Skip to content

Nya lagen stärker patienternas rättigheter - får rätt att välja vårdgivare i hela landet

Vid årsskiftet trädde den nya patientlagen i kraft, som ska stärka patienters rättigheter gentemot vårdgivare på flera sätt. Bland annat får patienter rätt att välja bland vårdgivare i hela landet.

 

Den nya patientlagen ställer ökade krav på vårdgivare att informera och göra patienter delaktiga i sin vård.

Den nya lagen rör flera aspekter kring patienters rättigheter. Bland annat får patienter rätt att söka öppen vård i hela landet.

Denna rätt gäller också behandlingar som inte ges i det landsting patienten bor i. Vårdgarantin, som reglerar väntetider, gäller dock inte för patienter från andra län.

Kritik har riktats mot att rätten att välja vilken vårdgivare man vill i hela landet främst skulle gynna starka och välinformerade patienter, skriver Läkartidningen. För att motverka det har vårdgivare därför en skyldighet att informera sina patienter om valmöjligheten.  

Lagen stärker också patientens rätt till ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Dessutom förtydligas att vård inte får ges utan samtycke. Vid akut fara får vård dock ges om patientens vilja inte kan utredas.

För landstingen innebär patientlagen att de måste vara beredda att hantera större patientströmmar. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har under hela hösten stöttat landstingen i arbetet med att implementera den nya lagen.

Är det någon del i den nya lagen som det är en särskild utmaning att implementera?

– Det finns som sagt en del tekniska utmaningar kring exempelvis ersättning, fakturering och listning, men det tror jag att vi kommer att lösa så småningom, säger Olle Olsson, handläggare vid SKL, till Läkartidningen.

– Utan att ha en kristallkula tror jag att den största utmaningen blir den kulturella förändringen, att se patienten som en resurs med kunskap om sin egen sjukdom, att man är ett team tillsammans med patienten och inte bara experter som upplyser patienten.

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt