså om etnisk kvotering.

3. Högsta domstolen klargjorde redan 2006 att det är olagligt med kvotering på utbildningsområdet. Och det är dessutom olagligt med all form av positiv särbehandling på etnisk grund - alltså även i en situation där två sökande har lika meriter. Att det är olagligt med den mest extrema formen av positiv särbehandling på etnisk grund, kvotering, råder det således inget som helst tvivel om.

Vidare, om det skulle vara så som den person som här kallar sig IG påstår, nämligen att Polisen inte klarar av att gradera de sökandes kvalifikationer på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt - ja då måste Polisen (och Rekryteringsmyndigheten, som bland annat genomför de medicinska och psykologiska testerna och gör en sammanvägd bedömning innan Polisen till slut avgör vilka som ska komma in) tänka till ordentligt - men helst utan att bryta mot lagen...

"IG" skriver också att "orsaken till att polismyndigheten gick med på kraven till slut, är enbart för att de vill slippa tjafsa. De borde gjort detta tidigare för att slippa debatten. Det kostar mer att tjafsa och man får svälja förtreten trots att man har rätt."

Efter det att frågan om preskription avgjordes av Högsta domstolen till Polismyndighetens nackdel har det stått klart att Polismyndigheten skulle fällas i domstolen. Som nämnts finns det exempelvis inget utrymme överhuvudtaget för särbehandling på etnisk grund. Eftersom detta torde ha stått klart även för Polismyndigheten gick Polismyndigheten med på att betala hela de yrkade skadestånden. Det är ingen slump att Polismyndigheten valde att lägga sig platt bara ett par veckor före den utsatta huvudförhandlingen i tingsrätten. Efter flera års processande var det knappast för att "svälja förtreten trots att man har rätt". Nej, det var för att undvika en given fällande dom. För övrigt kan inte en myndighet ge bort 400 000 kronor av skattepengar "för att slippa tjafsa".

Avslutningsvis (detta blir mitt sista inlägg i denna diskussion) och som jag skrev i Expressen: De flesta av oss delar nog Polisens önskemål om en bredd i poliskåren i fråga om bakgrund och erfarenheter. Och Polisen kan givetvis även i framtiden arbeta för att öka mångfalden i olika avseenden, exempelvis genom att aktivt bredda underlaget av sökande. Men antagningen måste självklart vara fri från diskriminering.

Clarence Crafoord

Bra och tydligt klargörande, Clarence, och grattis till en viktig och betydelsefull framgång för jämställdheten.

Om jag blev inkvoterad som polis skulle jag skämmas hela livet.
Myndighetsutövning med tvivelaktig kompetens och lämplighet sätter medborgarnas liv och hälsa på spel.
Notera hur de olika poliserna agerar 3:40 in i filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=v-6r8xXqhzA

https://www.youtube.com/watch?v=mgJ7mI8H1jE

Notera hur den manliga polisen tappar batongen 00:36 in i filmen.

Skämt åsido.

Avgörande för att bekämpa och beivra de brott som ökar, är inte om utredarna och spanarna är 2 meter långa, rakade och muskulösa Vikingar..

Sanningen är att denna typ av situationer du hänvisar till, dvs att slåss och brottas, inte ens svarar för 1% av polisens totala arbetstid och då talar vi om IG-poliser. Generellt för Polisen svarar brottning och slagsmål för en mycket liten del av tiden. Ändå är det detta argument ( plus brandskårstestet att forcera en dörr ), som många anser vara synnerligen viktiga och som visar att män är bättre än kvinnor som poliser.

Att utgå från sällan förekommande situationer vid polisantagningen är lika dumt som att kräva att en allmänläkare på en liten vårdcentral måste vara expert på operation av hjärntumörer.

De tester som diskuteras i de aktuella "kvoterings- och diskrimineringsfallen" är språktest i svenska plus fys-tester

SPRÅKTESTET motsvarar godkänt i Svenska på gymnasiet.
Språktestet har tagits bort eftersom det inte gav något. Det krävs ju ändå allmän behärighet till universitetsstudier plus Särskild behörighet med bl.a betyget Godkänt (E eller G eller 3) i Svenska.

Den särskilda behörigheten i bl.a svenska är samma som för juristlinjen.
Det går inte att utifrpn språktestet gradera elevernas lämplighet och förmåga att i framtiden arbeta varken som jurister eller poliser. Därför saknas en inbördes gradering betydelse på detta förstadium.

FYSTESTET består av tre moment (fyra om vi räknar med simningen som eleverna fick göra på egen hand innan ansökningen och där det visat sig att män, oftare än kvinnor, överdrivit och inte klarat simprovet och man därför tvingas göra efterkontroller i bl.a Falun där man gör fys-tester.).

Fystesterna är;
- Löpning, 2km på viss tid.
- Kunna korrekt lyfta och förflytta 77 kilo docka 15 meter
- Harrestest – Ett koordination och rörlighetstest som ska klaras på ett visst antal sekunder.

Du skriver "Myndighetsutövning med tvivelaktig kompetens och lämplighet sätter medborgarnas liv och hälsa på spel."

Menar du på fullt allvar att 5 sekunders skillnad vid fys-tetet eller 2 sekunds skillnad i Harrestest sätter medborgarnas liv och hälsa på spel eller gör att någon blir en sämre/bättre analytiker och utredare?

Snarare är det så att medborgarnas liv och hälsa sätts på spel om polisens verksamhet och förmåga att klara upp brott inte effektiviseras.

Ditt resonemang om fys-tester stämmer vid uttagning till exempelvis Piketen eller NI, men definitivt inte vid allmän uttagning av personer där man i förväg inte vet om de kommer att arbeta som experter på yrkestrafik, med tillståndsfrågor, med analys, med förhör och utredningar, med spaning, med IT-brottslighet osv,

Inom FBI har man sedan länge insett effektivitetshöjningen man får av diversifierade utredningsteam, dvs professionals ( t.ex utredare och analytiker ),
För gruppen "Special Agents" finns 13.455 anställda, varav 10.824 män och 2.631 kvinnor.
För gruppen "Professional" finns 21.653 anställda, varav 9.162 män och 12.490 kvinnor.

Utifrån alla de som klarar grundkraven, måste man välja in elever så att man kan skapa så effektiva och kreativa team som möjligt för att klara av framtidens brottslighet, som definitivt i första hand inte handlar om att som stor viking gripa busar utanför en spelhåla, även om det även behövs sådana personer självklart..