Skip to content

Inget bistånd för advokatkostnader - kunde fått hjälp av Försäkringskassan

Ekonomiskt bistånd för att täcka advokatkostnader kan bara lämnas när det behövs "kvalificerad juridisk hjälp". I en tvist med Försäkringskassan så får man förlita sig på den juridiska hjälp med ett överklagande som myndigheten har skyldighet att lämna. Det konstaterade Förvaltningsrätten i Falun nyligen i en dom.  

 

Det var socialnämnden i Säters kommun som avslog en mans ansökan om ekonomiskt bistånd med 1 800 kronor till advokatkostnader. Som skäl angav nämnden att mannen istället hade kunnat ta hjälp av handläggare på Försäkringskassan.

Advokatkostnaden hade dessutom redan uppkommit då mannens ansökan om ekonomiskt bistånd lämnades in. Det bedömdes därför inte att advokatkostnaden var nödvändig för att han skulle uppnå en "skälig levnadsnivå".

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun och hävdade att han hade behövt hjälp med ett överklagande om sjukersättning. Skulle en handläggare på Försäkringskassan ha hjälpt till med överklagandet skulle det enligt mannen ha varit fråga om jäv. Eftersom beslutet från Försäkringskassan måste överklagas inom en viss tid hade han bedömt att han inte hade tid att invänta socialnämndens beslut om ekonomiskt bistånd.

Förvaltningsrätten konstaterade att det normalt inte ingår i "skälig levnadsnivå" att erhålla bistånd till advokatkostnader i mål om sjukersättning. Förvaltningsrätten skrev:

"För att X (den sökande) ska ha rätt till begärt bistånd krävs att han behöver kvalificerad juridisk hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det innebär enligt förvaltningsrättens mening att det måste finns starka sociala skäl för biståndet."

Förvaltningsrätten fortsatte: 

"Förvaltningsdomstolarnas processledning och utredningsskyldighet gör att behovet av hjälp från en advokat eller annat biträde måste bedömas som mindre än i mål hos allmän domstol. I rättspraxis har ekonomiskt bistånd för advokatkostnader beviljats endast i familjerättsliga mål såsom vårdnadstvister m.m. Det måste även beaktas att den myndighet som handlägger mål om sjukersättning, Försäkringskassan, har en serviceskyldighet vari ryms att hjälpa den enskilde med ett överklagande."

Förvaltningsrätten ansåg därför inte att mannen har behövt anlita en advokat för att uppnå en skälig levnadsnivå.

 

 

Foto. DJ

 

 


  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt