Skip to content

Bristande tillgänglighet för funktionshindrade blir ny grund för diskriminering från nyår

En ny rapport från DO och Myndigheten för Delaktighet visar att bristande tillgänglighet är den vanligaste orsaken till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. Från och med årsskiftet blir bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering.

 

- Ett hinder uppstår alltså oftast i mötet mellan individen och ett samhälle som är otillgängligt. Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Rapporten bygger på en analys av 485 inkomna anmälningar till DO som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Den har tagits fram av Kristina Engwall, docent i historia och forskningsledare med inriktning mot funktionshinder, på uppdrag av DO och Myndigheten för delaktighet.

Många anmälningar handlar om olika former av otillgänglighet, exempelvis hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer och barer. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hörselslingor eller att teckentolk inte erbjuds.

En annan bidragande orsak till att personer med funktionsnedsättning känner sig diskriminerade beror på att de möter okunskap och fördomar, visar rapporten.

Anmälare kan exempelvis beskriva att deras funktionsnedsättning innebär att de har dålig balans eller otydligt tal, men framhåller att de klarar av mer än vad människor i omgivningen tror. Analysen visar att omgivningen ofta agerar utifrån negativa stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning.

Inom arbetslivet kan anmälaren uppleva att arbetsgivare plötsligt avslutar en provanställning efter att ha fått information om dennes funktionsnedsättning. Ett annat exempel är när skolpersonal bedömt att elever med olika funktionsnedsättningar inte kan följa med på utflykter eller friluftsdagar, uppger DO.

- De hinder som anmälarna beskriver speglar problem i samhället på flera olika nivåer. Vi är många aktörer som tillsammans har ett ansvar för att synliggöra och undanröja hinder så att människor oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.  

Vid årsskiftet blir bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en ny form av diskriminering. Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor, uppger DO.

- Tidigare har bristande tillgänglighet utanför arbetslivet och högskoleområdet inte räknats som diskriminering. Det nya förbudet är tänkt att komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

 

Foto: David Goldman / TT

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt