Skip to content

110 000 uppehållstillstånd under 2014 - här är Migrationsverkets färska statistik

Under 2014 ökade antalet beviljade uppehålls-tillstånd med sju procent jämfört med året innan. Den största gruppen personer som fått uppe-hållstillstånd är personer som återförenas med sina anhöriga, följt av flyktingar, uppger Migrationsverket.

 

Färsk statistik från Migrationsverket visar att totalt 110 000 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige under året som gått. Cirka hälften av uppehållstillstånden var permanenta och hälften var tidsbegränsade.

Återförening med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats sådant uppehållstillstånd under 2014 - en mindre ökning jämfört med året innan, då 40 000 beviljades tillstånd.

Drygt 30 procent av dessa personer var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och personer som är bosatta i Sverige.

Antalet personer som sökte asyl i Sverige under 2014 var 81 000. Flest asylsökande kom under året från Syrien.

Totalt beviljades 33 500 personer asyl, vilket innebär en ökning med 25 procent i jämförelse med året innan.

Dessutom beviljades drygt 1 960 så kallade kvotflyktingar uppehållstillstånd.

Samtidigt ökade antalet ensamkommande barn kraftigt under 2014. Migrationsverket beräknar att omkring 7 000 barn kommit som ensamkommande under året – nära nog en fördubbling jämfört med året innan. Myndigheten skriver att ensamkommande barn och ungdomar inte kan sägas utgöra en homogen grupp, utan de kommer från olika delar av världen och har lämnat sina hemländer av olika orsaker.

Under 2014 hade Migrationsverket för första gången möjlighet att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om det fanns en överenskommelse med myndigheten om att ta emot ensamkommande barn. Ungefär 2 000 barn anvisades med stöd av den lagändring som trädde i kraft vid årets början.

Också antalet utländska studenter och doktorander som beviljats uppehållstillstånd ökar. Under 2014 fick knappt 9 200 uppehållstillstånd - en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. Den största gruppen studenter kommer från Kina, följt av Indien, USA och Pakistan.

Samtidigt minskar arbetskraftsinvandringen. Knappt 15 800 fick personer arbetstillstånd under 2014, jämfört med cirka 19 200 året innan - en minskning med 18 procent. De största grupperna arbetstagare kommer från Indien och Thailand följt av Kina, skriver Migrationsverket. De vanligaste yrkena uppges vara bärplockare och dataspecialist.

 

Foto: Anders Wiklund / TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt