Skip to content

Staten förlorar 1,5 miljarder på "svart" tobak - myndigheterna gör gemensam insats

Ett samarbete mellan bland andra Skatteverket, Tullverket, Polisen och Folkhälsomyndigheten har resulterat i en ny handbok som ska göra kampen mot illegal tobak mer effektiv. Staten förlorar 1,5 miljarder kronor på "svart" tobak bara i skatteintäkter.

 

Handboken ska fungera som ett hjälpmedel till personer som arbetar med att övervaka och kontrollera tobaksförsäljningen, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

Boken beskriver bland annat de verktyg som finns och vilka regler som gäller.

– Vi som ligger bakom boken tror att den kommer att öka förståelsen för andra myndigheters arbete, men också att den ska leda till ökade möjligheter för oss att samverka och utbyta information med varandra, säger Pia Bergman, rikssamordnare inom instansen mot grov ekonomisk brottslighet vid Skatteverket.

Handboken har getts ut av Kronofogden, Skatteverket, Länsstyrelserna, Tullverket, Sveriges kommuner och landsting, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket.

Illegal tobak står för cirka 15 procent av den svenska tobaksmarknaden, enligt en rapport från OECD. I Sverige är andelen ett par procentenheter högre än snittet för totala världsmarknaden, enligt samma rapport.

Enligt en kalkyl från HUI Research förlorade svenska staten i fjol 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av cigaretter som sålts på den svarta marknaden.

Den illegala tobakshandeln är en viktig inkomstkälla för kriminella, enligt Brå.

En rad myndigheter och kommuner utövar tillsyn, men utifrån olika regler och lagar som berör allt från skatter till varningstexter på tobaksprodukter och försäljning till minderåriga.

Samverkan mellan myndigheter och kommuner är därför nödvändig för en effektiv tillsyn och för att motverka illegal tobak.

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt