Skip to content

Två års fängelse för att ha dödat varg - hovrätten skärper straffet

Två män döms av hovrätten till två års fängelse vardera för jaktbrott eftersom de jagat och med skoter kört på en varg som sedan slogs ihjäl med tråpåk. Den ena av männen fälldes tidigare i tingsrätten - som dock friade den andre. 

 

Två män, idag 43 och 53 år gamla, åtalades vid Hudiksvalls tingsrätt för grovt jaktbrott eftersom de enligt åtalet skulle ha dödat en varghona genom att ha kört på henne med en skoter och krossat hennes huvud med en träpåk.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var tillräcklig för fällande dom. Det fanns bland annat skidspår och urinspår som visade sig härröra från 53-åringen och tingrätten ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att han tillsammans med en okänd skoterförare förföljt och spårat varg.

Männen skulle därefter ha delat på sig och skoterföraren hade då kört på vargen, som sedan slagits ihjäl med en träbit som 53-åringen hämtat.

Tingsrätten slog fast att de båda männen hade agerat i samråd och mot bakgrund av detta dömdes 53-åringen för grovt jaktbrott till ett år och nio månaders fängelse. Han skulle även betala 24 000 kronor i skadestånd till Naturvårdsverket.

När det gällde 43-åringen kom tingsrätten fram till att utredningen varken band honom eller hans snöskoter till brottsplatsen eller den döda vargen och att han därför skulle frias trots "besvärande omständigheter" som talade mot honom.

Domen överklagades av både åklagaren och 53-åringen till Hovrätten för Nedre Norrland som anser att det är ställt bortom rimligt tvivel att 53-åringen är den skidåkare som deltagit vid jakten. Bland annat en telefonanalys och urin som hittats vid platsen visar att han befunnit sig i området den aktuella tiden.

Av vittnesuppgifter har också bland annat framkommit att skoterföraren och skidåkaren mötts, att de följt efter vargspår och skingrat en flock. Skidspår har även funnits intill en avbruten torrtall, som använts som tillhygge för att döda varghonan.

Hovrätten anger att inget tyder på att det varit fler skidåkare på platsen och kommer fram till att det är bevisat att 53-åringen är den skidåkare som medverkat vid gärningen.

Genom vittnesuppgifter har det också framkommit att det är osannolikt att skador på 43-åringens skoter uppkommit genom att skotern vält eller rullat - eller som mannen påstår genom att han kört på en sten eller stubbe.

Mot bakgrund av vittnesuppgifterna, och då repor eller andra skador inte synts på huven, slår hovrätten fast att det mest sannolika är att skotern träffats av ett föremål som kommit uppifrån och att föremålet inte varit hårt, vilket stärker åklagarens hypotes och med viss styrka talar för att 43-åringens skoter använts.

Utredningen visar också att den skoter som använts vid gärningstillfället stämmer väl överens med den skoter som ägs av 43-åringen. Telefonanalys visar även att mannens telefon funnits i området och att intensiv kontakt har hållits med 53-åringen - någonting som enligt domstolen inte har kunnat förklaras av de båda männen.

Några konkreta uppgifter om när och hur skotern fått de påvisade skadorna har inte heller lämnats.

Sammantaget anser hovrätten att omständigheterna har så högt bevisvärde att det kan slås fast att 43-åringen är den skoterförare som anges i åtalet. Rätten anser att förföljelsen och dödandet av vargen har skett uppsåtligen och att gärningen har skett tillsammans och i samråd.

På grund av brottets art och höga straffvärde är inte annan påföljd än fängelse aktuell. Eftersom just varg är ett särskilt skyddsvärt vilt, att jakten utförts med användning av skoter och att jakten varit särskilt plågsam för varghonan eftersom hon utsatts för maximal ansträngning, är straffvärdet högt.

De båda männen döms därför till två års fängelse och ska dessutom  betala skadestånd på 24 000 kronor till Naturvårdsverket.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Matilda Köves

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Straffvärdet är tydligen högt, av allmänpreventiva skäl eller repressiva?

Hur kan man sätta 2 år på detta när våldtäkter och grovmisshandel oftast ger lägre eller inget straff. Hur tänker ni nu?

Ja, hur tänkte "vi" nu. Kanske som så att "vi" följde den lag som Sveriges riksdag i demokratisk ordning har beslutat om.

Våldtäkt ger mella 2-10 års fängelse.
Grov misshandel ger fängelse 1 - 6 år.
Jaktbrott ger böter - 4 års fängelse.

Hur svårt det är att bevisa att ett brott har begåtts är något av en annan fråga. Att någon döms till fängelse för jaktbrott är mycket ovanligt.

Ja precis!
Den obildade pöbeln har ju hittat på att alla starkt moraliserade brott skulle vara straffria, så varför gör man inte alla brott som den obildade pöbeln tycker om straffria i verkligheten?
Mycket märkligt.

En man spräcker skallen på en 78 årig kvinna så hon avlider, och får 1 år och 10 månader??
Det brottet anses alltså mildare än att döda en varg, ett djur?
Att våldtäkt skulle ge 10 år... i de flesta fall frias det ju i de målen.
Trots starkare bevis än vad som funnits i detta mål.

Jämförelsen haltar på alla möjliga plan, men det förstår du säkert själv också. Våldtäkt av normalgraden ger som lägst två år, utan försvårande inslag. Sen att bevisläget kan vara problematiskt, det är en annan sak. I alla våldtäktsfall finns det en anklagelse och ett påstående om våldtäkt, men det är inte samma sak som att brottet är styrkt. Miljontals människor har sex varje dag och lyckligtvis handlar det bara om våldtäkt i en bråkdel av fallen. När det handlar om att följa efter en varg på skoter är det svårt att se några som helst legitima skäl som skulle kunna ligga bakom.

I fallet med den 78 åriga kvinnan fanns tydligen tillräckligt med bevis då det blev en fällande dom på 1 år och 10 månader.. ett kortare straff än att ta ihjäl ett djur. Anser du det är rimligt att en person som dödar en människa får lägre straff än personer som avlivar ett djur?

Jag förmodar att du menar fallet i Landskrona med parkeringsplatsbråket. Skillnaden där är alltså att det handlar om en uppsåtlig misshandel (ett knytnävslag) och vållande till annans död, som är ett oaktsamhetsbrott, vilket genomgående ger betydligt lägre straff. Hade mannen dömts för att uppsåtligen ha dödat kvinnan, sannolikt dråp, hade påföljden blivit strängare. I vargfallet handlar det om ett utstuderat agerande som är uppsåtligt hela vägen. Det handlar dels om flagrant lagtrots, dels om ett plågsamt tillvägagångssätt. Straffet hade förmodligen blivit mildare om de (mer humant) hade skjutit vargen.

Men i fallet med vargen nekar båda till brott.... Det brukar leda till friande domar i våldtäktsmål?
Hur kan man då fälla till 2!! år?
Sedan kom jag att tänka på det första svaret jag fick.
Att ni följer de lagar Sveriges riksdag har satt upp
Att ni jurister inte sätter ner foten och försöker ändra på detta sjuka rättssystem vi har idag. Ni kan väl inte vara nöjda med hur det ser ut i rättssalen idag??
En varg är mer värd än människoliv.
På andra arbetsplatser brukar vi ta upp i diskussion om vi anser något är på tok... Hur gör ni??

1. Om någon hade jagat en 78-årig kvinna med skoter, kört på henne och sedan klubbat ihjäl henne så hade den personen fått livstid.
2. Om någon hade bråkat med en varg och gett vargen ett slag som oavsiktligt ledde till att vargen dog så hade det varit helt straffritt.
3. Det brukar inte bli friande domar i våldtäktsmål.
4. Bevisfrågan har inte med straffvärdet att göra.
5. Det finns en massa problem med rättssystemet, men det är de motsatta mot vad den populistiska, lättledda, korkade, obildade, okunniga, pöbeln tror att de är. Dina fantasier är inte fakta.

Det är två faktorer som lyfter straffvärdet för detta jaktbrott jämfört med andra. 1. Vargen är särskilt skyddad eftersom den anses hotad. Otillåten vargjakt ses som ett led i att utrota ett vargen ur den svenska faunan. 2. Jaktmetoden med skoter bekrivs som närmast maximalt inriktad för att plåga vargen innan den dog. Det hade alltså blivit ett ganska långt straff även om detta inte var en varg.

Med en skala mellan sex månader och fyra år ligger två år på den undre halvan. Jag tycker att det finns utrymme att argumentera för att fängelsestraffet skulle ha varit längre.

Misshandel och mord av djur bör som minst likställas med djuret mäniskans strafflagar, i detta fall torde dödsstraff vara lämpligt.

Att slå ihjäl en Djurgårdsupporter gav igår 8 månader och böter!! Att slå ihjäl en varg ger 2 år!!! Hallå !!!!! Är det någon som kan förklara detta idiotiska vansinne!! Kom inte dragande med att Djurgårdaren hade dåligt hjärta och ändå skulle dö!!

Jag kan, men vet inte om jag orkar. Testa att läs domen så kanske det förklarar sig självt.

När ska det gå upp för Svenska folket att vi inte har några lagar i Sverige Då dessa är satta ur spel av myndighetsutövare och blivit ersatta av politiska tolkningar, regler och ämbetsmän. Den enskilde har ingen rättssäkerhet längre. Och här ska man nu än en gång straffa någon politiskt.
Trodde vi levde i en demokrati, men Sverige har nu blivit en byråkrati, styrd av politikers godtycklighet.

Jurister - legaliserade blodsugare?
Vi hade en anställd, han slutade med en skuld på drygt 100 000 kr - 'a conto utbetald förskottslön - återbetalningsskyldig enligt vid anställningen undertecknat avtal. Den stackaren lydde juristen och vägrade betala och i tingsrätten dömdes till dennes fördel, med påståendet att han hade ett muntligt avtal att detta var garantilön (trots det skriftliga avtalet som sa tvärt emot). Domen fälldes av 3 domare varav den ene tingsrättens ordförande. Vi tvingades till AD där vi vann på all 14 punkter avtalet rörde och d1114en stackars f.d. anställde tvingades betala drygt 600 000 kr istället för skulden på drygt 100 000 kr, vi tjänade inget av det, den anställde förlorade massor men jag vet vem som tjänade multum på denna idioti, orkestrerad av jurister i olika positioner som glatt gynnar varandra! Vad förväntar ni er?