Skip to content

Kvotering till Polishögskolan prövas i tingsrätten – ”mycket tyder på olaglig diskriminering”

Fyra män har med Centrum för rättvisas hjälp stämt Rikspolisstyrelsen för olaglig diskriminering sedan de inte antagits till Polishögskolan. Nu ska den påstådda diskrimineringen för första gång prövas i sak av Stockholms tingsrätt som i torsdags höll muntlig förberedelse i målet.


En fråga som diskuterades under den muntliga förberedelsen var Rikspolisstyrelsens egen rapport från oktober 2010.

Av rapporten framgår att kvotering tillämpats vid antagningen så att exakt 50 procent kvinnor och 50 procent män antogs under vårterminen 2010. Detta trots att närmare två tredjedelar av de sökande var män och att männen hade bättre resultat på såväl språkprov som fysiska prov, enligt Centrum för rättvisa. 

RPS menade dock under torsdagens förberedelse att rapporten inte har någon relevans i målet eftersom den var menad som ett rent internt dokument.

- Mycket tyder på att olaglig diskriminering förekommer vid antagningen till Polishögskolan. Det är bra att antagningsförfarandet nu får prövas ordentligt i domstol, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa och ombud i målet tillsammans med Sebastian Scheiman.

Huvudförhandling i tingsrätten äger rum den 8-9 juni 2015. 

 

Foto: Pontus Lundahl / TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Kvoteringen i hela samhället har gått fel. Inte nog med att det alltid skall vara 50 procent män och 50 procent kvinnor. Det skall också vara inslag av etnicitet, avvikande sexualitet och andra mycket märkliga företeelser. Senast var det frågan om en person som bytt kön kunde bli polis. Det är uppenbart att man numera har kriterier som inte syftar till att välja de som har bästa kvalifikationerna och som skulle skapa bästa förtroende och fungera bäst som poliser.

Kan till viss del instämma i din åsikt att kvotering är dåligt, men vad har det med saken att göra att en person bytt kön? Du antyder ju att hon skulle vara en sämre polis just på grund av sitt könsbyte, varför då?

Jag är för samma antagningskrav för alla, men kan tycka att positiv särbehandling för att välja mellan två likvärdiga kandidater är bra för att motverka diskriminering. Du ska inte bli bortvald på grund av att du t.ex. bytt kön (om det inte inverkar på din förmåga att bli polis).

Om du har hängt med så blev hen stoppad just p.g.a.könsbytet. Man kunde inte avgöra om det påverkade förutsättningarna för att fungera som polis. Då mångfalden får större betydelse än andra kriterier blir det snett.

Man kan i vart fall ifrågasätta om killarna har diskriminerats.

Merparten av alla antagna, oavsett kön, har tvingats söka minst 3-4 gånger efter varann.
Ytterst få blir antagna på första försöket. Ett av skälen är att myndigheten enbart vill ta in elever som är 100% motiverade. Att tvingas söka 3-4 gånger efter varann, tyder på bra motivation.

Såvitt jag förstår har en av anmälarna sökt 1 gång och kom då inte in..
Om alla andra i snitt måste söka 3-4 gånger, känns det inte som solklar diskriminering om man inte kommer in på första försöket.

En annan anmälare har, såvitt jag förstår, sökt till polisskolan under 8 år, sedan 2004, Har man inte blivit antagen under 8 års sökande, så kanske det finns andra faktorer än könet, som gör att personen inte blir antagen. 2007 t.ex så var antalet sökande kvinnor ca 34% men antalet antagna kvinnor bara ca 27%.. Då förelåg eventuellt en positiv särbehandling av män.

Hur som helst.. Jag är inte helt insatt i caset.
Antagningen 50/50 skedde VT2009 och HT2010. Sedan dess är ungefär 1/3 av de antagna kvinnor och i proportion till antalet sökande.

Vad är det som är så svårt att förstå med att antagningskraven är samma för alla? Om t.ex. 34 % av de sökande är kvinnor medan 27 % av de antagna är kvinnor, så är det givetvis inte per automatik en fråga om diskriminering. Det kan lika väl ha handlat om att de manliga sökandena är mer motiverade eller bättre lämpade annars. Om man är missnöjd med dagens antagningsprocedur så är det denna man ska försöka ändra på, inte trixa med reglerna.
Sedan kan man väl tillägga att det är en matematisk omöjlighet med nära nog 100 % kvinnor inom traditionellt kvinnodominerade yrken och 50 % (eller mer) kvinnor inom traditionellt mansdominerade yrken.