Skip to content

Svenskar omfattas av hets mot folkgrupp – men bloggare frias

Norrköpings tingsrätt anser att svenskar som majoritetsgrupp omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. De blogginlägg där en man utryckt sig nedsättande mot svenskar gick dock inte över gränsen över vad som får skrivas.

 

I mars förra året publicerade en bloggare ett inlägg där han skrev att ”nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare”, att svenskar ”inte hyser respekt för judar och andra” och att de ”beter sig som djur”.

Mannen ”vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra”.

Utlovade pengar
I juni samma år gjorde mannen ett nytt inlägg på bloggen: ”Till den som kan belägga att jag begått något endaste brott - företag, förening, fiende eller frände - utfäster jag härmed 25 000 kronor! Den som vill kräva pengarna får stämma mig i valfri tingsrätt senast på tisdag”.

En förening nappade på mannens uppmaning. De väckte talan mot honom i Norrköpings tingsrätt och krävde att han skulle betala ut pengarna.  

Svenskar omfattas 
Tingsrätten hänvisar till uttalanden i förarbeten och slår fast att också svenskar som grupp kan omfattas av hets mot folkgrupp.

Domstolen anser att det inte finns något som tyder på att bestämmelsens tillämpningsområde skulle ha förändrats med tiden.

Tingsrätten gör denna bedömning trots att Justitiekanslern, JK, har konstaterat att den situationen att någon uttrycker kritik mot svenskar inte ska träffas av straffstadgandet. Domstolen skriver att de noterar att Justitieombudsmannen, till skillnad från JK, har bedömt att bestämmelsen visst omfattar svenskar.

Norrköpings tingsrätt skriver dock:
"Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper."

Inlägg faller inom yttrandefrihet
Domstolen konstaterar att blogginlägget innehåller ett mycket nedsättande och stötande språk men att det förmodligen bemöts bäst i en fri och öppen debatt.
”Med beaktande härav och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall.”

Domstolen konstaterar att inlägget därför inte uppnår kravet för missaktning. Bloggaren anses alltså inte har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och föreningen får inte rätt att kräva ut pengarna. 

 

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

 

 


  • Alt-texten
    Johanna Haddäng
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt