Skip to content

Foto med drönare är inte kameraövervakning - domstol upphäver länsstyrelsens beslut

Att fotografera utomhus med hjälp av en så kallad drönare är inte samma sak som kameraövervakning och kräver därför inte tillstånd. Det slår Förvaltningsrätten i Malmö fast.

 

- Det innebär inte att det är fritt fram för fotografering med drönare, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer.

- Dels krävs andra typer av tillstånd för att använda drönare, dels kan till exempel brotten ofredande eller sexuellt ofredande bli aktuella om fotograferingen har sådant syfte.

Målet handlade om ett företag i Skåne som planerade att filma och fotografera trädgårdar i kommersiellt syfte. De ansökte därför om tillstånd hos länsstyrelsen.

Allmänheten har tillträde till trädgårdarna om länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att den enskildes integritetsintresse väger tyngre än lvervakningsintresset.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som nu alltså ger företaget rätt.

Måste vara  ”varaktigt uppsatta”
Domstolen anser att det inte spelar någon roll om bolagets syfte med fotograferingen inte är att bedriva övervakning. Men för att kameraövervakningslagen ska vara tillämplig krävs dock att kamerorna i fråga är ”varaktigt uppsatta”. Om en kamera bara används helt kortvarigt omfattas den inte av lagen enligt förarbetena.

Kameran i det här fallet monteras visserligen på drönaren men drönaren svävar i sin tur fritt när den används. Eftersom drönarens batteritid är begränsad kan den bara användas en kort tid i luften. Det gör att den enligt domstolen inte kan räknas som en kamera som behöver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.


Foto: Gregory Bull/TT

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt