Skip to content

Polis slog fram sitt eget registreringsnummer - döms för dataintrång

En 62-årig polis i Örebro län som gjort en slagning på sig själv för att få reda på sin bils registreringsnummer döms till dagsböter för dataintrång.

 

En polis åtalades för dataintrång sedan han gjort en slagning på sitt eget personnummer i polisens databehandlingssystem.

Polisen bestred ansvar för brott eftersom han ansåg sig ha saknat uppsåt.

Polisen uppgav att avgassystemet på hans bil hade gått sönder när han kört till arbetet en morgon. När han ringde en verkstad ville personalen veta bilens registreringsnummer. Eftersom polisen inte mindes registreringsnumret hade han via sitt personnummer gått in i polisens multifråga, PMF, och därifrån till vägtrafikregistret, VTR, och tagit reda på det.

Tingsrätten anförde att det saknade betydelse att polisen uppgett att han saknat uppsåt att söka information i annat system än VTR eftersom det var det olovliga intrånget i systemet som var straffbart.

Eftersom polisen hade klickat sig förbi tre varningsmeddelanden om att hans handlande kunde vara olovligt ansågs han även ha haft likgiltighetsuppsåt. Åtalet ansågs därför styrkt och polisen dömdes till 30 dagsböter om 240 kronor.

Hovrätten konstaterar nu att polisen hävdat att han trott att han, för att kunna komma in i VTR, var tvungen att gå in via PMF och att han därför inte haft uppsåt till att detta skedde olovligen.

Även hovrätten konstaterar att polisen har fått tre varningsmeddelanden och att dessa inte fått honom att avbryta sökningen.

Det första av meddelandena har i allt väsentligt återgivit innehållet i Rikspolisstyrelsens föreskrifter medan de två andra på ett otvetydigt sätt angett att den slagning i systemet som polisen varit på väg att göra var olovlig.

Genom att klicka sig förbi tre sådana meddelanden måste polisen enligt hovrätten under alla omständigheter dels ha insett att det fanns en avsevärd risk för att hans sökning inte var tillåten, dels ha förhållit sig likgiltig inför det förhållandet att hans handlande var olovligt på ett sådant sätt att han inte kan undgå straffansvar.

Polisen ska därför enligt hovrätten dömas för dataintrång. Eftersom hovrätten även instämmer i underinstansens bedömning avseende påföljd fastställs tingsrättens dom.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt