Skip to content

DO avser stämma Arbetsförmedlingen – ”indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande”

En man i Bohuslän blev avstängd från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti när han förklarade att han inte kunde ta ett arbete som omfattade försäljning av lotteriprodukter. DO anser att mannen har utsatts för indirekt diskriminering och avser nu stämma Arbetsförmedlingen.

 

Mannen som är medlem i Jehovas Vittnen blev i december 2013 anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin. I februari fick han besked att ett företag som bland annat säljer lotterier till ideella organisationer var intresserat av att träffa honom.

Mannen förklarade att han inte kunde ta det aktuella arbetet av personliga skäl och på grund av etiska och moraliska principer. I ett intyg berättade mannen att han är medlem i Jehovas Vittnen och att arbetet ifråga skulle gå emot hans religiösa övertygelse.

Arbetsförmedlingen återkallade anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen hänvisar i sitt beslut till att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning.

Enligt DO har Arbetsförmedlingens regel särskilt kommit att missgynna mannen på grund av hans religiösa övertygelse och anser därför att det är fråga om indirekt diskriminering.

– När det handlar om religionsfrihet måste man bedöma om det är skäligt att stänga av personen ifråga, och i det här fallet har Arbetsförmedlingen inte tagit tillräcklig hänsyn. De religiöst motiverade förutsättningar som mannen hänvisade till uteslöt honom inte från andra arbeten i någon större utsträckning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt