Skip to content

Två års fängelse för att ha dödat varg - hovrätten skärper straffet

Två män döms av hovrätten till två års fängelse vardera för jaktbrott eftersom de jagat och med skoter kört på en varg som sedan slogs ihjäl med tråpåk. Den ena av männen fälldes tidigare i tingsrätten - som dock friade den andre. 

 

Två män, idag 43 och 53 år gamla, åtalades vid Hudiksvalls tingsrätt för grovt jaktbrott eftersom de enligt åtalet skulle ha dödat en varghona genom att ha kört på henne med en skoter och krossat hennes huvud med en träpåk.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var tillräcklig för fällande dom. Det fanns bland annat skidspår och urinspår som visade sig härröra från 53-åringen och tingrätten ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att han tillsammans med en okänd skoterförare förföljt och spårat varg.

Männen skulle därefter ha delat på sig och skoterföraren hade då kört på vargen, som sedan slagits ihjäl med en träbit som 53-åringen hämtat.

Tingsrätten slog fast att de båda männen hade agerat i samråd och mot bakgrund av detta dömdes 53-åringen för grovt jaktbrott till ett år och nio månaders fängelse. Han skulle även betala 24 000 kronor i skadestånd till Naturvårdsverket.

När det gällde 43-åringen kom tingsrätten fram till att utredningen varken band honom eller hans snöskoter till brottsplatsen eller den döda vargen och att han därför skulle frias trots "besvärande omständigheter" som talade mot honom.

Domen överklagades av både åklagaren och 53-åringen till Hovrätten för Nedre Norrland som anser att det är ställt bortom rimligt tvivel att 53-åringen är den skidåkare som deltagit vid jakten. Bland annat en telefonanalys och urin som hittats vid platsen visar att han befunnit sig i området den aktuella tiden.

Av vittnesuppgifter har också bland annat framkommit att skoterföraren och skidåkaren mötts, att de följt efter vargspår och skingrat en flock. Skidspår har även funnits intill en avbruten torrtall, som använts som tillhygge för att döda varghonan.

Hovrätten anger att inget tyder på att det varit fler skidåkare på platsen och kommer fram till att det är bevisat att 53-åringen är den skidåkare som medverkat vid gärningen.

Genom vittnesuppgifter har det också framkommit att det är osannolikt att skador på 43-åringens skoter uppkommit genom att skotern vält eller rullat - eller som mannen påstår genom att han kört på en sten eller stubbe.

Mot bakgrund av vittnesuppgifterna, och då repor eller andra skador inte synts på huven, slår hovrätten fast att det mest sannolika är att skotern träffats av ett föremål som kommit uppifrån och att föremålet inte varit hårt, vilket stärker åklagarens hypotes och med viss styrka talar för att 43-åringens skoter använts.

Utredningen visar också att den skoter som använts vid gärningstillfället stämmer väl överens med den skoter som ägs av 43-åringen. Telefonanalys visar även att mannens telefon funnits i området och att intensiv kontakt har hållits med 53-åringen - någonting som enligt domstolen inte har kunnat förklaras av de båda männen.

Några konkreta uppgifter om när och hur skotern fått de påvisade skadorna har inte heller lämnats.

Sammantaget anser hovrätten att omständigheterna har så högt bevisvärde att det kan slås fast att 43-åringen är den skoterförare som anges i åtalet. Rätten anser att förföljelsen och dödandet av vargen har skett uppsåtligen och att gärningen har skett tillsammans och i samråd.

På grund av brottets art och höga straffvärde är inte annan påföljd än fängelse aktuell. Eftersom just varg är ett särskilt skyddsvärt vilt, att jakten utförts med användning av skoter och att jakten varit särskilt plågsam för varghonan eftersom hon utsatts för maximal ansträngning, är straffvärdet högt.

De båda männen döms därför till två års fängelse och ska dessutom  betala skadestånd på 24 000 kronor till Naturvårdsverket.

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Matilda Köves

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt