Skip to content

Jerzy Sarnecki: De grova våldet ökar – förebyggande arbete kostnadseffektivt

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Gävle högskola.

Skotten i Biskopsgården aktualiserar frågan om den ökande grova brottsligheten. Att åtgärda de decennier av försummelser som lett fram till utvecklingen är dyrt men billigt i längden. Det menar kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki i ett debattinlägg på SvD Opinion.

 

Samtidigt som andra typer av dödligt våld minskar i Sverige ökar antalet grova våldsbrott, ofta utförda med skjutvapen och relaterade till kriminella kretsar. Det skriver kriminologiförfattaren och pekar på att det handlar om två till varandra relaterade problemområdet. Till den akuta delen hör omfattande kriminalitet och den kroniska delen är socialt och ekonomiskt utanförskap.

Jerzy Sarnecki skriver att modern forskning visar att det går att uppnå stora brottsförebyggande effekter med tidiga insatser som riktar mot så kallade riskgrupper.

”Det handlar om omfattande stöd och hjälp som inkluderar täta hembesök av barnsköterskor hos nyförlösta mördar med sociala problem, förskolor som förbereder för skolan, föräldrautbildning, tidig diagnostisering och kvalificerad hjälp till barn med särskilda behov, hjälp till föräldrar som av olika skäl har problem med tillsyn över barnen, väl genomförda åtgärder mot mobbning och andra, vetenskapligt utprovade, metoder som hjälper barnen att klara av skolan och samhället utanför.”

I detta är det viktigt att inte glömma bort de medborgare som kommer till Sverige senare i livet skriver Sarnecki.

”Det gäller också att så fort som möjligt hitta de barn med problem som kommer till Sverige senare i livet. Självklart underlättas alla dessa insatser om föräldrarna själva har en förankring i det svenska samhället. Arbete och språkkunskaper är här mycket centrala. Fördelen med förbättrad samhällsservice i ”problemområden” är att den minskar segregeringen, de resursstarka är inte lika benägna att flytta ut.”

De beskrivna åtgärderna har enligt debattförfattaren vid utvärderingar visat sig vara lönsamma på längre sikt.

”Men det krävs modiga politiker för att våga föreslå och genomföra den sortens satsningar. Det kan vara frestande att ensidigt ropa på hårdare straff.”

 

 Foto: Claudio Bresciani/TT

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt