Skip to content

Övervakningskameror förebygger inte brott - ny rapport från Brå

Övervakningskamerorna på Stureplan och Medborgarplatsen har inte haft någon förebyggande effekt på brottsligheten men har varit till hjälp för polisen i samband med vissa utredningar. Det visar en utvärdering från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 

– Inte bara besökare, utan även polisen, är positiva till kamerorna och upplever att de kan vara ett par extra ögon, säger Johanna Kindgren, utredare på Brå.

– Kamerorna hjälper till att upptäcka misstänkta personer och polisen kan använda dem för att avstyra brott. Men polisens dokumentation om detta är ofullständig och sådana effekter kan inte påvisas.

För två år sedan inledde Polismyndigheten i Stockholms län ett försök med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Tillståndet gällde i tre år från det att kamerorna tas i bruk och därefter måste polisen ansöka om förlängning.

Ett krav för förlängning är att försöket med kameraövervakning utvärderas. Brå har nu genomfört den andra utvärderingen av tre.

Enligt Brå har antalet anmälda personbrott på Stureplan och Medborgarplatsen visserligen minskat under den tid som kamerorna har varit igång, men samtidigt har en minskning av antalet anmälda brott också skett i de områden som använts som jämförelse i utvärderingen.

För vissa brott började minskningen också redan innan kameraövervakningen infördes och för andra skedde den först när kamerorna varit igång ett bra tag. Det går därför inte att knyta minskningen av anmälda brott till införandet av kameror.

Trots att brottsligheten alltså inte kan sägas ha minskat i samband med införandet av kameror så har övervakningen haft betydelse för vissa brottsutredningar. Brås utvärdering visar att film har begärts ut för ett 80-tal ärenden under den studerade niomånadersperioden.

I 23 utav dessa ärenden hade den begärda filmen någon relevans för utredningen. I tolv av dessa ärenden väcktes åtal och i tre av domarna bedömdes filmen ha haft särskilt stor betydelse för den fällande domen.

– Polisen uppfattar själva att material från kamerorna skulle kunna användas i brottsutredningar i större utsträckning än i dag, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

– Det som framförallt behöver säkerställas är att kamerorna är rätt inställda och att bildkvaliteten är tillräckligt god. Polisen bör också i större utsträckning informera brottsutredare om möjligheten att använda material från kamerorna i utredningar.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt