Skip to content

110 000 uppehållstillstånd under 2014 - här är Migrationsverkets färska statistik

Under 2014 ökade antalet beviljade uppehålls-tillstånd med sju procent jämfört med året innan. Den största gruppen personer som fått uppe-hållstillstånd är personer som återförenas med sina anhöriga, följt av flyktingar, uppger Migrationsverket.

 

Färsk statistik från Migrationsverket visar att totalt 110 000 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige under året som gått. Cirka hälften av uppehållstillstånden var permanenta och hälften var tidsbegränsade.

Återförening med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats sådant uppehållstillstånd under 2014 - en mindre ökning jämfört med året innan, då 40 000 beviljades tillstånd.

Drygt 30 procent av dessa personer var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och personer som är bosatta i Sverige.

Antalet personer som sökte asyl i Sverige under 2014 var 81 000. Flest asylsökande kom under året från Syrien.

Totalt beviljades 33 500 personer asyl, vilket innebär en ökning med 25 procent i jämförelse med året innan.

Dessutom beviljades drygt 1 960 så kallade kvotflyktingar uppehållstillstånd.

Samtidigt ökade antalet ensamkommande barn kraftigt under 2014. Migrationsverket beräknar att omkring 7 000 barn kommit som ensamkommande under året – nära nog en fördubbling jämfört med året innan. Myndigheten skriver att ensamkommande barn och ungdomar inte kan sägas utgöra en homogen grupp, utan de kommer från olika delar av världen och har lämnat sina hemländer av olika orsaker.

Under 2014 hade Migrationsverket för första gången möjlighet att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om det fanns en överenskommelse med myndigheten om att ta emot ensamkommande barn. Ungefär 2 000 barn anvisades med stöd av den lagändring som trädde i kraft vid årets början.

Också antalet utländska studenter och doktorander som beviljats uppehållstillstånd ökar. Under 2014 fick knappt 9 200 uppehållstillstånd - en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. Den största gruppen studenter kommer från Kina, följt av Indien, USA och Pakistan.

Samtidigt minskar arbetskraftsinvandringen. Knappt 15 800 fick personer arbetstillstånd under 2014, jämfört med cirka 19 200 året innan - en minskning med 18 procent. De största grupperna arbetstagare kommer från Indien och Thailand följt av Kina, skriver Migrationsverket. De vanligaste yrkena uppges vara bärplockare och dataspecialist.

 

Foto: Anders Wiklund / TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

38 comments

Dessa uppgifter spelar SD i händerna. Att bara 1.960 kvotflyktingar fått uppehållstillstånd i Sverige visar att hela asylsituationen är fullständigt snedvriden. De ensamkommande flyktingbarnen och anhöriginvandringen har grundlurat de Svenska myndigheterna. Hit kommer nästan bara de som via hänsynslösa flyktingsmugglare kunnat köpa sig in i EU.
Politikernas flathet är sanslös då de vill påstå att det är arbetskraftsinvandring och att denna behövs.

"Spelar SD i händerna". Vad menar Du med det? Svårt att acceptera att SD har rätt i sin kritik mot svensk invandringspolitik?

Jag menar att dom andra partierna gjort en total felbedömning då de vägrat prata med SD och ta upp problemet. Redan nu är det klart att SD gjort en riktig bedömning. Jag har klargjort min inställning tidigare och i kommentarer till två artiklar på www.bergsblogg.se

Ok, då förstår jag att jag feltolkade Ditt första inlägg. Delar Din inställning.

Vad har årsstatistiken över antalet uppehållstillstånd för relevans i Dagens Juridik?

JKO: Migrationsrätt är ett eget rättsområde och då är givetvis statistik inom området relevant.

Slentrianmässigt trams. Du finner juridik inom alla samhällsområden, varför får vi aldrig ta del av Livsmedelsverkets statistik i Dagens Juridik?

Synd att det finns så många negativa åsikter om invandringspolitiken, dvs tycken, och så lite konstruktiv kritik.
Angående statistiken så vore det intressant att veta hur många av de som anlände till Sverige 2014 som fått UT 2014, det redogörs det inte för här ovan, utan här redogörs det för 1) hur många som kom och 2) hur många som fick uppehållstillstånd. Detta är inte samma sak, utan ett ärende om tex asyl kan ta många år vilket innebär att statistiken här ovan är till synes något vilseledande och kan lätt misstolkas på så vis som det är gjort här ovan i kommentarsfältet.

Perspektiv... Libanon har en befolkning på 4 820 000. Libanon har tagit emot 1 140 000 flyktingar från Syrien sedan inbördeskriget startade´2011 (UNHCR, 2015). Enligt Human Development Index (2014) är Libanon på plats 65 över världens mest utvecklade länder.
Sverige har en befolkning på 9 miljoner. Sverige har tagit emot 51 000 flyktingar från Syrien sedan inbördeskriget startade´2011 (Amnesty, 2014). Enligt Human Development Index (2014) är Sverige på plats 12 över världens mest utvecklade länder...

Anders Jakobsson tycker att det är perspektiv att jämföra Sverige med Libanon. Om det räckte med att ha stampat jordgolv, tält, gryta med soppa, inga toaletter och tvättmöjligheter, nästan ingen sjukvård , skola och jobb så skulle vi också kunna ta emot en miljon flyktingar !!!!!!!!!!!

Det går inte att jämföra Libanon med Sverige då vi behandlar flyktingar het olika när det gäller standard och de som flyr från syrien pratar samma språk som man gör i Libanon (arabiska). Libanon betalar inget till flyktingarna i sitt land och erbjuder inte mat till flyktingarna och de ger heller inga lägenheter till flyktingar som flyktingarna kan bo i. Flyktingar från Syrien kan börja i skolan i Libanon på en gång då de pratar samma språk. De integreras alltså snabbare i samhället då de pratar samma språk. Libanon låter flyktingarna bo på gatan eller i tältläger. Sverige skulle också ha råd att ta emot fler om vi lät de bo i tält och inte gav de mat, men det är inget som jag tror svenskar tycker är okej standars för människor.

För det första så är Libanon inte alls i närheten av vad du beskriver här ovan, besvärande att du tydligen kan uttrycka dig om det utan att ha varit där. För det andra så var det bergstedts resonemang att det skulle bli för mycket arbete med att ta emot flyktningar. Arbetslösheten är på agenda i alla politiska partier och har de sista åren varit en av de viktigaste och mest omdebatterade områdena inom politiken tillsammans med välfärden och människor som beklagar sig över bidragstagare. Att påstå motsatsen vore att börja gräva sin egen grav. Statistik som detta är politik och inte juridik. Inom politiken är och har varit den stora arbetslösheten ett problem. Bergdtedt och även du, Magnus, anser att det är bättre med hög arbetslöshet än att sänka den (inte nedsätta till 0 - behöver inte vara svart eller vitt) genom att svenskar får arbeta? Som sagt; logiken går inte ihop.
Verkligheten verkar du ha missat, dvs andras verklighet, den Sverige inte har skyldighet eller ens rätt att följa upp. Jag har själv varit med både i Irak, Iran och Libanon och sett hur migrationsverkets experter bedömmer id-handlingar som utförts korrekt som oäkta, hur MIG utvisat människor som mördats inom närmaste två veckorna efter att de återvänt. Men sådan information når inte tillbaka till Sverige. Så vems verklighet är jag välkommen till?
Angående att papperslösa inte kostar pengar, så har jag inte missat rätten till sjukvård eller skola. Men hur många tror du söker vård eller utbildning när de är efterlysta/har ett verkställande som väntar?
Verkligheten har vi framför oss, frågan är bara ur vems perspektiv du väljer att se den. Din egen eller de som utsätts för fara?

Maria, allvarliga påståenden du kommer med. Varför tiger medierna om det? Vill gärna veta hur du kan bedöma en leg som äkta? Samma leg som MIG underkänt? Jobb i offentlig verksamhet finansieras av någon, och denne någon kanske inte gillar avgiftshöjningarna dvs skatten för tusentals nya tjänstemän på MIG, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommunkontor. Flera tusen enbart för att handlägga ekonomiska flyktingar och folk utan skyddsbehov. De med verkligt skyddsbehov är det mindre antalet. Och varför lova permanent uppehållstillstånd i förväg? Det inbjuder till massmuggling och fusk med syriska identiteter. Var vänlig svara på frågorna.

Ja, det är allvarlig kritik. Kritik jag även riktat direkt mot Migrationsverket och som inte besvarades. Hur jag vet att de varit äkta är för att jag har varit närvarande vid myndigheterna utomlands som tillverkat dem. Tar vi Irak som ett exempel så ska id-kort tillverkas på födelseorten och de stämplar och annat som används kan faktiskt variera från norr till söder. Det är polisen som sköter tillverkningen och jag var med när de först vägrade förnya eftersom det inte var något fel. Vi förklarade att Sverige bedömt de som oäkta, de skrattade, skakade på huvudet och tillverkade ett exakt likadant. Det är alltså inte passhandlingar det handlar om. Id-handlingar finns i Irak i två varianter, en som motsvarar vårat id-kort och ett som inom landet motsvarar passhandling, men utan att vara ett pass. Båda har vid tillfällen förklarats oäkta av migrationsverket när de inte varit det. Experterna besatt således inte kompetensen de utåtsett tycks ha.
Varför det inte når Sverige att utvisade (självklart är det många som åker tillbaka och som det går bra för) är för att svenska myndigheter inte får följa upp ärenden utomlands. De är avslutade i det samma planet lyfter från svensk mark.
Att garantera någon PUT borde aldrig ske. Smugling osv kommer dock fortsätta så länge man inte undervisar omgivningen om hur det faktiskt fungerar. Smugglare har enligt flyktningat sagt att om de har pass så får man inte stanna i Sverige. Sen beslagstas dem och vad som händer vidare är bara spekulationer. I Iran (även varit borta i det i norra Irak/kurdistan) finns det "svenskar" som arbetar/ger sig ut för att vara advokater och ska "hjälpa" folk med att få uppehållstillstånd i Sverige eller bara en sådan enkel sak som att söka visum. De är själva bosatta i Sverige periodvis. Självklart för en massa pengar för alla möjliga stämplar och dokument som behövs men som migrationsverket inte ska ha. Ställde en av dem en enkel fråga; ska du hjälpa honom med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt? En kunnig person hade haft ett svar på det...... Just i det fallet var det UT för att förenas med sin familj i Sverige.
Så om man skulle ge en hypotetisk lösning så hade det absolut inte varit ett garanterat UT utan möjlighet att söka om skydd utomlands. Hade samtal med en familj i Irak nu den 31 dec. Sonen på 19 år levde med dödshot från övrig familj, han flydde precis som hans kusin gjorde. Han kusin kom till Sverige 2009 men blev utvisad och skjuten efter så fort familjen insåg att han var tillbaka. 19 åringen insåg att han inte kunde fly på samma sätt som kusinen en gång gjorde utan gick med i militären/kurdisk polis för att på så sätt försöka komma undan. 19 åringen begravdes 31 dec 2014, hans 27 åriga bror den 1 jan 2015.... Många tragiska historier, men det är i mina ögon ännu mer tragiskt när man i Sverige inte förmår att utreda korrekt. Tidsbrist och överbelastning? Möjligt.... Lösning? Ingen aning....

Tack Maria för informativt svar. Dina tragiska exempel är nog bara en bråkdel. Ju större belastning på myndigheterna ju fler misstag och ju större maktfullkomlighet från enskilda tjänstemän kan vi räkna med.

Jag ställer upp ännu mera för dem med verkligt skyddsbehov oavsett var hjälpen sätts in. Att vara flat, naiv och till och med gravt okunnig är inte någon hjälp. Vänstern dvs Mp och V borde ställa upp på krafttag mot fuskare. Dessutom borde reglerna för att nyttja välfärden reformeras så Sverige blir mindre attraktivt för invandrare utan skyddsbehov men som belastar asylsystemet.
Exempel ger jag på min blogg, www.bergsblogg.se

Maria, menar du att samtliga svenskar som fått dödshot också skulle ha rätt till uppehållstillstånd i annat land? Jag menar att det främst är en sak för svensk polis.

Om 27-åringen utvisades efter drygt 5 år i Sverige torde han ju ha varit kriminell. Vi vet heller ingenting om bakgrunden till hans död (om det nu är sant). I Sverige går det bra att våldta, stjäla, mörda, misshandla mm utan att riskera annat än fängelse. I länder med större familjesammanhållning är risken för hämnd från anhöriga större. Det är en sak för irakisk/kurdisk polis. Och i fallet med 19-åringen så förstår jag inte vad Migrationsverket har med den saken att göra öht. Han sökte ju aldrig asyl. Hursomhelst hoppas jag att den lokala polisen lagför den/de skyldiga.

Rörande de irakiska ID korten så var det välkänt att dessa gick att köpa samt också var lätta att förfalska. Vidare utfärdades id handlingar av myndigheter som inte hade tillgång till folkbokföringsregistren. De hade således inget bevisvärde. Likaså irakiska pass ur en viss serie (S eller G? - minns ej).

Maria , det är verkligen intressant att läsa dina erfarenheter , du som verkligen varit på plats.
Problemet kvarstår dock att det är helt omöjligt för svenska myndigheter att göra en rättvis bedömning av vilka som skall få stanna. Vi kan i princip sluta med asylprövningarna för dom som kommer in i vårt land blir kvar. EU och Schengen är en katastrof. Naturligtvis hittar både flyktingar och kriminella de största hålen i denna ring med hjälp av flyktingsmugglare. Jag blir mer och mer övertygad om att vi måste sätta in all kraft på att hjälpa de som lever i ohygglig missär i länderna kring Syrien och Irak.

Efter terroristattackerna i Frankrike och Afrika står det klart att alla världens länder måste samla sig och gå in med militära medel och förinta IS och Bocko Haram så att flyktingarna kan återvända. Ytterst är felet till kaoset att Sovjetunionen fallit sönder och USA försökt att införa demokrati i de länder som styrts av hänsynslösa diktatorer. Det var bara diktatorer som kunde klara klanerna i Irak, Syrien, Egypten och Libyen. Priset var att motståndare dödades. EU och FN åstadkommer ingenting och ingen vet hur problemen skall lösas.
Jag slog upp min Bibel och fick helt klart för mig att vi lever i de yttersta tiderna. Det är den onde som regerar på alla plan.

Ska vi svenskar begå kollektivt självmord eller... jag orkar ej längre....

Maria du svarade faktiskt inte på min fråga. Om nu invandrings- och flyktingpolitiken kan försvaras/motiveras utifrån arbetsmarknadspolitiska skäl, varför då inte satsa resurserna inom sjukvården och skolan. Låt oss fördubbla antalet läkare och sjuksköterskor med följd att cancerköerna försvinner och skolan blir bättre. Samma effekt på arbetsmarknaden hade uppnåtts och dessutom till glädje för medborgarna i Sverige som faktiskt bekostar det skattefinansierade kalaset. Nu råkar ju förstås jag inte tycka att det här är ett lyckat sätt att spendera pengar på, för all verksamhet måste också bedrivas någorlunda effektivt. En bortslösad skattekrona är en krona som inte kan läggas på annan verksamhet och vi vill väl ändå ha annat än sjukvård och skola för skattepengarna, kanske lite vägar, kanske en och en annan polis på gatan och inte minst någon dötråkig teaterpjäs i regi av den lokale demonregissören. Som sagt det skattefinansierade smörgåsbordet består av många delar. En annan fråga som infinner sig är om du hantera dina egna pengar på exakt samma sätt. T ex när du går till affären, brukar du köpa en extra liter mjölk trots att du inte behöver den och den kommer att få stå i kylskåpet och bli sur efter en vecka, med följden att du sen kastar ut den, allt motiverat med att dina extra inköp ju trots att bidrar till ökade sysselsättning inom jordbrukssektorn? Att blanda in arbetsmarknadspolitik i invandrings- och flyktingpolitiken är nog tämligen döfött, den kan inte motiveras utifrån dylika bevekelsegrunder. Tvärtom är Sveriges problem med arbetslösheten direkt korrelerad med invandringen. För vad tror du nettot blir om arbetsmarknaden ökar med några tusen samtidigt som det strömmar in 100 000 om året? Avslutningsvis: Det är väl klart att om människor behöver en fristad så bör vi väl vara en del av att kunna erbjuda en sådan, men då måste man väl ändå kunna ställa lite rimliga krav. Så som att identitet och asylskäl ska kunna styrkas. I den mån släktingar tas hit bör väl försörjningsbördan åvila asylanten. Uppehållstillstånd behöver inte heller regelmässigt vara i formen av permenenta sådana och så vidare.

Motprestation ? Om vi ska skylta om i alla ICA butiker till Arabiska så måste vi ha skyltar på långt fler språk så att det blir rättvist. Tex Thailändska, Polska.
Det gör bara att de inte lär sig svenska lika bra för de behöver ju inte lära sig, det står ju redan på modersmålet.
Nej, det är bättre vi har skyltar på svenska så att de lär sig språket någon gång.

Thailändare och Polacker söker normalt inte asyl i Sverige? Men det är inte språk som saken gäller.

Det är däremot affärsmässigt och skäligt att kräva en motprestation från ett företag som får 100.000 kunder av oss skattebetalare per år. Totalt har 700.000 ICA-kort delats ut av Migrationsverket. Då skall man inte vara förvånad och glad över om en (1) butik gör något extra.
Det borde vara ett affärsmässigt krav att den som gratis får 100.000 nya köpande kunder per år ger något tillbaka, t.ex rabatt till de asylsökanden, skyltar på olika språk, nyanställningar eller vad som…

Den som kommer med 100.000 nya kunder per år har en maktposition som skall nyttjas till skattebetalarnas bästa.. Gissa vilken förhandlingsposition man skulle ha om man kom med 100.000 kunder per år till vilken butikskedja som helst! Den möjligheten har Migrationsverket slarvat bort…

Jag kan hålla med dig att Migrationsverket har en chans att förhandla med ICA och de verkar de ha slarvat bort den eller så har de inte ens tänkt tanken. Det allra bästa är om de förhandlar till sig bra utbildnings och praktikplatser hos ICA. Så de får praktisk övning i svenska språket på riktigt. Nu är det svårt att finna bra platser att träna svenska på. Svenska kyrkan hjälper till med pratkaffe men en riktig arbetsplats är det bästa. Inte att skriva en massa skyltar på olika språk, som sagt de lär sig inget på det.

Det kort du talar om kan användas i SAMTLIGA butiker då det är ett bankkort. Det utfärdas av Icabanken då avtal finns med denne bank. Det är allså inget regelrätt samarbete för att se till att Icabutikerna får massvis med kunder, utan det är ett BANKKORT som kan användas på Ica, Netto, Coop etc.

Det stämmer, men det saknar betydelse om kortinnehavaren även kan använda ICA- kortet i andra affärer som accepterar Maestro. I detta fall styr man klar in kunderna till ICA.

Den som jobbar inom Retail vet hur mycket det betyder med ett "eget" betalkort.
Därför har alla större kedjor egna kort, som även gäller hos konkurrenter.
Även om "egna" kortet gäller hos konkurrenter så vet man att innehavaren i första hand använder kortet hos kortutgivaren, dvs ICA i detta fall. Även av ICAs årsredovisning framgår det klart att kortet och samarbetet med Migrationsverket har stor betydelse för ICA.

Dessutom kan den asylsökande enbart ta ut pengar utan avgift i ICA-butiker. Så här skriver Migrationsverket till de som får ICA -kortet: -"be personalen i en ICA-butik att avrunda beloppet uppåt när du handlar, så att du förutom varor också får kontanter. Observera att det gäller i mån av tillgång på kontanter i butiken"

Det är förvånande att Migrationsverket och staten saknar den affärsmässiga kompetensen.
Staten kommer med 100.000 nya kunder varje år till ICA, ( 700.000 hitintills ) men klarar inte ens av att förhandla till sig en rabatt hos ICA. Om man kommer med 100.000 nya kunder årligen till en kedja, vilken som helst, är man kung och sitter på en bra förhandlingsposition, men man måste begripa det.

Tack Hanna för Din beskrivning av verkligheten. Det bara bekräftar det vi redan visste. Alldeles för många av de som väljer att "fly" eller invandra till Sverige gör det av ekonomiska skäl. Här måste det till strikta regler om vad som krävs för fortsatta bidrag och personal som orkar - och vill - tillse att kraven uppfylls. Utan att bidra - inget bidrag! Genom beslutet om PUT för Syrier har Migrationsverket starkt bidragit till den uppkomna situationen. Människor, vissa med skyddsbehov och dessa ska vi hjälpa, men alldeles för många utan sådant behov betalar stora belopp för att smuggelvägen komma hit, i akt och mening att utan att bidra få bidrag. Sunt förnuft säger att hjälp på plats eller närområdet gör störst nytta. Tyvärr har ett visst parti visat på detta, vilket medfört att övriga partier inte ser förnuftigt på saken. Nu pågår hemskheter i Syrein och Irak, som medför svåra umbäranden för befolkningen. Anta att det istället rörde sig om naturkatastrofer såsom jordbävning eller översvämningar. Ingen - ej ens Reinfeldt - skulle drömma om att ta hit ett fåtal av de drabbade utan i stället hjälpa så många som möjligt på plats. Naturligtvis gäller samma logik vad avser de miljoner som flytt krigets Syrien och Irak och som nu befinner sig i närområdet. Så Sveriges Riksdag: Tänk om och tänk rätt innan det är försent (och NEJ jag är inte SD:are utan har ett i övrigt Moderat tänkande, vilket i sig är förfärligt att det ska behöva påpekas)

Jag betvivlar att du är lärare på SFI. Du kan inte ens skriva riktig grundskolesvenska. Du särskriver, vet inte vilka ord som börjar med stor bokstav etc.

Nu Ernst får du vara lite snäll ! Det är ju nytt år !
Oavsett vissa plumpar och vissa som alltid skall ha tolkningsföreträde tycker jag att denna debatt är kanske den bredaste jag sett. Den ger spegling från all möjliga och omöjliga håll.
Problemet är bara att beslutsfattarna är totalt ointresserade. Det skulle vara den personliga dödsstöten om någon från de etablerade partierna ens skulle knysta om att SD har rätt i denna fråga. Att Björn Söder och andra grävt SD:s grav sörjer nog ingen om detta problem kan lösas av de etablerade partierna.

1. Jag gillar inte när folk seglar under helt falsk flagg.

2. KD har ju släppt upp en försöksballong i invandringsfrågan: http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/

Bernt, Sa jag att jag var lärare?
Nej, den slutsatsen drog du själv.
Vi är många som arbetar på SFI både lärare och övrig personal.
Vi är också många som arbetar med invandrare och alla är inte flyktingar. Men man behöver inte bara vara legitimerad lärare för att kunna hjälpa invandrare.