Skip to content

Ingen vård för patient som vägrade ta läkare i hand - får 75 000 för diskriminering

Läkaren vägrade att undersöka kvinnan eftersom hon av religiösa skäl inte ville hälsa på honom genom att ta i hand. Diskriminering, anser Hässle-holms tingsrätt och dömer läkarens företag att betala 75 000 kronor till kvinnan.

 

Kvinnan kom till specialistmottagningen för att göra en gastroskopiundersökning men läkaren genomförde aldrig någon undersökning. I stället vidareremitterades kvinnan till en kvinnlig läkare.

I undersökningsrummet befann sig även en tolk, kvinnans man och en sköterska som var gift med läkaren.

Enligt tolken sträckte läkaren ut handen mot kvinnan, hon tittade i sin tur mot sin man som bekräftade att hon inte behövde ta läkaren i hand. Läkaren ska då ha sagt att han är hennes läkare, att vi bor i Sverige och "i Sverige så hälsar vi på våra patienter".

Därefter lämnade läkaren rummet. Domstolen bedömer tolkens uppgifter som trovärdiga och utgår från hennes beskrivning i sin bedömning.

Religiös övertygelse
Anledningen till att kvinnan inte velat ta i hand beror enligt henne själv på hennes religiösa övertygelse.

Tingsrätten slår fast att uppfattningen att inte ta en okänd person av motsatt kön i hand är ett sådant kulturellt uttryck eller en tradition som kan vara föranledd av en religiös uppfattning. Därför kan diskrimineringsgrunden religion bli tillämpbar.

Missgynnande
När läkaren gjorde klart för kvinnan att han inte tänkte undersöka henne och det faktum att hon också blev utan undersökning är enligt tingsrätten båda två exempel på att läkaren missgynnat kvinnan.

Att kvinnan dessutom blivit vidareremitterad till en kvinnlig läkare, utan att hon fått ta ställning till det, är också ett missgynnande. På grund av detta har hon nämligen riskerat att få vänta längre på en undersökning.

Enligt ett expertutlåtande i tingsrätten kan det anses gå emot både patientsäkerhetslagen och Sveriges läkarförbunds etiska regler att vägra någon vård på det sätt som skett. Därför anser tingsrätten att kvinnan missgynnats i förhållande till hur någon annan patient skulle ha behandlats.

För att kvinnan inte ska anses ha blivit diskriminerad måste läkaren kunna visa att missgynnandet haft andra orsaker än kvinnans religion. Men domstolen anser att det framgår av läkarens egna uppgifter att han kände till att kvinnan var muslim och att hennes ovilja att ta i hand hade koppling till religiös övertygelse.

Allvarlig diskriminering
Hässleholms tingsrätt dömer läkarens bolag till att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning. Domstolen anser att diskrimineringen är allvarlig eftersom läkaren insisterat på att kvinnan skulle ta i hand trots att han förstod anledningen till varför hon inte ville göra det.

”X (kvinnan) har befunnit sig i en utsatt position eftersom hon hade behov av den vård som Y (läkaren) skulle utföra. Y har i det läget ställt X inför valet att gå emot sin religiösa övertygelse eller riskera att undersökningen inte genomfördes. Följden av diskrimineringen har också varit att X inte har fått den vård som hon hade behov av och som hon också hade rätt till.”

Att den som diskriminerat varit läkare är också det något som domstolen tar hänsyn till vid beräknande av skadeståndsbelopp.

”Enligt tingsrätten är läkare just en sådan befattning där det kan förväntas en långtgående omsorg. Det kan dessutom förväntas att patienter vid kontakt med hälso- och sjukvården möts med respekt och på ett icke-diskriminerande sätt oavsett religiös bakgrund”

 

Foto: Anders Wiklund/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt