Skip to content

Åklagare och Säpo vill införa nytt tvångsmedel - hemliga "spiontrojaner" i datorer

Chefsåklagare Tomas Lindstrand och biträdande Säpochefen Johan Sjöö
Chefsåklagare Tomas Lindstrand och biträdande Säpochefen Johan Sjöö

Säkerhetspolisen och Åklagarkammaren för säkerhetsmål vill införa ett nytt hemligt tvångs-medel i Sverige – hemlig dataavläsning där en ”spiontrojan” planteras i en dator så att myndig-heterna kan följa vad datoranvändaren gör.  ”Detta är ett verktyg som vi redan borde ha haft", säger chefsåklagare Tomas Lindstrand.

 

Tomas Lindstrand, chef för Åklagarkammaren för säkerhetsmål, och Säkerhetspolisens biträdande chef, juristen Johan Sjöö, deltog igår kväll i en debatt om integritet som hölls på Rosenbad i regi av Svenska kriminalistföreningen och under ledning av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Johan Sjöö pekade på de allvarliga hot som finns mot Sverige inom Säkerhetspolisens område och på att man "ligger efter" rejält:

- Vi har inte hållit jämna steg med den brottslighet som finns på området och Säpo är sämre nu än vi var för tio år sedan.

- Vi befinner oss i ett enormt informationsflöde och vi behöver nya verktyg för att kunna förebygga brott, vilket ju är Säpos huvudsakliga uppgift.

Ett verktyg som står på Säpos önskelista till lagstiftaren är tvångsmedlet hemlig dataavläsning. Metoden både föreslogs och utreddes för cirka tio år sedan men avvisades då av lagstiftaren.

Hemlig dataavläsning innebär att en myndighet ska få rätt att hacka sig in i en misstänkt persons dator och plantera en programvara, en ”spiontrojan”, som sedan i hemlighet kan läsa av vad som händer i datorn och rapportera detta till sin uppdragsgivare – till exempel Säpo.

- Tekniken finns och används redan i andra länder. Detta är ett verktyg som vi förr eller senare måste ha och som vi redan borde ha haft, sa Tomas Lindstrand som också rent generellt förklarade hur han ser på integritetsfrågan i sådana här sammanhang.

- Jag tycker att lagstiftaren är ängslig.

Tomas Lindstrand och Johan Sjöö mötte dock motstånd från bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som också fanns med på podiet.

- Det fanns goda skäl till att förslaget inte gick igenom förra gången och ingenting har förändrats sedan dess, sa Anne Ramberg som bland annat varnade för ändamålsglidning när det gäller alla slag av hemliga tvångsmedel.

Därefter utbröt en diskussion mellan Anne Ramberg och Tomas Lindstrand om vad hemlig dataavläsning egentligen skulle innebära i praktiken. Enligt Tomas Lindstrand handlar det bara om att kunna ta del av innehållet i själva datorn medan det enligt Anne Ramberg också skulle kunna innebära att information från de delar av datorn som kan ”bevaka sin omgivning” skulle kunna användas.

I sitt remissvar till regeringen då förslaget lades fram år 2005 skrev Advokatsamfundet:

”Resultatet kan alltså bli att samtal avlyssnas när de pågår, om t.ex. IP-telefoni används, eller att det rum där informationssystemet finns kan betraktas som på film, om en webbkamera finns ansluten till den dator som i hemlighet 'avläses'. Har datorn inbyggd eller ansluten mikrofon torde den programvara som 'planteras' kunna instrueras att aktivera mikrofonen, om den inte redan är aktiverad. Samtal mellan personer i rum där informationssystem finns som är föremål för 'avläsning' skulle därmed kunna avlyssnas i realtid (buggning). Avgörande blir hur inplanterade tekniska hjälpmedel utformas och instrueras; ska t.ex. en redan aktiv mikrofon slås av?”

Debatten på Rosenbad handlade också om lagen om så kallade preventiva tvångsmedel – alltså sådana som enligt lag kan användas av framförallt Säpo mot människor redan innan det finns en misstanke om brott.

- Alltså redan före ett eventuellt stämplingsbrott har kommit till stånd så att vi kan arbeta förebyggande, sa biträdande Säpochefen Johan Sjöö.

När moderatorn Fredrik Wersäll bad Johan Sjöö att - utan att avslöja allt för mycket om Säpos hemligheter - konkretisera sig svarade Johan Sjöö:

- Antag till exempel att det kommer in ett ganska vagt tips om att någonting kan komma att inträffa någonstans – att vi alltså kan stoppa någonting allvarligt i tid.

När Dagens Juridik under debatten frågade Tomas Lindstrand om en sådan beskrivning från Säpo kunde räcka för att han skulle vara beredd att gå till domstol och begära tillstånd för hemliga tvångsmedel svarade han:

 - Nja… nej. Det låter alltför vagt.

Hur ofta får ni på säkerhetskammaren en begäran från Säpo om hemliga tvångsmedel som ni avslår och inte är beredda att gå till domstol och begära tillstånd för?

 - Det fungerar inte riktigt så, jag kan inte ange någon andel eller en siffra. Men det händer ibland att vi säger åt Säpo att de får gå hem och förtydliga sig och skriva en promemoria om vad de vill och varför.

Sista ordet i debatten fick Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman som valde att citera Datainspektionens före detta generaldirektör Jan Freese:

 - De enda uppgifter som myndigheterna inte missbrukar är de uppgifter som myndigheterna inte har tillgång till.

 

 

Foto: TT och Säpo

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt