Skip to content

Hårdare tag mot yttrandefriheten på nätet - antalet lagar och blockeringar ökar

Yttrandefriheten på nätet har minskat de senaste fyra åren. Det visar den årliga undersökningen "Freedom on the net 2014". Fler länder censurerar nätet och övervakningsmetoderna blir allt mer aggressiva och sofistikerade i försöken att kontrol-lera enskilda användare. 

 

Enligt undersökningen har staterna gått från att jobba i det dolda till att istället rikta in sig på att anta lagar för att komma åt meningsmotståndare och legitimera restriktioner.

Uppgifterna kommer från organisationen Freedom House som har gjort en jämförande studie om yttrandefrihet på nätet i 65 länder. Det är femte året i rad som undersökningen genomförs och årets material bygger på utvecklingen mellan maj 2013 och maj 2014.  

Resultatet enligt Freedom House är att fler personer än någonsin tidigare arresteras för sin Internetaktivitet, att webbmedier blir allt mer pressade att censurera sig själva och att privata företag står inför nya krav för att uppfylla regeringars önskemål. 

Olika typer av blockeringstjänster beskrivs fortfarande som populära verktyg för att begränsa nätet.

Men enligt undersökningen föredrar flera länder numera att helt enkelt fängsla personer som lägger upp det oönskat materialet. 

Ryssland, Turkiet, och Ukraina märker ut sig
Av de totalt 65 länder som ingått i studien har 36 länder haft en negativ utveckling sedan föregående års undersökning. De mest signifikanta restriktionerna i yttrandefriheten återfinns i Ryssland, Turkiet, och Ukraina.

Ryska regeringen tog flera steg för att öka kontroll över nätet inför OS i Sochi och under den pågående krisen i Ukraina.

Från Turkiet kommer rapporter om blockering av sociala medier, cyberattacker mot oppositionsnyhetssidor och angrepp mot nätjournalister.

Minskandet av friheten på nätet i Ukraina kopplas samman med protesterna mot regeringen i slutet av 2013. Länderna med minst frihet på nätet är dock Iran, Syrien och Kina.

Väldigt få länder visade någon utvidgning av yttrandefriheten på nätet enligt undersökningen. De förbättringar som noteras handlar dessutom till största del om mindre rigorösa tillämpningar av existerande internetkontroller snarare än någon genuin strävan att på öppna upp nätet på riktigt.

Flera sätt att kontrollera
Enligt Freedom House växer det fram tveksamma lagar om internetanvändning i både demokratiska och auktoritära länder. Lagarna kan sorteras i följande kategorier:

  • Förbud mot meningsskiljaktigheter
  • Kriminalisering av förtal
  • Restriktioner med hänvisning till landets säkerhet
  • Utökade befogenheter för statliga tillsynsmyndigheter
  • Innehållsblockering utan domstolsbeslut
  • Överdrivet ansvar för mellanhänder så som till exempel internetleverantörer
  • Lagar om omfattande övervakning.

Fler lagförs
Enligt undersökningen har 19 av de 65 länderna som studerats under 2013 infört lagstiftning som ökat statens övervakningsmöjlighet eller begränsat användarens anonymitet.

Antalet lagförda personer för brott som kan relateras till åsiktsspridning på nätet växer i takt med lagarna som begränsar yttrandefriheten. 

Myndigheter i elva av de länder som undersöktes kontrollerade aktivt sociala medier i jakt avvikande åsikter.

Ett av exemplen i rapporten är en person i Zimbabwe som arresterades efter att ha kallat Robert Mugabe för idiot på sin facebooksida.

Internetanvändare ställs också till svars för digitalt material som inte gjorts åtkomligt på nätet.

I Thailand fick en man sju års fängelse efter att polis hittat bilder som bedömdes vara kränkningar av landets kung. Han dömdes för ”försök till majestätsbrott”, en brottsrubricering som enligt utredningen saknar legal grund. Enligt utredningen var mannens intentioner att så småningom ladda upp materialet på nätet. 

 

Foto: Alejandro Cegarra/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt