Skip to content

"Jag fasar för de nämndemän som ett skrapande i botten på SD:s partigryta kan resultera i"

Sven Cavallin – f d rådman i Blekinge tingsrätt

KRÖNIKA - av Sven Cavallin – f d revisionssekreterare och rådman i bl a Blekinge tingsrätt

 

Det är nu nog bara en tidsfråga innan nämndemannainstitutet kommer att utmönstras från domstolarna. Valframgångarna för SD kommer ju ganska snart att få sitt genomslag vid utseende av nya nämndemän i de olika kommunerna. Tyvärr har lagen inte ändrats på den punkten utan ett ganska stort antal nämndemän i olika tingsrätter kommer att väljas in efter partitillhörighet som domare inom en snar framtid.

SD har förvisso haft sina representanter i domstolarna ett flertal år men nu lär det bli väsentligt mera påtagligt. Röster har förvisso sedan avsevärd tid höjts mot nämndemäns deltagande i rättsskipningen överhuvudtaget och nu får man, så att säga, vatten på sin kvarn. Se till exempel inlägg från Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i Dagens Juridik 2014-09-15.

Nämndemännen har ju enligt min uppfattning varit en betydelsefull del i rättsskipningen och borgat för person- och lokalkännedom såväl som sunt förnuft. Efter domstolssammanslagningarna för nu något drygt tiotal år sedan har ju det där med person- och lokalkännedom landet runt tunnats ut rätt rejält och vad som återstår som väsentlig motivering för nämndemäns deltagande i rättsskipningen är alltså det sunda förnuftet.

Enligt vad man i ett nu ganska stort antal fall i Sverige på senare år kan se har icke nämndemän med sina rötter i SD utmärkt sig för att i särskilt rikt mått besitta sådant. Eftersom det rent faktiskt i det här partiet för närvarande tydligen är utomordentligt ont om hjälpligt presentabla kandidater redan för besättning av en hel del tyngre kommunala poster i diverse olika nämnder lär det vålla mycket stora problem att få fram människor till de mycket viktiga platserna som nämndemän i domstolarna. Den sortens uppdrag har nämligen dessvärre inte tillhört de viktigaste under de senare decennierna, vilket i och för sig är utomordentligt skrämmande och illavarslande.

Vad är det för domare man här kommer att vaska fram? Kan detta skrapande i botten på den där partigrytan leda till något som helst positivt för rättstillämpningen i det här landet? Det tror jag alls inte utan jag fasar!

Man säger ju idag att tyngdpunkten i rättsskipningen ska ligga i första instans och vill införa krav på prövningstillstånd i samtliga brottmål – av kostnadsskäl naturligtvis. Men vem vill bli dömd av en domstol där kanske hälften av ledamöterna dels är genuint oerfarna dels tillhör ett politiskt extremparti?

Om man som lök på laxen dessutom får sina möjligheter till rättelse starkt beskurna så måste det nog ”kvällas i helvete”... The bottom is nådd, om man så säger… Då vill man inte vara med längre... Nå, nu jävlar i min lilla låda etc…

Det här är i mitt tycke ett mycket allvarligt och akut problem och om inte politiken snarast försvinner som en avgörande faktor vid utseende av nämndemän lär det dessvärre nog leda till att nämndemannainstitutets saga i svensk jurisdiktion inom ett fåtal år är all.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt