Skip to content

DO stämmer universitet - ”nekade juridikdocent forskningsmedel för att han är man"

Eivind Torp, docent vid Mittuniversitetet
Eivind Torp, docent vid Mittuniversitetet

Det var diskriminering av en manlig anställd när Mittuniversitetet reserverade en viss pott forskningsmedel enbart för kvinnor. Det menar Diskrimineringsombudsmannen som nu avser stämma Mittuniversitetet i Arbetsdomstolen, AD.


Eivind Torp som DO företräder är docent och anställd som lektor i juridik vid Mittuniversitetet. I september förra året fick han kännedom om att universitetet via e-post hade utlyst en möjlighet att söka en viss pott forskningsmedel, men att informationen enbart hade gått ut till kvinnor.

Torp menar att han därigenom har gått miste om en möjlighet att söka forskningsmedel, och i förlängningen att hans möjligheter till befordran har försämrats.

Mittuniversitetets syfte med potten forskningsmedel har varit att den ska gå till underrepresenterat kön, och har tidigare i år konstaterat att mannen på grund av sin könstillhörighet inte uppfyller kriterierna för att söka medlen.

Enligt DO är positiv särbehandling visserligen en tillåten åtgärd för att komma tillrätta med en ojämn könsfördelning på en arbetsplats, men DO anser att Mittuniversitetet genom att helt utesluta män från möjligheten att söka medlen har gått för långt.

– Gör man rätt finns det absolut möjlighet att använda sig av positiv särbehandling, men urvalsprocessen får inte göras med automatik. Det måste först göras en objektiv bedömning av de sökandes meriter utan att ta hänsyn till kön, säger DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande. 

När en sådan objektiv bedömning är gjord och om arbetsgivaren kan konstatera att meriterna i stort är likvärdiga finns möjlighet att välja underrepresenterat kön, menar DO.

– Men det Mittuniversitetet har gjort i det här fallet är närmast att likna vid kvotering, och det är däremot inte tillåtet, säger Agneta Broberg.

DO förbereder nu en stämning av Mittuniversitetet till Arbetsdomstolen.

Dagens Juridik har försökt nå Mittuniversitetet för en kommentar utan resultat. 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt