Skip to content

Svenskar omfattas av hets mot folkgrupp – men bloggare frias

Norrköpings tingsrätt anser att svenskar som majoritetsgrupp omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. De blogginlägg där en man utryckt sig nedsättande mot svenskar gick dock inte över gränsen över vad som får skrivas.

 

I mars förra året publicerade en bloggare ett inlägg där han skrev att ”nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare”, att svenskar ”inte hyser respekt för judar och andra” och att de ”beter sig som djur”.

Mannen ”vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra”.

Utlovade pengar
I juni samma år gjorde mannen ett nytt inlägg på bloggen: ”Till den som kan belägga att jag begått något endaste brott - företag, förening, fiende eller frände - utfäster jag härmed 25 000 kronor! Den som vill kräva pengarna får stämma mig i valfri tingsrätt senast på tisdag”.

En förening nappade på mannens uppmaning. De väckte talan mot honom i Norrköpings tingsrätt och krävde att han skulle betala ut pengarna.  

Svenskar omfattas 
Tingsrätten hänvisar till uttalanden i förarbeten och slår fast att också svenskar som grupp kan omfattas av hets mot folkgrupp.

Domstolen anser att det inte finns något som tyder på att bestämmelsens tillämpningsområde skulle ha förändrats med tiden.

Tingsrätten gör denna bedömning trots att Justitiekanslern, JK, har konstaterat att den situationen att någon uttrycker kritik mot svenskar inte ska träffas av straffstadgandet. Domstolen skriver att de noterar att Justitieombudsmannen, till skillnad från JK, har bedömt att bestämmelsen visst omfattar svenskar.

Norrköpings tingsrätt skriver dock:
"Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper."

Inlägg faller inom yttrandefrihet
Domstolen konstaterar att blogginlägget innehåller ett mycket nedsättande och stötande språk men att det förmodligen bemöts bäst i en fri och öppen debatt.
”Med beaktande härav och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall.”

Domstolen konstaterar att inlägget därför inte uppnår kravet för missaktning. Bloggaren anses alltså inte har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och föreningen får inte rätt att kräva ut pengarna. 

 

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

 

 


  • Alt-texten
    Johanna Haddäng
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Intressant, undrar då om inte åklagaren är intresserad av att t.ex. anmäla den SR-anställde programledaren i radioprogrammet P3 Spel) "Samson Wiklund" som på sitt twitterkonto: "Drömmer om att machete-döda vita män".

Eller Kakan Hermansson som tycket att polismorden i Malexander var helt i sin ordning. Alla poliser bör för övrigt avrättas anser hon. Hon om någon är väl det yttersta exemplet på att lagen inte fungera och bör avskaffas omedelbart. Länk till en fantastisk sida med hennes påhopp.
https://toklandet.wordpress.com/2014/09/04/foljetongen-kakan/

Om domen står sig innebär den väl att den, med beaktande av att kineser i världen är att betrakta som en majoritetsgrupp, ger fritt fram för att uttala sig kränkande om kineser. Skojar bara, det var ju svenskar det gällde.

"Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper" Innebär inte det en inskränkning av likhet inför lagen?

Nej. För att tydliggöra:

Direktör Karlsson: "Svenskar är sämst" Frias
Snickare Andersson: "Svenskar är sämst" Frias
Handikappade Nilsson: "Svenskar är sämst" Frias
Invandrare Pekkinen: "Svenskar är sämst" Frias

Alla är lika inför lagen.
Den här domen kan man säga mycket om, men inte just det.

Lagen borde kanske skydda alla etniska grupper likadant? Dessutom hittar jag inte någonstans i lagen att yttrandefriheten ska inskärnkas annorlunda för vissa etniska grupper.

Lagen borde inte existera över huvud taget. Tror tingsrätten gått till förarbetena. Vilket inte är så konstigt, då man måste definiera vad en folkgrupp är rent juridiskt. Om jag inte minns fel var det endast judar som skyddades, när lagen tillkom efter andra världskriget och har sedan vidgats för att täcka alla möjliga folkgruppe bl a homosexuella och tydligen nu svenskar. Vilket har inneburit att religiösa (Åke Green) har större rättigheter en Nazister(flygblad som delades ut på skola, med samma grad av antihomosexulla åsikter som Green).

Där kan vi snacka om likhet inför lagen. Enklast är om staten inte förbjuder åsikter, särskilt då vi har ett parti som nog inte har så mycket emot att förbjuda "sverigefientliga" åsikter. Det kan bara sluta illa att inskränka yttrandefriheten. Stjälper alltid mer än vad det hjälper.

Håller med.Bort med denna lag.Rasister är en skam men deras påståenden skall bemötas med öppen debatt.Lagen har blivit mer och mer förföljelse av oliktänkande och det är inte acceptabelt

Men i praktiken är det ju inte så. För hur kan man uttrycka sig mer hetsande än att svenskar är vidrig ohyra som ska utrotas?? Någon med livlig fantasi och en förkärlek för klarspråk skulle kanske kunna författa ett exempel med potential att falla under lagens tillämpning....?

Om du kallar "bloggskribentens" folkgrupp för ohyra som ska utrotas så skulle det bli till att skaka galler. Märkligt att en sådan skribent kan prata om utrotning med tanke på vad hans folkgrupp gick igenom under andra världskriget.

Till h fre: det var just det, det är inte som det borde: lagen tillämpas inte lika för alla och detta är ett utmärkt exempel. Domstolen tror sig väl anpassa sig till den rådande trenden att vara PK. Jag instämmer helt med Jan-Henriks kommentar.

Tingsrättens resonemang var väl precis så bajsnödigt som kunde förväntas.

Dags att ta bort hetslagen ifråga eller, om den ska behållas, anpassa den till rådande förhållanden i landet. Praxis utbildades när naziskinheads var på tapeten. Idag är den behandling vanliga svenska tjejer får tåla från vissa nya minoritetsgrupper det som borde föranleda en reaktion.

Antingen är vi lika inför lagen eller inte. Förövare liksom offer. Varför ska det vara så svårt för våra domstolar att acceptera?

Varför är det så här? Svaret är att vi lever i en demokratur. Enligt wikpedia definieras denna så här:

"I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur. Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är en demokrati, men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende, (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger eller annat godtyckligt kollektiv man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv)".

Vet inte om någon ovan ställt frågan men omfattas även gruppen män och kvinnor? Exempelvis: Vore det tillåtet att starta ett parti som vill hänga alla män eller att offentligt inför en stor publik kalla män för sinnessjuka mördare och pedofiler? Gäller detsamma ang. kvinnor?

Kön innefattas inte

Tingsrätten skriver i sin dom att bloggarens "uttalande också ter sig svävande". Det är även vad som kan sägas om domen.

Domstolen konstaterar med stöd i rättskällor att svenskar kan utsättas för hets mot folkgrupp. Utan att hänvisa till stöd i rättskällor kommer samma domstol fram till att gränsen för hets mot svenskar ska sättas högre än för andra folkgrupper. På samma tema finner domstolen att bloggarens uttalanden inte uppnår kravet för missaktning. Om det inte räcker att uttrycka att svenskar "har barbariet inprogrammerat i sina gener" och önska att "alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta" för att det ska vara missaktning eller hets är frågan om det finns något som i praktiken kan anses utgöra hets eller missaktning mot svenskar i juridisk mening?

Domstolen konstaterar att bloggarens uttalanden "innehåller ett mycket nedsättande och stötande språk" men kommer i kontrast fram till att uttalandena är "av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt". Jag vet inte i vilka forum domstolens ledamöter brukar debattera men bloggarens med syftande kränkande formuleringar återfinns ju inte ens på nazistiska nätsidor i dess grövsta form då dessa sidor gärna putsar fasaden. Rent krasst torde det även vara svårt att resonera med personer med ett sådant språkbruk som bloggaren använder. Att bloggarens uttalanden är "av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt", med straffbestämmelsen i åtanke, är en verklighetsfrämmande konklusion som verkar ha nedtecknats utan eftertanke.

Frågan är även, frånsett aktuella juridiska bestämmelser, varför det ska vara mer okej att hetsa mot majoritetsgrupper i jämförelse med minoritetsgrupper och på vilket sätt detta ska mätas? När det hetsas mot muslimer uppmärksammas det och fördöms trots att muslimer utgör en stor grupp av den svenska befolkningen i dag. När det hetsas mot svenskar är det alltjämt tyst. Ett antirasistiskt underskott så att säga och frågan är varför ett sådant underskott sanktioneras i lagtolkningen? Om en reglering som ämnar inskränka rasism, jfr t.ex. med rasdiskrimineringskonventionen, ska tas för seriös måste den givetvis utgå från en nolltolerans. Allt annat är hyckleri!

För egen del sållar jag mig till yttrandefrihetsförespråkarna och anser att lagen om hets mot folkgrupp bör avskaffas.