Skip to content

Falskt anklagad för våldtäkt fick betala egen advokat - men hovrätten ger mannen rätt

Mannen blev falskeligen anmäld för våldtäkt av sin före detta flickvän - som nu fällts för falsk till-vitelse. Tingsrätten ansåg dock att mannen skulle få stå för sina egna advokatkostnader. Hovrätten river nu upp domen och beslutar att ex-flickvännen i stället ska betala dessa.

 

Den idag 19-åriga kvinnan åtalades vid Växjö tingsrätt för falsk tillvitelse sedan hon falskeligen hade polisanmält sin före detta pojkvän för våldtäkt. Polisanmälan hade lett till att pojkvännen hade frihetsberövats i nästan ett dygn.

När utredningen sedan visade att pojkvännen hade alibi för det tillfället då våldtäkten påstods ha ägt rum konfronterades kvinnan med detta av polisen. Hon erkände då att att hon hade hittat på anklagelserna.

Tingsrätten dömde kvinnan för falsk tillvitelse till skyddstillsyn och 20 000 kronor i skadestånd. Tingsrätten avslog dock den före detta pojkvännens begäran om att få sina kostander för ombud - en advokat - på drygt 10 000 kronor betalade av kvinnan - som själv ansåg att hon inte skulle behöva betala detta.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"I förevarande fall har tingsrätten under målets handläggning avslagit X (mannens) begäran om att hans ombud ska förordnas som målsägandebiträde för honom då tillräckliga skäl för att förordna målsägandebiträde saknats. Mot bakgrund av detta och den långtgående skyldighet som åklagaren har att föra målsägandens talan om enskilt anspråk kan X ombudskostnad inte anses har varit skäligen påkallad för tillvaratagande av hans rätt."

Mannen överklagade till Göta hovrätt som nu ändrar tingsrättens dom. Kvinnan döms att ersätta mannen för hans rättegångskostnader i tingsrätten.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Tingsrätten har vid sin bedömning av vilka kostnader som varit skäligen påkallade angett att X begärt men inte ansetts vara i behov av ett målsägandebiträde. Även om det också enligt hovrättens mening kan finnas visst fog för en avvägning mot frågan om målsägandebiträde, finns det i förarbetena till lagstiftningen inget som tyder på någon avsikt från lagstiftarens sida att målsägandens rätt till ersättning för ombudskostnader skulle begränsas i de fall då frågan om målsägandebiträde prövats men något sådant inte förordnats. Hovrätten anser därför att X ersättning för ombudskostnader måste bedömas enbart utifrån vad som i övrigt varit skäligen påkallat för att hans rätt skulle tillvaratas."

 

 

  • Alt-texten
    Karin Hassel

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt