Skip to content

Sverige dras inför EU-domstolen om spelmonopolet - "regeringen noterar beslutet"

Europeiska kommissionen har fattat två beslut om att dra Sverige inför EU-domstolen med anledning av den svenska lagstiftningen för speltjänster.

 

I november 2013 uppmanade kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster.

Kommissionen meddelar nu i ett pressmeddelande att man inte anser att Sverige har vidtagit tillfredsställande åtgärder efter denna uppmaning. Sverige har infört restriktioner mot anordnande och främjande av vadhållningstjänster på nätet på ett sätt som inte är förenligt med EU-lagstiftningen, enligt kommissionen. 

Kommissionen anser också att den svenska statens monopol på marknaden, genom Svenska spel, är oförenligt med syftet att förebygga spelberoende och kriminell verksamhet. Enligt kommissionen saknas nödvändig statlig kontroll av systemet.

Det andra fallet handlar om "hänskjutningen till domstolen på inskränkningar av tillhandahållandet och främjandet av pokerspel på nätet".

Kommissionen anser att innehavaren av ensamrätten för denna typ av spel inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt av de svenska myndigheterna och att "den restriktiva politiken för pokerspel inte är konsekvent eftersom de svenska myndigheterna godtar det otillåtna utbudet och främjandet av pokerspel".

Civilminister Ardalan Shekarab kommenterar kommissionens stämningsansökan följande: 

- Regeringen noterar att EU-kommissionen nu tagit beslut att stämma Sverige inför EU-domstolen angående regleringen av spelmarknaden. 

- Regeringens avsikt är att påskynda det arbete som bedrivits sedan en längre tid i syfte att hitta ett licenssystem som ska kunna införas i Sverige. Med ett nytt system ska spel bedrivas sunt och säkert. Då kommer också tillsyns- och tillståndsmyndigheten Lotteriinspektionens roll att förstärkas. 

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt