Skip to content

Sju av tio tillbaka i fängelse efter tre år - hon kräver krafttag mot återfallen

Riksrevisorn och före detta domaren Margareta Åberg

Sju av tio personer som dömts till fängelse återfaller i brott inom tre år. En ny granskning av Riksrevisionen visar en brist på samordnade och effektiva insatser - trots att samhället satsar stora resurser på detta.

 

Andelen dömda som återfaller i brott har under lång tid legat på samma nivå, skriver Riksrevisionen.

I genomsnitt begår närmare 40 procent av alla dömda nya brott inom tre år. För personer som dömts till fängelse är motsvarande siffra 70 procent.

Riksrevisionen, som har granskat samhällets insatser för att förhindra återfall i brott, menar att dessa insatser är för få och för dåligt samordnade. Dessutom sätts de ofta in för sent och är inte tillräckligt individuellt anpassade.

Dålig koordination
Dålig koordination mellan olika samhällsaktörer leder till att dömda inte får den hjälp för att kunna återgå till ett normalt liv som de behöver. Till exempel kan det handla om att en person som avtjänat sitt straff och som ska tillbaka ut i samhället slussas runt mellan olika instanser istället för att få ta del av exempelvis behandlingsprogram eller studier, skriver Riksrevisionen.

Det kan också handla om personer som behöver vård för exempelvis både missbruk och psykisk ohälsa och som riskerar att hamna stolarna när de skickas runt mellan olika vårdgivare. Dessutom riskerar väntetider inom vård och socialtjänst att öka risken för återfall i brott eller missbruk.

– Återfall i brott leder till mänskligt lidande men också till stora kostnader för samhället. Regeringens styrning behöver förbättras om målet att minska återfallen i brott ska kunna nås, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Olika förutsättningar
Idag saknas ofta samverkansavtal mellan kriminalvård, kommun och landsting, enligt Riksrevisionen. Ofta finns heller ingen som är ansvarig för att samordna kontakter mellan olika instanser.

Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt i olika kommuner och landsting, vilket innebär att den hjälp som erbjuds varierar beroende på var i landet man bor.

Nu anser därför Riksrevisionen att regeringen bör ställa tydligare krav på de olika instanserna att samverka med varandra och se till att de insatser som görs följs upp och utvärderas.

Riksrevisionen föreslår också att en nationell handlingsplan tas fram för att utveckla arbetet mot återfall i brott. 

 

Foto: Viktor Lundberg / TT

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt