Skip to content

"Fascistsymbolerna i polisens märke skämmer Sveriges riksvapen - byt ut emblemet!"

Lennart Aspegren

DEBATT - av Lennart Aspegren, f d ordinarie domare i FN:s Rwandatribunal och juris hedersdoktor vid Stockholms universitet

 

Just nu pågår det som bekant en genomgripande omorganisering av hela vårt svenska polisväsen. Arbetet, som leds av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, erbjuder också ett gyllene tillfälle att med statsheraldikerns hjälp skapa ett nytt polisemblem. Ännu finns det tid.

Frågor om symboler  och bilder och varumärken är erkänt betydelsefulla. Och få myndigheter har ju lika giltig anledning som Polisen att i olika sammanhang visa upp sin symbol för allmänheten.

I upplysningssyfte används den därför på uniformer, fordon, lokaler. Det sker i så stor utsträckning, att polissymbolen nästan blir en del av vår offentliga omgivning.

Men den föga positiva utformning som den på sin tid har getts leder i dag för många av oss lätt till alldeles fel associationer.

I den nuvarande symbolen har man - bakom lilla riksvapnet med dess välkända tre kronor - låtit ett par spöknippen (fasces) med bilor sticka fram sina huvuden. På det viset skämmer de hela emblemet.

Detta ska ha motiverats med att spöknippet i det gamla Romarriket lär ha stått för samhällets kraftsamling eller för statens bestraffningsrätt eller för lag och ordning i allmänhet. Men den symboliken måste anses vara rejält överspelad i och med att Mussolini och hans hejdukar på sin tid lade beslag på spöknippena och till och med lät fasces bilda grunden för namnet på deras rörelse, den italienska fascismen.

Även bilden av bilan, en gång också den svenske skarprättarens vapen, leder tanken i en minst sagt ovärdig riktning.

En närliggande jämförelse: I ett modernt västerländsk samhälle, som bygger på mänskliga rättigheter, vore det förstås totalt ogörligt för en myndighet eller organisation att begagna sig av hakkors (svastikor) som den symbol för sol och lycka som de en gång i tiden lär ha utgjort.

Men på samma sätt kan också fasces och bilor numera uppfattas som anstötliga beteckningar för vår demokratiska ordningsmakt.

Fram för ett bättre och mer inspirerande polisemblem!

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

89 comments

Jag har i något 20-tal år känt till symbolerna i vapnet, men tror mer på en alternativ strategi. Vi kan inte sätta ord och symboler i något slags karantän varje gång de missbrukas. Bättre är att göra som det gjorts med ordet "bög", som återerövrats av gay-rörelsen. Det är inte längre ett skällsord.

Mängden enkla och kraftfulla symboler är begränsat. Svastikan var ASEAs logga före kriget och bokstäverna A, S, E och A stod i vinklarna.

Liknande är hur orden zigenare och neger - vilka är en naturlig del av min barndoms språkbruk - blivit stigmatiserade och närmast förbjudna.

När man på 70-talet (tror jag) döpte om städerska till lokalvårdare förutspådde någon att det sedan skulle bli golvkosmetolog, när lokalvårdare blivit nedsättande.

Vi måste bearbeta orden och symbolernas betydelse, inte byta ut dem i tid och otid.

Jag tycker du förenklar och uttalar dig lite klumpigt. Att bög skulle vara återerövrat och inte nedsättande är helt enkelt inte sant. Det används mellan en del gaypersoner, men det används i mycket större utsträckning som nedsättande av andra om homosexuella. Det räcker med en relativt snabb googling för att hitta stöd i saken.

Att orden neger och zigenare var naturligt under din uppväxt innebär inte att de inte då som nu också är nedsättande. Det har inte blivit nedsättande senaste årtionden att säga neger, det har varit det hela tiden. Det kanske var vanligare förr, men inte mindre nedsättande.

Vad gäller symbolen har uniformer och symboler alltid förändrats. När omständigheter förändras måste myndigheter också göra det. Att ta bort symbolerna från loggan torde vara långt mindre problematiskt än att t.ex. byta uniformsfärg

Ska vi bränna alla gamla böcker som inte fyller dagens normer? Ska vi förfalska våra klassiker eller ska vi hutta dem i sopebingen? Ska vi skriva om historien? Jag har aldrig uppfattat att ordet neger som nedvärderande.

Om jag inte minns alldeles galet så kallade sig Matin Luther King själv för neger?

http://lundagard.se/2014/04/23/rasistiskt-sprakbruk-i-kurslitteraturen/

Ordet zigenare var inte något nedvärderande i mina ögon när jag var liten. Det är det inte nu heller. Jag värderar människor utifrån hurudana de är och uppträder mot mig och andra. Det gäller de som kom med häst och vagn i min barndom. Och det gäller de som antastar oss gamla i köpcentrat i här i vår lilla stad.

Men nu får inte ens polisen kalla de som reser runt för kringresande.

Förenklar inte du också i första stycket?

Ordet bög fungerar i vissa situationer och i andra inte. Medan ord som neger och zigenare är obrukbara i dag förutom i invandringskritiska kretsar. På grund av ordet bögs tillämpningsambivalens finns det ju skäl att bruka det i mer sofistikerade sammanhang i syfte att åstadkomma en positiv erövring.

Jag undrar om du inte misstog "neger" för "nigger" när du svarade.
Det senare är kraftigt nedsättande medan det förra _kan_ vara det, beroende på sammanhang och sätt det sägs på. Men det gäller ju för många ord i vardagen.
Se hur riktnumret till Stockholm, av vissa, i vissa sammanhang, används nedsättande medan andra lägger en helt annan betydelse i det.
Likaså hur storstadsbo kan lägga andra värderingar i ordet "bonde".

Helt rätt - att sätta andra ord på saker löser inga problem - inte heller att riva fiendens byggnader som ofta skedde i krig förr i tiden.

Ordet "neger" kommer från det spanska ordet "negro" som i sin tur härstammar från det latinska ordet "niger" som betyder svart! "Neger" kom till under slavhandelns dagar och har ända sen dess använts som ett nedsättande ord för "afrikaner". Hur man kan få detta ord, med tanke på dess historia, till ett vanligt icke nedvärderande ord har jag ingen som helst förståelse för!!!

Jag är ingen heraldiker, men jag noterar att Försvarsmaktens Militärpolisenhet så sent som 2011 fick ett nytt heraldiskt vapen innehållandes två korslagda fasces.

Men snälla! Då får vi avskaffa svenska flaggan, för den har ju ett antal nynazister viftat med. Likaså nationalsången. Får finnas en gräns!

Ys: Tycker du att det gäller även hakkorset?

Att förbjuda politiska och religiösa symboler hör inte hemma i en demokrati. Förbud av det här slaget passar inte i ett land som säger sig värna om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet.

Facebook är på tapeten i en annan diskussion här på Dagens Juridik. På Facebook råder ingen yttrandefrihet. Det är till exempel inte godkänt att länka från sitt Facebook-konto till den här sidan på Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article1872616...

Fundera på det ni som vill förbjuda yttrandefrihet.

Hur fick du artikeln att handla om ett förbud mot symbolen snarare än en uppmaning att byta ut en förlegad symbol? Ingen har nämnt att symbolen skulle förbjudas, så det finns inget att oroa sig över. Att organisationer, statliga som privata, byter ut symboler och logotyper som inte längre anses tidsenliga är ingen nyhet. Se t.ex. hur Televerket (senare Telia) bytt logotyp ett flertal gånger, utan att det för den sakens skull varit tal om något förbud.

Är det tillåtet att använda hakkorset? Den här diskussionen förknippar jag i första hand med yttrandefrihet och demokrati. Inte heraldik.

Ja jag tycker det är dags att ta tillbaka svastikan från nazisterna och låta den få tillbaka sin ursprungssymbolik. http://www.epochtimes.se/articles/2009/02/04/16540.html

Emma: Du har inte rest runt i indien va? :)

Där använder de fortfarande svastikan, precis som de gjorde innan Hitler "stal" den. Det är väl det bästa sättet att "normalisera" stulna tecken.

Hakkorset står för bra saker, och har gjort i tusentals år. Bara för att en idiot använde sig av det spegelvänt så betyder inte det att korset är dåligt. Narrowminded swede...

Varför inte riva Stockholmstadion som har ett hakkors på ett av sina torn.
Börjar likna nazismens bokbål. Det lustiga är att det är svenskar som blir kränkta åt oförstående invandrare i de flesta fallen.

Det är ju ett kristet kors på den så det är klart att den ska bytas ut.

Kloka ord ! Om man tillmäter symboler ett värde, vilket vi gör, så har Aspegren en stor poäng som iofs har framförts tidigare. Att genomföra ett byte nu, inför omorganisationen, vore dock ypperligt.

Fascisterna tog namnet efter symbolen för lag och ordning, inte tvärtom, hur gör vi med färgen rött som domaren själv bär på bilden? Bödlarna hade röda huvor och tiotals miljoner har mördats under den röda kommunistfärgen. Det enda rimliga vore att förbjuda domarkappor och färgen rött med din och juristens glimrande logik(ironi).
Jag tackar högre makter att han är fd. domare och inte längre aktiv, direkt olämplig.

> Jag tackar högre makter att han är fd. domare och inte längre aktiv, direkt olämplig.

Han kan mycket väl ha varit en bra domare, för att utröna det bör man nog snarare gå igenom hans domar och arbetet kring det än vad han skriver om heraldik och polisens symboler.

Symboler associerar till det vi tillskriver dem. Det går att hitta "rasism" i allt med lite kreativitet, eller så lägger vi krutet på att bekämpa verkliga problem.

Aspegrens synpunkter är befängda. Bara för att symbolerna vid någon viss tidpunkt har använts av vissa politiska rörelser utanför Sverige innebär detta inte att de för tid och evighet måste konnotera fascismen. Snarare tyder hans uttalande på en relativt inskränkt kulturell referensram. Exempelvis används symbolen med spöknippena bl..a. av den franska republiken. Aspegrens sista synpunkt stämmer inte heller, eftersom ett militärförband i Finland använde sig av svastikan (Utin Jääkärirykmentti) utan att någon som helst koppling till nazismen är avsedd. För övrigt skulle väl ingen med trovärdighet kunna hävda att Finland inte är någon demokrati som bygger på mänskliga rättigheter. Lyft blicken från den svenska ankdammen!

När ska Sverige komma ut ur garderoben och erkänna sitt nazistiska förflutna? Att nazistiska idéer fick starkt fotfäste i Sverige på 30- 40-talet och att flera makthavare och den svenska affärseliten öppet vurmade för Hitler är kanske ingen hemlighet men det är ingenting man gärna pratar om. Här är det ”locket på” som gäller och det har blivit värre.

Den svenska historieundervisningen har förändrats. Den yngre generationen får inte längre lära sig sanningen om Sveriges ”neutralitet” under andra världskriget. Istället har fokus flyttats till den stora diktatorn i öst och hans brott mot mänskliga rättigheter. Genom detta försöker man ursäkta och rättfärdiga Sveriges agerande istället för att erkänna och öppet fördöma nazistsstödet.

Att svenska myndigheter fortfarande använder sig av symbol som kan kopplas till det nazistiska förflutna är en direkt konsekvens av ”locket på” attityden och bevisar att man inte vill göra upp med sitt förflutna.

Vad är det för fakta då?

Olivercrona var verkligen inte nazist, han var en starkt uttalad demokrat. Däremot förespråkade han att Sverige var och skulle vara en del av den tyska kultursfären och att vår rättstradition hade mer gemensamt med den tyska än den anglosaxiska rätten. Vilket då idioter som inte kan skilja mellan tyskt och nazistiskt har missbrukat till att förtala honom.
Kamprad var som 17-19-åring nazist, dock inte Hitlerist. Bergman var nazist, och Hitlerist, när han var 18-28 år gammal. Var de här okända tonåringarna alltså det som karakteriserade Sveriges samarbete med nazityskland?? I vilka länder kunde man inte skramla ihop några tonåringar som gillade nazismen?

Vilken jävla avfyrningsramp?
Sverige vägrade alla tyska förflyttningar genom Svenskt vatten eller över svensk mark ända fram till dess att Norge kapitulerade, efter det vägrade man all förflyttning av vapen eller militär materiel TILL Norge. Samtidigt tillät man alltså Norska förflyttningar över svenska gränsen och skänkte även vapen och ammunition till norrmännen.
Vid ETT tillfälle tillät man divisionen Engelbrekt att färdas österut. Alltså att Tyska ockupanter i Norge skulle åka genom Sverige till Finland för att hjälpa Finland. Permitenttrafiken vägrades den också från 1943 då Sverige menade att Norge inte längre var i ett tillstånd av kapitulation.

De allierade hade aldrig, till skillnad från Tyskland, några planer på att invadera Sverige. Däremot hade man en färdig plan för att bomba malmfälten om Tyskland ockuperade Sverige. Sverige handlade med alla stridande parter. Att sälja järnmalm till Tyskland var en förutsättning både för att inte dras in i kriget och för att kunna försörja landet. Man slutade dock att sälja järnmalm till Tyskland 1944, ett par veckor efter att Finland förklarat Tyskland krig och Sverige inte längre hade anledning att vara neutrala samt man fick andra handelsavtal med de allierade.

Varför inte? Därför att det inte är sant. Like lite som att Finnarna var för nazismen trots att de var militärt allierade med Tyskland.
Jag vet att det är det man tror sig göra genom att ljuga ihop en svensk undanfallenhet mot Tyskland, alltså att man tror att det skulle hindra framväxt av nazism om man hittar på att Sverige har en historia av nazism. Högst oklart hur det skulle hänga ihop dock.

”Vad är det för fakta”? Att man kan sitta och skriva sådant nonsens.

Öppna vilken trovärdig historiebok som helst och läs om förflyttningar av tyska trupper genom svenskt territorium under andra världskriget. Karl Olivecronas uttalade nazistsympatier finns också väldigt mycket skrivet om. Finns en hel lista över svenskar med nazistkopplingar och de som jag nämnde var bara några exempel.

Men det kommer alltid finnas människor som förnekar förintelsen, som inte inser att den snabba uppbyggnaden av den tyska krigsmakten inte hade varit möjlig utan svensk järnmalm, som anser att Sverige var ”neutral” trots alla dokumenterade händelser som bevisar motsatsen.

Jag anser att man gott kan sätta likhetstecken mellan tysk kultur under den första halvan av 1900-talet, nazism och svenska, ”neutrala” vurmande för den ”tyska kulturen”. Bara för att man väljer att inte prata om den svenska nazismen innebär inte att det inte finns där. Den Svensk-tyska föreningen som beskyddas av Drottning Sylvia och som slätar över sitt nazistiska förflutna och utelämnar besvärande fakta är ett levande bevis på detta.

"Öppna vilken trovärdig historiebok som helst". Eftersom du föreslår det själv så borde du läsa Lars Gyllenhaals bok Slaget Om Nordkalotten utgiven av Historisk Media. Där kan du lära det du behöver veta om tyska förflyttningar genom svenskt territorium och att Sverige till Tysklands förtret vägrade alla tyska transporter så länge striderna i Norge pågick. Sanningen om svensk nazism bäste K.O är den aldrig fick något fotfäste överhuvudtaget och att deras valresultat låg på knappt mätbara nivåer. Detta trots att nazism var "the grej of the day" under ett antal år på 30-40-talet. Visst kan du hitta enstaka kända nazister från tiden men dessa var och förblir ett minimalt fåtal.

Har inte läst just denna bok, men mig veterligen inträffade slaget om Nordkalotten 1944, dvs. då Sverige redan bytt sida eftersom man insett att Nazityskland skulle förlora kriget. Du bör däremot ta del av Henrik S Nissens forskning som detaljerat beskriver de tyska truppers transporter via svenskt territorium mellan 1940 och 1944.

Kan hålla med om att nazismen aldrig fick det breda folkliga stödet i Sverige men faktum är att många svenskar i maktpositioner, adelsmän och inflytelserika affärsmän var fullständigt sålda på Hitlers idéer. Efter Nazitysklands förlust i kriget fick dessa svenskar dölja sina nazistsympatier men det betyder inte att deras världsbild eller politiska preferenser har ändrats. De som sålde järnmalm till Nazityskland och därmed varit delaktiga i mord på miljoner människor ställdes aldrig till svars för sitt agerande.

Slaget Om Nordkalotten behandlar krigsföringen i norr från 1939-1945. Du kan också läsa "Svenskar I Krig" av Gyllenhaal och Westberg. Mycket informativ. Klart att nazismen i Sverige inte fick något brett stöd, den fick inte ens ett smalt och uppmätte knappt mätbara nivåer vid val. Sverige var neutralt även gällande handelspolitiken och exporterade malm till även Storbritannien även om den sviktande brittiska ekonomin innebar att kontrakten inte blev lika uppfyllda som de tyska. Sverige exporterade inga vapen under kriget då all krigsmaterielproduktion behövdes för vår egen krigsmakt men för att skrapa på ytan sålde vi licenstillverkning av kanoner som Bofors 40 till bl.a. Storbritannien och stora delar av den svenska handelsflottan gick i allierad tjänst. Frivilliga i tyska krigsmakten uppgick till 200-300 man medan frivilliga för de allierade räknades i många 1000-tal. Förvånandsvärt få tog tysk tjänst under krigsåren och det är ganska anmärkningsvärt ändå med tanke på den tyska påverkan på västvärlden inte minst kulturellt var legio istället för den anglosaxiska vi har idag som är ett resultat av krigsslutet 1945. Det säger en hel del. I själva verket är Sverige ett av de länder i motsvarande politiska läge ( vi blev inte ockuperade eller hade annan intressekonflikt med Tyskland) som minst lät sig förblindas av nazismens framfart under 30 och 40 talet. Du försöker måla upp en bild av att Sverige har ett smutsigt naziförflutet men du har inget case.

Du medger själv att det fanns svenska som vurmade för Hitler och nazism. Du medger att Sverige exporterade malm till Tyskland som sedan användes för att bygga upp wehrmacht. Du medger själv att svenskar (även om de var förhållandevis få) tog värvning i Nazitysklands arme. Och trots allt det skriver du att jag inte har något case. Lite motsägelsefullt kan jag tycka.

Gustav V:s brev till Hitler från 1941 där han gratulerar führer till framgångarna på östfronten är väldigt kännetecknande för den inställning som många i den svenska ”eliten” hade till nazismen. För dem var Hitlers kamp mot bolsjevikerna i öst ett ärofyllt uppdrag och man var beredd att stödja denna kamp både ekonomiskt och politiskt. Hade Nazityskland gått segrande ur kriget, skulle elitens nazister kunna stoltsera med sina politiska åsikter. Men kriget förlorades och den svenska ”elitens” nazistkopplingar har tystats ner. Ingen har fördömt exporten av järnmalm till nazisterna. (Att min tidigare kommentar kring detta har tagits bort visar tydligt att man fortsätter tysta ner denna kritik).

Den senaste tidens avslöjande om den Svensk-tyska föreningen visar också att ett antal förmögna personer med kända kopplingar till nazistiska organisationer har varit ordförande i denna förening. Drottning Sylvia som utan Kalla faktas avslöjanden aldrig skulle ha erkänt att hennes far var en aktiv medlem i nazistpartiet är den Svensk-tyska föreningens beskyddare. Många som är medlemmar i föreningen är högt uppsatta ämbetsmän och framgångsrika affärsmän med kopplingar till nazistiska organisationer.

Faktum är att Sverige har ett nazistiskt förflutet. Då man aldrig gjort upp med det förflutna tillåts ”smygnazismen” leva vidare och f.d. nazister får fortsätta springa i makten korridorer. Samtidigt är den öppna rasismen och främlingsfientligheten i Sverige på frammarsch.

Dumheterna måste väl ha någon gräns?

Jag gick i skolan på 60-70-talet då pratades det om den svenska skulden på grund av malmtransporterna och permitenttrafiken, mina barn gick i skolan på 80--90-talet och då pratades det ännu mer om dumheterna i skolan. Hur fan skulle det vara nedtystat?

Bögkungen gillade att Nazityskland startade krig med Sovjet. Det tyckte ju precis alla i hela världen utom just Sovjet. I Sverige var ju många lättade eftersom det ju innebar en möjlighet för Finland att bevara sin självständighet. Men var då även britter, norrmän, amerikaner m.m. undfallna mot tyskarna eftersom de gladdes åt krigsutbrottet i Öst?
V-gurra var för övrigt emot samtliga andra tyska angrepp och särskilt de på Norge och Danmark, efter att V-gurra uttalat vikten av nordisk sammanhållning så förbjöd Hitler tyskar att motta nobelpris. Gustav klagade också ofta på antisemitismen. Men om nu Gustav V var nazistanstruken, och delaktig i nazisternas brott, vilka var det INTE?

Att drottningens far var med i nazistpartiet avslöjas ju med 5-10 års mellanrum. Det är bara idioterna med guldfiskminne som tror att det är nyheter varje gång. Jag har känt till det sedan slutet av 70-talet då det snackades mycket om det.

Inte säker på vilka ”dumheter” du syftar på. Det som är riktigt dumt är att försöka släta över och bagatellisera nazistproblemen. Menar du att det var ok att stödja kriget mot Sovjet, ett krig där nästan 30 miljoner sovjetiska medborgare miste livet, så länge man var emot andra tyska angrepp mot mer ”civiliserade” länder? Hitlers ansåg ju att bolsjeviker och slaver var undermänniskor och skull avrättas helt skoningslöst.

Genom att exportera järnmalm, skriva gratulationsbrev till Hitler och bjuda talare från det tyska nazistpartiet till Sverige, har vi varit indirekt delaktiga i avrättningarna och massmord. Att bagatellisera detta är en stor skymf mot de milliontals människor som dog under kriget. Att argumentera för att det svenska agerandet var ok och vi inte har någonting att skämmas för är en ännu större skymf.

Glöm breven. Om inte för det svenska agerandet, dvs. export av järnmalm hade Tyskland inte kunnat bygga upp sin krigsmakt lika snabbt och mörda så många människor som det gjorde. Men du kanske tycker att 1000 danska eller norska liv är mer värda än miljoner polska eller ryska liv?

Sverige "bytte" inte sida. Sverige fortsatte att vara neutralt. Det som hände 1944 var att Finland i september slöt fred med Sovjet och vände sig mot sina tyska vapenbröder i Lapplandskriget. I oktober slutade Sverige att sälja malm till Tyskland. Den tyska krigslyckan vände redan i början av 1943.

Det fanns säkert en massa personer i maktpositioner som tyckte om nazismen, det fanns det i alla länder. Men det innebär ingen arvsskuld för alla med samma nationalitet.
Man behövde inte dölja sina nazistsympatier efter kriget. Hela det västtyska maktskiktet var oförändrat efter kriget och nazisterna satt kvar vid makten. De blivande NATO-länderna tog över de tyska strategerna, propagandisterna m.m. och inkorporerade deras idéer i sina egna strukturer. Nazisternas antiterrorstrategier används fortfarande av västmakterna (trots att de inte fungerade). Det var inte särskilt belastande att ha varit nazistvänlig, det kom långt senare.

@K.O Vem ska egentligen göra upp med vem, och vem ska bära ansvar? Det kollektiva skuldbeläggandet -som en del av oss faktiskt har växt upp,och som redan har fått ta alltför stor plats i vår korta,hektiska jordeliv - leder bara till polarisering och depression. Skuld är lika hälsovådligt och improduktivt som stress. Själv vägrar jag "göra upp" med något som inträffat långt innan jag ens föddes. Även ansvarsfrågan reddes ut långt innan dess,och en rättegång ägde rum,om jag inte läst fel. Ska jag , tillsammans med andra , också gräva upp våra nu döda mor-och farföräldrar, och kanske ställa dessa till svars för att ha varit svenskar under andra världskriget??? Nej. Det får vara någon måtta på dumheterna. Vad eller vem Kamprad kan ha sympatiserat med får han väl för tusan stå för själv.

Lennart Aspegren må vara jurist, men han är tydligen inte heraldiker eller historiker. Spöknippen (fasces) var symbol för Lictor vad man grovt skulle kunna kalla för "polisen" i antika rom.

Vad jag mer skulle vara upprörd över är de 3 kronor som ursprungligen symboliserar Sveriges "rätt" till Danmark Norge....

Danmark var något nytt. Dick Harrysson har ju lanserat teorin om att de tre kronorna skulle representera Sverige, Norge och Skåne. Den tidigare ledande teorin var ju Västergötland, Östergötland och Svealand.
1278-1540 var ju titeln på kungen Svears och Götes konung, vilket symboliserades av tre kronor.
Från 1540 så lägger ju Gustav Vasa till Vendes konung i titeln, vilket mest görs för att störa den danska kungen. Men någon krona läggs inte till. Vender var för övrigt ett västslaviskt folk i Norra Tyskland och Polen, men Gustav Vasa trodde kanske att det var danskar som avsågs.

Riksvapnet borde följaktligen drabbas av moralpaniken med, vasakärven bäste Lennart.

Vi lever inte i en period där vi är ängsligare om angående etik och moral jämfört med andra tider. Men vi lever i en tid då de ängsligaste av oss slår sig på bröstet och tror på fullt allvar att de har något rimligt och viktigt att säga. Inget kan dock vara mer fel.

Den som bor i Stockholm kan beskåda swastikan högst upp i portvalvet i sten i Högalidskyrkans huvudingång. På passexpeditionen på Bergsgatan i det gamla polishuset är en fasces i jätteformat i stenläggningen på golvet. I Stockholms rådhus står på andra våningen Koppar-Matte. Listan över förtryckssymboler runt om oss i vardagen kan göras lång.

Det är dock skillnad på historisk betydelse och nutida och det är inte av nutida betydelse att polismakten behåller historiska symboler. Att göra symbolerna för olika myndigheter värdeneutral är en steg i rätt riktning.

Vi skulle också kunna byta ut våra bokstäver eftersom de används till olämpliga odemokratiska uttalanden, eller byta ut vissa ord som hör ihop med tyska språket med tanke på att det användes under andra världskriget till att förtrycka folk med. För att inte tala om att vi borde förbjuda jurister eftersom deras goda roll numera kan anses överspelad sen vi på nyheterna ständigt matas med att jurister med små finter släpper lös farliga brottslingar. (Allt ifrån en enkel kopparstjälande knarkare med stulen bil till folkmördare inför Haagtribunalen)

Allvarligt talat skulle det vara bättre att återanvända bilden av fasces på alla möjliga sätt så att den mister sitt nuvarande symbolvärde. Genom att vara en god polis kan deras vapen komma att stå för något trygghetsgivande, genom att jurister lyckas få brottslingar dömda, kan folk äntligen komma att lita på rättsväsendet, och genom att låta heraldiker bevaka heraldiken tillsammans med duktiga konstnärer, formgivare och informatörer kan istället heraldiken bli den hjärtformade skjöld med uppstigande sol (guld) mot mörk bakgrund (midnattsblå). Tänk om vi också kunde sätta dit ex främlingsfientliga grupper med argumentet att deras flaggor och vapen inte är heraldiskt korrekta (som ex svart odalruna mot grön botten vilket är färg mot färg (emalj mot emalj), vilket ju inte funkar.)

De borde vara en ickefråga.

Skall man hänga upp sig på symboler som nazisterna använde så är det bara att börja,

Då borde man ifrågasätta det det böjda svärdet "Scimitar" som symbol för den muslimska världen?
Muslimska högsta rådet och nazisterna beslöt att använda svärdet ihop med hakkorset, som uniformsmärke och symbol för de muslimska Waffen-SS divisionerna.
De muslimska SS-divisionerna sattes upp och rekryterades av Muslimska högsta rådets ordförande Amin al-Husseini, när han fick befattningen som SS-Gruppenführer ( Generallöjtnant ) och därefter var verksam under kriget vid SS-högkvarter och kontaktperson mot den muslimska världen avseende hanteringen av de gemensamma fienderna.
Svärdet, som är en symbol för den muslimska världen, är alltså enligt resonemanget även en symbol för nazismen eftersom det användes av muslimerna ihop med hakkorset på de muslimska SS-divisionenas uniformer???

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Handschar-13th-SS-Div...

Och hur är det med örnen som t.ex används av svenska fallskärmsjägare?
Tyska fallskärmsjägare hade motsvarande örn som bar på ett hakkors.
I Nazityskland fick örnen stå som symbol för den ariska rasen.

Och hur är det med dödskallar som märkning på farligt avfall, eller på modekläder?
Totenkopf var SS-styrkornas symbol och därför en välkänd nazistisk symbol. Dödskallesymbolen fanns på SS männens uniformsmössor.

"Totenkopf var SS-styrkornas symbol och därför en välkänd nazistisk symbol. Dödskallesymbolen fanns på SS männens uniformsmössor. " Dödskallesymbolen och i förekommande fall den svarta uniformsfärgen var närmast hämtad från tyska kavalleriförband och t o m svenska husarförband bar dessa färger och symboler under 1800-talet.

Precis som redan påpekat är det helt befängt att få moralpanik för att en jättegammal symbol under en kort tidsperiod använts av en högst tveksam rörelse.

Den närliggande jämförelsen med hakkorset faller även platt. Ska vi få moralpanik för att den finska presidentens officiella flagga innehåller ett hakkors?

Olika symboler betyder olika saker i olika länder. Korslagda fasces förknippas med ordningsmakt i t ex Sverige och Norge medan de är no-no i Europa. När det gäller hakkorset behöver man bara åka över gränsen till Finland för att återfinna det i myndigheters tecken och flaggor, utan att det anses stötande. Finska Krigsflygskolan (se min bifogade länk) använder t ex hakkorset på ett sätt som knappast skulle fungera i något annat västland.

För finnarna representerar hakkorset greve Eric von Rosens lyckosymbol, en symbol för nationens födelse från 1918, och har inte ett dugg med nazism att göra. Precis som hakkorset inte har ett dugg med nazism att göra i stora delar av Asien, t ex Indien.

Symbolik är inte absolut, och med internet uppstår nya kollisioner mellan kulturer. Alla är inte västerlänningar. Det kan ju rentav hända att vi inte utgör internationellt facit och får vika oss för andras tolkningar någon gång ibland.

Finns det numera någonting överhuvudtaget som inte någon kan opponera sig emot och finna kränkande? Överkänsligheten verkar inte längre känna några gränser. Finns det för övrigt några historiska symboler som kan sägas inte skapa associationer till sådant som vi idag inte längre omhuldar? Är det inte dags att också riva Riddarhuset? Tänk på det förtryck utan rätt till ens semester som de priviligierade utsatte sina underståtar för under flera hundra år. För att inte tala om alla kyrkor...

jag tycker ditt namn "tin tin" är oerhört kränkande eftersom det för tankarna till den belgiska serien med samma namn. belgien gränsar till nederländerna och tänker man på nederländerna tänker man direkt pim foruyn, som vi alla mödades delvis för att han va homosexuell. således bör du byta namn om du inte vill framstå som dirket homofientlig!

Å andra sidan tar Hergé parti för romer i Castafiores juveler både allmänt och specifikt genom sin hommage till Django Reinhardt i en av bilderna där en gitarrist av Djangos like sitter vid en lägereld utanför en roulotte (romsk husvagn). Här samverkar bilderna (mannen med mustasch, gitarren, husvagnen, lägerelden) med en förkunskap (att mannen likt den belgisk-franske hjälten Django R är både rom och gitarrist, samt att Django brände sin hand svårt på en brinnande husvagn) till att säga: "Kan du acceptera Django, kan du acceptera alla (romer)."

Vi blir alltså tvungna att 1) väga Hergés goda och onda handlingar, samt 2) avslöja våra åsikter om huruvida vi ser svenska polisers handlingar som övervägande goda eller onda. För mig är de goda, så vad spelar ett spöknippe för roll?

nja... nu är du nog ute på lite tunn is. problemet ligger i själva ordet "spöknippe" där vi alla vet att nippe är estniska för "luras, tricks, föra bakom ljuset". således är detta en klar skymf mot alla bortgångna då ordet föreslår att alla dessa personer nu är plotergeists. finns det alltså inga snälla spöken? är det så det ska vara?

Hoppas ditt svar var ett skämt annars har du vunnit priset för mest vanvettiga svaret på denna sidan någonsin! Under många år har jag haft Pim Fortuyn som lärare och han mördades inte alls på grund av sin homosexualitet utan av en vänsterextremist med kortslutning i skallen.

Överkänslighet var ordet. Ni som hittar spöken i var enda hörn, pröva antihistamin. Det hjälper normalt mot överkänslighet.

Men, herre gud!
"suck" Jag vet inte vad som är mest tragiskt här. 1) Att en "bildad människa" tar upp saken, analyserar den och sen anser den leder till fel associationer eller 2) Att DJ bereder tramset utrymme i tidningen (Sånt här är vad jag förväntar mig att läsa i Aftonbladets eller Expressens kultursidor).

- Fanns det verkligen inget annat att "se över" än "Fascismen bakom varje hörn".

När det uppenbarligen inte finns något mer att "klaga" över får man leta med ljus och lykta!

Det kristna korset på kronans topp kanske blir nästa sak att "uttrycka sin oro över"? Ty, vad kan vara värre än att förknippas med korsriddare?

Jag har ett förslag till herr Lennart Aspegren, fundera hur mänskligheten har lyckats överleva Dina gedigna analyser och Din oro de senaste 125 000 åren.

Republiken Frankrikes riksvapen innehåller fasces. Republiken Kamerun likaså. Så även USAs senats emblem. Så även emblemet för US Courts Administrative Office. Ävenså armstöden till stolen i vilken Abraham Lincolns staty sitter i, i Lincoln Memorial, är utformade som Fasci.
Etcetera.

Jag gissar att polisens vapen är betydligt äldre än fascismen i sammanhanget. Nej, herr Aspegren, tillbaka till tankesmedjan.

"En av Sveriges mest erfarna jurister" är uppenbarligt inte en god historiker. Han borde hålla tyst och fälla brottslingar. Fasces är en ärevördig gammal Romersk symbol för samhällets rätt att skipa rättvisa: Fasces bestpod av: Fasces = spöknippen, spön som man pryglade brottslingar med, den tillhörande yxan var en symbol samhällets rätt att döma ut även dödsstraff för de allvarligaste brotten. Det är 2500 år gamla symboler (Upphovsmännen var Etruskerna, Romarna "ärvde" symbolen/symboliken). Den italienska fascismen som rörelse och identitet hade sitt ursprung i efterdyningarna av första världskriget och det sociala kaos som följde när kommunister försökte ta makten i Italien, och fascismen uppstod som ett av många fenomen som försökte motverka detta. Detta var runt 1919.

Således: jurister är inga bra historiker. Skomakare - bliv vid din läst.

Jo, nog är det en sådan möjligen men jag ställer mig direkt frågan.
Skriver denne domare detta på arbetstid?
Om så borde han nog tala med sin chef om att ge tillbaka lite semester dagar eller något.
Sen undrar jag om denne domare har tid på arbetet att tänka ut och sedan skriva detta om man inte borde dra in på lite domartjänster eller om dom kanske ska få hoppa in någon annanstans där det fattas folk. Kanske hoppa in som lärarvikarie eller på ett ålderdomshem.
Finns säkert en massa åldringar som kan behöva lite sällskap eller några ungdomar som behöver hjälp med matten.

1984, diktatur och politisk kommissarie, är vad mina tankar vandrar till nu, efter att ha läst detta.

Jag blir minst sagt rädd för den historierevision som sker i sammhället.
Senaste åren har litterära verk, konst, skulpturer, gamla statyer mm. blivit föremål för moderna tolkningar. Medborgarförslag läggs för att förstöra eller ta bort dessa pga. att någon, oftast inte de själva, kan bli kränkta. Det får mig att dra mina tankar åt bokbål och liknande verksamhet under nazisternas era i Tyskland.
En god vän till mig semestrade i sin släkts hemland Finland. På en lite bymarknad satt ett par mysiga tanter och sålde grytlappar, han reagerade givetvis kraftfullt på att det fanns grytlappar med blå kant, vit bakgrund och en blå svastika i mitten. Tanterna gav honom förklaringen att svastikan hade används som lyckosymbol i bygden sen urminnes tider och fanns avbildad lite varstans. Det nazisterna hade gjort under 30- och 40-talet skulle inte påverka deras symboler minsann!
Enligt vad jag på några minuter har sökt fram, har polisen haft fasces i sitt vapen sedan 1926, (möjligtvis tidigare,) då alla poliser i Sverige skulle ha lika huvudbonader men behålla de lokala knapparna. 1926 lär inte Mussolinis rörelse och användning av fasces varit allmänt känt i Sverige.
Polisens heraldiska vapen skapades, enligt vad jag tror, med koppling till den verksamhet som skulle utföras. Uppsåtet med det heraldiska vapnet (Lennart Aspegren kallar det emblem) lär knappast ha varit för att ingjuta tankar som förtryck och italiensk fascism.
Jag tror i mångt och mycket att en stor del av den moralpanik som finns i vårt samhälle uppstår ur goda idéer, där uppsåtet är att vara hjälpande, men snarare skapar problem som inte fanns från början.
Nu direkt till dig Lennart Aspegren - vad får dig att ta på dig rollen som förmedlare av vad vi andra människor ska uppfatta och känna inför symboler?
Ät det i upplysande syfte, eller har du erfarenheter av att andra har fört fram att de är kränkta av polisens vapensköld till dig?

Människan och hennes symboler har alltid varit föremål för diskussion och skilda uppfattningar. Ostridigt torde emellertid vara att symboler nyttjas i särskilda syften, t.ex. för att torgföra politiska ideologier och att skapa opinion. Utan att närmare gå in på de synpunkter som hittills förts fram rörande polisemblemet, som får tala för sig själv, står det klart att maktdelning är central i en demokrati. Domstolarna är oavhängiga den verkställande makten (polisen och åklagaren) och prövar opartiskt bevisningen utan att särskilda hänsyn tas till de ändamål som bär upp polisens eller åklagarens verksamhet. Tvärtom väljer domstolarna att i tveksamma fall fria i stället för att fälla. Redan rättsfallen från Andra Världskriget (t.ex. Justice Case) visar på de stora faror som finns med att utredning om brott, dom och straff vilar i samma hand. Det blir då regelmässigt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, och den åtalade får ingen rättvis rättegång. Tyvärr finns all anledning att vara mycket uppmärksam på frågan om oavhängighet och skyddet av grundvärden i rättstillämpningen, inte minst mot bakgrund av vitboken om övergreppen och kränkningarna av romer under 1900-talet (DS 2014:8). I det avseendet har vi alla ett gemensamt ansvar.

Rent spontant känns det som om en del har för mkt tid...
Undrar hur många promille över de som trampar på svenska gator någonsin har reflekterat över detta.
Och, det är inte symbolerna poliserna bär som ger dom ett rykte - bra eller dåligt - det är vad de gör, hur de gör det och inte mist enskilda polisers uppträdande.
Fö så finns det inga som helst fördelar med att polisen ska vara "kompis" med kreti o pleti.
En bra polis har man respekt för och är gärna lite rädd för även om man är oskyldig.
Sätter sig polisen i respekt så kommer de hellre inte mötas av ett stenregn på mindre väl fungerande områden i vårt land. Och detsamma borde gälla tex lärare oxå.

Fascist symbolen härstammar inte ifrån lag och ordning, det betyder att man slår alla samman under samma tak, alltså, gör alla lika, och sedan styr dom med järnhand (lejon & yxa). Backa lite i symoliken och förklaringar så blir det mer rätt.

Symbolen finns också på var sida om flaggan i "the congress building" i US, ganska vanligt förekommande inom maktstrukturer.

Att föra alla samman under samma tak går, men inte med lagar, istället med rättigheter. Människan har haft fel tank väldigt länge, som är direkt kopplade till begränsningar samt dömanden. Det fungerar aldrig i längden, vi vet det genom hur vi fostrar våra barn och djur, ju mer kontroll, ju mer reaktion.

Undrar hur många som tänkte på det innan den här artikeln.

Mitt i prick

Tog ett snack med rikspolisstyrelsen om detta för många år sedan, då var intresset noll att byta, ens diskutera dess egentliga betydelwse.

Det här gör varken till eller från... Den breda allmänheten sitter inte och stirrar på polisensemblem dagarna i ända... Använd tiden till något av materiellt värde!

Polisen har väl precis det riksvapen de förtjänar - Om inte hade väl det redan ändrats.

Fortsätt ni att leta rasism och nazism hos GB:s glassortiment, Fazers godisutbud och polisens symboler, så fortsätter vi som lever i verkligheten att försöka rätta till reella problem och brister i vårt land.*Suck*

"En närliggande jämförelse: I ett modernt västerländsk samhälle, som bygger på mänskliga rättigheter, vore det förstås totalt ogörligt för en myndighet eller organisation att begagna sig av hakkors (svastikor)"
Det är både märkligt och illavarslande att en person som är domare är så oinsatt i det han skriver om och inte kollar upp fakta. Det torde ju vara allmänt känt för de som ens var med på SO lektionerna i högstadiet att svastikan används av myndigheter i finland t.ex.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karelens_flygflottilj
Dessutom kan vi titta på grannen i väster så ser vi att spöknippen även används där av polisen.
Herr Aspegren, din artikel håller låg kvalitet och är slentrianmässigt skriven, den får mig att undra hur det förhåller sig med kunskapsnivåerna bland svenska jurister.

Vilken tur att man inte bor i Sverige längre... Det verkar som ni inte har något annat att diskutera där.

Frihetens bastion, USA, har två ståtliga i representanthuset. En skam för den fria världen?
Kan heraldiker och etymologer bereda menigheten klarhet i dessa symbolers plats i emblemen, så att vi alla kan lugnas eller förfäras?

USA, frihetens bastion, har två ståtliga i sitt representanthus. Är det en skam för den fria världen? Kan heraldiker och etymologer sprida kunskapens ljus till menigheten så att vi kan lugnas eller förfäras?
http://www.youtube.com/watch?v=dXxAR9VnWAY

Radera första kommentaren. Det är problem med kod 503 och Captcha, vilket leder till hickning i kommentarsfältet.

För dem med klassisk bildning är detta storm i ett attenglas.

Faces eller karven och yxan har I alla tider, sedan Etruskerna, varit symbolen for rattsvasendet I forsta hand och betyder ocksa styrka I gemenskap. det ar en symbol som manga av varldens rattsvasenden har.
Blir lite lojligt om man skall ta bort allt som nagon galning missbrukat nagon gang I tiden. Tycker herr Aspegren borde syssla med nagot battre, typ sitta hemma och va pensioner och inte uttala sig som en idiot.
Typiskt sverige idag att ha dalig forstaelse om saker och ting.

Vilket trams! Man blir mållös över denna historielösa pseudodebatt. Vad då skämmer ut Sverige? Spöknippet återfinns i bland annat Franrikes statsvapen, norska polisens vapen, Eucadors statsvapen, U.S.A senats vapen...och inte minst i den förment anti-fascistiska arbetaridyllen Kubas statsvapen.

Jag föreslår Världens snällaste björn Bamse som ny symbol

Jag kan se något som liknar bilor. Ska det verkligen föreställa bilor eller något annat? Men jag kan inte se något som liknar spöknippen. Kan någon förklara var det finns?

Bilorna är instuckna i spöknippen.

Ekbladen är i den oftast använda bilden av vapnet också med avsikt ritade, så att fascesarna inte skall framträda alltför tydligt.

Det finns ingen anledning att byta ut Polisens vapen. Vapnet är välkänt sedan länge och inarbetat. Att byta ut det, skulle kräva att man skulle behöva byta symbol på många ställen där det nu finns, ställen som annars inte alls skulle behöva ändras. Genom att bevara vapnet, visar man också på kontinuiteten mellan nuvarande polisorganisation och den kommande.

Fascesar används i många länders polissymboler och även i statsemblem, som exempelvis Frankrikes märke som förekommer på alla franska medborgares pass. Symbolen har i det allmänna medvetandet inte alls samma koppling till fascismen som hakkorset har till nationalsocialismen eller hammaren och skäran har till kommunismen.

Jag noterar att Domstolsverket har ett svärd stående på sitt vapen, mot svärdets topp fäster en vågskål (alltså två skålar).
Svärdet symboliserar förmodligen straffet som utdöms, och vågskålarna symboliserar den juridiska prövningen, förmodar jag. Rätt?

Polisens vapen har tre kronor på blå bakgrund, och bakom den blå bakgrunden finns fasces och en krans av eklöv.
Fasces symboliserar, om jag inte missförstått något, i princip 'kraft' eller 'makt', i betydelsen 'statens makt över sina medborgare', ungefär.
Ekkransen (sökord: eklöv) benämns i SAOB som "symbol för (erkännande av) medborgerliga förtjänster; oftast i bild."
Medborgerlig förtjänst kan väl ändå anses vara att t.e.x fånga en tjuv, hjälpa en medmänniska, och en massa annat av det polisen gör.

Hur som så tycker jag både artikeln och diskussionen är ganska löjlig.

Risken är säkert avsevärd att det dyker upp nya knäppskalleideologier som ägnar sig åt liknande brottslighet som fascisterna/nazisterna och andra historiska förtryckare har gjort. Men hur stor är risken att en knäppskalleideologi skulle kunna få makten genom att återanvända historiska brottslingars symboler och namn. Själv tror jag den risken är minimal då den typen av politik inte är helt rumsren och därmed får sådana avsikter inte vara allt för uppenbara. Så jag tycker att det är dags att släppa symbolikskräcken och där till tycker jag att det är dags o fundera på att sluta jaga syndabockar för nazismens brottslighet (de som finns kvar var så unga under kriget att dom knappast hade en befattning med riktig makt att påverka) men vi bör försöka få dem som finns kvar i livet att dela med sig av sina erfarenheter så vi kan lära oss att genomskåda nästa vansinnesideologi för det kommer säkerligen inte vara så lätt som att titta efter kända förtryckares symboler.

Kamrater!
Vad är problemet? Det är väl ett faktum och inte en åsikt att spöknippena sedan Mussolinis tid betecknat fascism och fascister. (Nationalencyclopedin: "fascism (italienska fascismo, av fascio, egentligen 'spöknippe',"). Är det någon som på allvar anser att dessa symboler - mot den bakgrunden - är värda att "försvara"? Att vi går framåt i utvecklingen och överger ord som negerboll, zigenare, neger, eskimå, lapp, bög (trots att detta ord nu är på väg att återtas av bögarna) är väl ändå inte ett tecken på svaghet eller vända-kappan-efter-vinden utan just - utveckling. För övrigt anser jag att är adressaten som har rätt att bestämma vad han eller hon ska kallas; inte den som uttalar ordet. Om en svart person blir kränkt av att kallas neger och undanber sig detta är det väl helt ointressant vad den som uttalade ordet avsåg. I vart fall vad det gäller "rätten" att fortsätta kalla folk för namn de inte tycker om. Nej, bort med fascistsymbolerna på samma sätt som ASEA tog bort svastikan. Dessa symboler hör till det förgångna.

När godhetens förespråkare använder tilltalet "kamrater" är det dags att känna största möjliga skepsis

Kort och gott: Varför då? Har du problem med ordet "kamrat"? Tack för övrigt för epitetet "godhetens förespråkare". Det var trevligt.