Skip to content

Så påverkar nämndemän från SD och V brottmålen - ännu en studie visar på politiskt dömande

Ännu en vetenskaplig studie - den här gången från från Göteborgs universitet - visar på problem med nämndemannasystemet när det kommer till opartiskhet. Fällande domar mot åtalade med "distinkt arabiskt-klingande" namn ökar markant i mål med en sverigedemokratisk nämndeman, medan fällande domar där en kvinna är offret ökar om en av nämndemännen är vänsterpartist.

 

- Integriteten i alla rättssystem vilar på löftet om en rättvis rättegång där domen avgörs av bevisningens kvalitet och inte av juryns egenskaper, såsom etnicitet, ålder, kön eller politisk tillhörighet, säger Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi och en av de forskare som ligger bakom den nya rapporten.

- Men vår studie visar att sådan särbehandling förekommer i nämndemannasystemet, åtminstone vad gäller politisk tillhörighet. 

Sverigedemokrater
Avhandlingen bygger på 950 mål som har prövats av Göteborgs tingsrätt mellan åren 2009 och 2012 med slumpmässigt tilldelade nämndemän.

Studien visar att sannolikheten för en fällande dom ökar med 17 procentenheter för åtalade med "distinkt arabiskt-klingande namn" om det finns en sverigedemokratisk nämndeman med i rätten.

Vänsterpartister
Studien visar också att antalet fällande domar ökar i de fall där en kvinna är brottsoffer om en av nämndemännen representerar Vänsterpartiet - närmare bestämt med 14 procentenheter.

Enligt forskarna kan det finnas två förklaringar till varför förekomsten av en nämndemän från Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet påverkar utfallen. Dels kan det handla om att deras röst blir direkt avgörande i fallet, dels om att dessa nämndemän påverkar sina nämndemannakollegors röstning.

- Vårt resultat tyder på att det främst är den enskilda nämndemannens faktiska röst som påverkar utslaget. Men vi ser också starka belägg för så kallade ”peer effects”, det vill säga att nämndemän från Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet påverkar röstningsbeteendet hos nämndemän från andra partier, säger Randi Hjalmarsson. 

Tidigare rapport
Dagens Juridik rapporterade nyligen om en annan vetenskaplig studie från Uppsala universitet som visar att nämndemäns politiska bakgrund spelar roll i avgöranden vid landets migrationsdomstolar. Asylsökande som får nämndemän från Sverigedemokraterna har mindre chans att få asyl jämfört med genomsnittet, medan nämndemän från Kristdemokraterna oftare vill bevilja asyl.

 

Läs hela den nya rapporten från Göteborgs universitet här.

 

 

Foto: Björn Larsson Ask/ TT

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt