Skip to content

Dömda stämmer staten för exponering i Lexbase – Advokat: ”kränkande och förtalsgrundande”

Tusentals personer som anser sig uthängda som kriminella på den uppmärksammade internettjänsten Lexbase stämmer nu den svenska staten i en grupptalan. Det rapporterar Skånskan.

 

I slutet av januari i år lanserades Lexbase - en internettjänst där privatpersoner kunde söka efter och ladda ner domar via namn, personnummer eller geografisk placering.

Lexbase kritiserades hårt i media och stängdes snabbt ner. Idag, fredag, öppnas internettjänsten på nytt men nu utan kartfunktion.

Tusentals personer som anser sig uthängda som kriminella på sajten stämmer nu staten i en grupptalan som föreningen Reclaimjustice står bakomenligt tidningen. 

Malmöadvokaten Stig Barrdahl, som företräder föreningen, menar att staten inte har tillvaratagit personernas rättigheter och kräver nu, enligt tidningen, ett skadestånd på 20 000 kronor till varje medlem för kränkning av artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen.

– Offentlighetsprincipen är tillkommen av demokratiskäl, för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och kontrollera det offentliga. Offentlighetsprincipen är däremot inte ägnad att sprida kränkande information och desinformation om enskilda, konstaterar Stig Barrdahl i stämningsansökan enligt tidningen.

Enligt Advokat Stig Barrdahl pekar Lexbase ut människor som brottslingar utan att de dömts för brott.

– Uppgifterna är kränkande och förtalsgrundande, säger han till tidningen.

JK fick i början av året in ett stort antal anmälningar från personer som ansåg sig förtalade och kränkta.

I slutet av mars meddelade dock JK att man inte kommer att utreda Lexbase med motiveringen att det inte finns något allmänintresse i att driva ett allmänt åtal mot sajten. Något som advokat Stig Barrdahl menar är ett brott mot Europakonventionen.

Enligt honom räcker det inte att det finns möjligheter att agera rättsligt utan det måste också vara praktiskt möjligt för den berörde att göra det.

– Ingen av medlemmarna besitter sådana juridiska kunskaper som krävs för att på egen hand driva enskilt åtal enligt kapitel 47 i rättegångsbalken, säger han till tidningen.

De har inte heller, menar han, ekonomiska möjligheter att driva enskilt åtal eller att anlita ett kvalificerat ombud för att föra talan mot den ansvarige utgivaren av Lexbase.

– Därmed tillgodoses inte deras rätt till en rättvis rättegång såsom den beskrivs i artikel 6 i Europakonventionen, säger han till tidningen. 

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt