Skip to content

Åklagare och Säpo vill införa nytt tvångsmedel - hemliga "spiontrojaner" i datorer

Chefsåklagare Tomas Lindstrand och biträdande Säpochefen Johan Sjöö
Chefsåklagare Tomas Lindstrand och biträdande Säpochefen Johan Sjöö

Säkerhetspolisen och Åklagarkammaren för säkerhetsmål vill införa ett nytt hemligt tvångs-medel i Sverige – hemlig dataavläsning där en ”spiontrojan” planteras i en dator så att myndig-heterna kan följa vad datoranvändaren gör.  ”Detta är ett verktyg som vi redan borde ha haft", säger chefsåklagare Tomas Lindstrand.

 

Tomas Lindstrand, chef för Åklagarkammaren för säkerhetsmål, och Säkerhetspolisens biträdande chef, juristen Johan Sjöö, deltog igår kväll i en debatt om integritet som hölls på Rosenbad i regi av Svenska kriminalistföreningen och under ledning av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Johan Sjöö pekade på de allvarliga hot som finns mot Sverige inom Säkerhetspolisens område och på att man "ligger efter" rejält:

- Vi har inte hållit jämna steg med den brottslighet som finns på området och Säpo är sämre nu än vi var för tio år sedan.

- Vi befinner oss i ett enormt informationsflöde och vi behöver nya verktyg för att kunna förebygga brott, vilket ju är Säpos huvudsakliga uppgift.

Ett verktyg som står på Säpos önskelista till lagstiftaren är tvångsmedlet hemlig dataavläsning. Metoden både föreslogs och utreddes för cirka tio år sedan men avvisades då av lagstiftaren.

Hemlig dataavläsning innebär att en myndighet ska få rätt att hacka sig in i en misstänkt persons dator och plantera en programvara, en ”spiontrojan”, som sedan i hemlighet kan läsa av vad som händer i datorn och rapportera detta till sin uppdragsgivare – till exempel Säpo.

- Tekniken finns och används redan i andra länder. Detta är ett verktyg som vi förr eller senare måste ha och som vi redan borde ha haft, sa Tomas Lindstrand som också rent generellt förklarade hur han ser på integritetsfrågan i sådana här sammanhang.

- Jag tycker att lagstiftaren är ängslig.

Tomas Lindstrand och Johan Sjöö mötte dock motstånd från bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som också fanns med på podiet.

- Det fanns goda skäl till att förslaget inte gick igenom förra gången och ingenting har förändrats sedan dess, sa Anne Ramberg som bland annat varnade för ändamålsglidning när det gäller alla slag av hemliga tvångsmedel.

Därefter utbröt en diskussion mellan Anne Ramberg och Tomas Lindstrand om vad hemlig dataavläsning egentligen skulle innebära i praktiken. Enligt Tomas Lindstrand handlar det bara om att kunna ta del av innehållet i själva datorn medan det enligt Anne Ramberg också skulle kunna innebära att information från de delar av datorn som kan ”bevaka sin omgivning” skulle kunna användas.

I sitt remissvar till regeringen då förslaget lades fram år 2005 skrev Advokatsamfundet:

”Resultatet kan alltså bli att samtal avlyssnas när de pågår, om t.ex. IP-telefoni används, eller att det rum där informationssystemet finns kan betraktas som på film, om en webbkamera finns ansluten till den dator som i hemlighet 'avläses'. Har datorn inbyggd eller ansluten mikrofon torde den programvara som 'planteras' kunna instrueras att aktivera mikrofonen, om den inte redan är aktiverad. Samtal mellan personer i rum där informationssystem finns som är föremål för 'avläsning' skulle därmed kunna avlyssnas i realtid (buggning). Avgörande blir hur inplanterade tekniska hjälpmedel utformas och instrueras; ska t.ex. en redan aktiv mikrofon slås av?”

Debatten på Rosenbad handlade också om lagen om så kallade preventiva tvångsmedel – alltså sådana som enligt lag kan användas av framförallt Säpo mot människor redan innan det finns en misstanke om brott.

- Alltså redan före ett eventuellt stämplingsbrott har kommit till stånd så att vi kan arbeta förebyggande, sa biträdande Säpochefen Johan Sjöö.

När moderatorn Fredrik Wersäll bad Johan Sjöö att - utan att avslöja allt för mycket om Säpos hemligheter - konkretisera sig svarade Johan Sjöö:

- Antag till exempel att det kommer in ett ganska vagt tips om att någonting kan komma att inträffa någonstans – att vi alltså kan stoppa någonting allvarligt i tid.

När Dagens Juridik under debatten frågade Tomas Lindstrand om en sådan beskrivning från Säpo kunde räcka för att han skulle vara beredd att gå till domstol och begära tillstånd för hemliga tvångsmedel svarade han:

 - Nja… nej. Det låter alltför vagt.

Hur ofta får ni på säkerhetskammaren en begäran från Säpo om hemliga tvångsmedel som ni avslår och inte är beredda att gå till domstol och begära tillstånd för?

 - Det fungerar inte riktigt så, jag kan inte ange någon andel eller en siffra. Men det händer ibland att vi säger åt Säpo att de får gå hem och förtydliga sig och skriva en promemoria om vad de vill och varför.

Sista ordet i debatten fick Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman som valde att citera Datainspektionens före detta generaldirektör Jan Freese:

 - De enda uppgifter som myndigheterna inte missbrukar är de uppgifter som myndigheterna inte har tillgång till.

 

 

Foto: TT och Säpo

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Underbart! Varför inte spiontrojaner i varje mobiltelefon med i hemlighet aktiverade ljud- och kamerafunktioner?

Spela in allt på en central server och låt en programmerad detektor scanna av allt material i realtid så att systemet kan slå larm när ord, ljud eller bild som indikerar brottslig verksamhet kommer till systemets kännedom.

Allt i jakten på effektiva "verktyg" mot brottsligheten! I bästa fall kan man också låta Folkhälsoinstitutet och sociala myndigheter få larm om osunda matvanor och för stort alkoholintag.

Alla sluga ideer är redan påtänkta och din dystopiska sarkasm är tyvärr inget undantag.

Jag jobbar för en av de största teleoperatörerna i Sverige och har suttit med i ett möte med personal från Säpo om just bakdörrar i mobiltelefoner. Deltagarna från vår sida var några höga, operativa chefer, och så jag - som följde med i egenskap av en "stödperson" som kunde tekniska detaljer.

Helt kort så ville Säpo förhöra sig om möjligheterna att bakdörra telefonerna med speciell spionmjukvara som kunde aktiveras vid behov. De påstod sig ha ett behov att ha möjlighet att kunna göra sådant här, helst i realtid, för att kunna förhindra allvarlig brottslighet. Det var lite samma argument som framkommer här i artikeln - brottslingarna blir bättre på att gömma sig, myndigheterna halkar efter med tekniken och allvarliga saker kan hända (som bomb-argumentet som användes i ITS27-inspelningarna) om det inte går att lösa.

Att de vände sig till oss var såklart för att vi säljer många mobiltelefoner. En hel del av de här är "brandade", något som innebär att operatören bl.a. har gjort anpassningar av mjukvaran för att säkerhetsställa att den fungerar optimalt i nätet out-of-the-box och har relevanta inställningar som standard osv. Dessutom så har man möjlighet att installera extra lull-lull som standardappar som underlättar diverse administrativa funktioner eller som man kan tjäna extra pengar på vid sidan om abonnemanget.

Säpo förklarade vad de ville uppnå och undrade sedan vad som var möjligt för oss att hjälpa till med, vilka krav vi kunde ställa på tillverkarna, etc. Min uppfattning var att de i det läget bara ville förhöra sig om vad som var möjligt - även om det ibland kändes som om "andra" redan gjorde så här (inte nödvändigtvis på svenska marknaden).

Det här var några år sedan och jag är idag inte i en position att veta om det här är något som konkretiserades eller inte. Men det här är å andra sidan inte det enda mötet jag varit med på där det framkommit "shady" önskemål. Knowledge is power säger dom, och i nät- och telekombranschen finns det mycket "knowledge" som olika grenar av samhället är intresserade av.

Om man tycker det här är ett problem så är min rekommendation att undvika allt som är operatörsbrandat - det gäller inte bara mobiltelefoner utan även annan teknik som t.ex. bredbandsroutrar. I det senare fallet vet jag att vi har en motorväg rakt in i flera av dem, av administrativa anledningar, bl.a. för att underlätta för vår kundtjänsts felsökning när kunder drabbas av problem.

Söker man brott så kommer man se brott i allt som alla gör.

Jag vill inte ha ett Sverige med den här typen av företrädare. Även om vi lever under en myndighetsdiktatur, så har vi alla fall ett val och möjligheten till demokrati. Jag vill höra det partiet som i sin agenda talar om att nu har vi fått nog av kontroller - det är orimligt nu.

Tiden där varje människa skall chippas och varje elektronisk apparat måste ha av staten godkänd utrustning inmonterad - börjar vara skrämmande nära!

I så fall finns det ett helt utmärkt parti för dig - Piratpartiet! Rösta pirat i EU- och riksdagsvalet 2014 om du tycker att sån här galenskap ska stoppas!

Piratpartiet är det som gäller då!

Den som tror på pratet om att har man rent mjöl i påsen så har man inget att frukta, borde läsa nedanstående om och om igen, ända fram tills dess att innebörden verkligen tar fäste i medvetandet.

- Alltså redan före ett eventuellt stämplingsbrott har kommit till stånd så att vi kan arbeta förebyggande, sa biträdande Säpochefen Johan Sjöö.

När moderatorn Fredrik Wersäll bad Johan Sjöö att - utan att avslöja allt för mycket om Säpos hemligheter - konkretisera sig svarade Johan Sjöö:

- Antag till exempel att det kommer in ett ganska vagt tips om att någonting kan komma att inträffa någonstans – att vi alltså kan stoppa någonting allvarligt i tid.

När Dagens Juridik under debatten frågade Tomas Lindstrand om en sådan beskrivning från Säpo kunde räcka för att han skulle vara beredd att gå till domstol och begära tillstånd för hemliga tvångsmedel svarade han:

- Nja… nej. Det låter alltför vagt.

Otroligt!
Låter som om detta är ett agerande och förlängning utifrån det USA och Nato håller på med i sin ''rädsloräd.'' Oups! Nu kanske jag blir ''buggad!''

Förvånas inte. Du är redan buggad och allt du gör sparas. Som vanligt när sådana här artiklar dyker upp så är det för att kunna lagföra och använda en trojan i åklagarens bevisning i ett åtal. Man har redan denna tjänst, antingen via egen eller utländsk leverantör. Ankdammen följer bara de andra aktörernas paranoida agenda.

Försöka duger.
Självklart försöker olika myndigheter att utöka sina befogenheter eftersom det ger friare arbetsmetoder och ansvaret hamnar hos den myndighet som gett tillståndet.

Ingen deltagare i debatten verkar ha vågat nämna elefanten i rummet: KSI. Vi behöver knappast tvivla på att KSI använder dylika metoder i sin verksamhet. För inte finns det väl någon passus i försvarsunderrättelselagen som skulle omöjliggöra användning av hemlig dataavläsning? Som bekant får KSI sedan 2007 agera gentemot spaningsobjekt som befinner sig i Sverige (precis som FRA), så länge ärendet rör "utländska förhållanden", t.ex. terrorism eller underrättelseverksamhet. I vissa fall torde KSI och Säpo spana på samma objekt. Det sticker naturligtvis i ögonen på den svenska säkerhetspolisen att man inte förfogar över sådana leksaker som MUST/KSI och FRA har.

Uppdrag granskning avslöjade i december hur FRA skickat på test skickat hundra meddelande där man skickat med länkar som installerade virus och att de lyckades i fem fall. Det fanns med i ett dokument från NSA som Snowden hjälpte till att sprida.

Det sades inget om huruvida FRA gått vidare och gjort mera än så.

Med tanke på hur detta med hemlig dataavläsning fungerar inom underrättelsetjänsten i andra länder, t.ex. Tyskland, förefaller det troligt att FRA och KSI samarbetar på den här punkten. I många fall lär det nämligen vara en fördel om man har fysisk tillgång till spaningsobjektets datormiljö. Rimligen kan Säpo sedan ta del av resultaten av operationerna genom sitt samarbete och sina direkta beställningar till FRA, men givetvis önskar säkerhetstjänsten direkttillgång till dessa potenta spaningsverktyg. Och i Säpos fall gäller det förstås även "inhemska förhållanden", inte bara utländska.

Varje tillåtande åtgärd av aktuellt slag leder alltid till nya och ännu längre gående krav från berörda myndigheter. Till slut - eller kanske redan - är vi i den typen av samhälle åtgärderna en gång skulle förhindra att vi hamnade i. Det är bra med effektiva myndigheter men även effektiviteten kan ha ett pris som i ett civiliserat samhälle är för högt.
Se nu senast när EU-domstolen hade åsikter om datalagringsdirektivets förenlighet med mänskliga rättigheter. PTS var klokt och förklarade genast att myndigheten inte längre skulle verka för att brott mot den på direktivet grundade svenska lagstiftningen skulle ge konsekvenser av enkla anledningen att om direktivet strider mot de mänskliga rättigheterna gör ju kanske den svenska lagstiftningen det också, vilket gör den ogiltig, även om EU-domstolens avgörande i och för bara tar sikte på direktivet. Denna aspekt bekymrade emellertid inte RPS, som prompt krävde att PTS skulle följa den svenska lagstiftningen, som om EU-domstolens synpunkter existerade i en helt annan värld än den svenska.
Så Jan Freese, som någon citerade ovan, hade naturligtvis helt rätt och det finns ett stadium när blotta principen om personlig integritet räcker som argument mot ytterligare kontroll - alldeles oavsett vilken s.k. rättslig övervakning, om uttrycket tillåts, som förutsätts ske i fråga om åtgärderna.
Man kan helt enkelt inte lita på myndigheter i det här avseendet och praktisk kontroll över i vilket syfte uppgifterna egentligen används saknas. Det är helt enkelt för många uppgifter på för många olika ställen. Man hör som väl är alltmera sällan töntargumentet om rent mjöl i påsen.

Det finns politiker dom tycks stödja denna typ av förebyggande insatser, i var fall när det gäller "invandrare" som har en hederskultur.
Dvs. avlyssning, spårning av mobiler, trojaner i smartphones, GPS-sändare i bilar och dessutom förebyggnade syfte gripa folk innan allvarligare brott sker.

På något annat sätt kan man inte tolka Robert Hannah (FP) EU- och riksdagskandidat, som idag i Aftonbladet framför att polisen skulle ha agerat preventivt för att förhindra konflikten i Norrköping i måndags där två människor dödades i en släktfejd. Polisen skulle mht till hoten i söndags, förstått vad som kan hända när det gällde invandrare med hederskultur , och agerat i förebyggande syfte.

Urklipp från Aftonbladet -"Det borde ha varit självklart för polisen att i syfte att lugna ner situationen och undvika framtida brott att genast gripa släkternas ledande upprorsmakare och hårdbevaka övriga personer som kunde misstänkas begå brott"

Om Polisen får politikerna med sig, händer det plötsligt.
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article18768...

Hej C, tack för ditt försök att svartmåla mig och ge mig åsikter som jag inte har. Här är mina riktiga åsikter:

1. Likhet inför lagen gäller 1:9 RF. Ursprung har inte något med strafflagstiftning att göra. Det borde du också inse. Tvärtom polisen uppdrag är att förebygga alla brott, även hedersbrott, utan att ta i beaktande vad förövaren eller offret har för ursprung. Det görs inte idag. Idag agerar man inte just för att någon har ett visst ursprung. Förresten är det du som är fördomsfull - hederskultur förekommer även bland etniskt svenska t.ex. Livets ord.

2. Jag skrev i artikeln att polisen skulle utnyttja befintliga lagar såsom recidivfara eller kollisionsfara för att häkta personerna som begick brotten på gudstjänsten på söndagen - samma lagar som alltid använts i alla sammanhang. Jag har aldrig begärt nya häktningsgrunder.

3. Jag håller med Anne Ramberg här, jag tror inte på storebrorssamhället. FRA är dåligt, Datalagringsdirektivet var ett övergrepp och denna lagstiftning kommer helt klart att vara ett övergrepp.

Passar på att fråga dig (även om du adresserat annan kommentator), om det nu var "hederstänk" inblandat, är det då inte möjligt (eller till och med högst troligt) att ett frihetsberövande endast skapar mer hämnd/hederstänk hos dessa individer?
Med det vill jag ha sagt, att har man redan en skev människosyn (anammar hederstänk osv) då blir man ju högst troligt inte "omvänd" av lite svensk kriminalvård.

Förövrigt är det glädjande att läsa din punkt "3" här ovan angående FRA mm. Det är berömvärt med politiker som vågar gå mot strömmen.

Du måste väl ändå mena kollusionsfara... Men du har en poäng i att bättre kunskap sannolikt ger en annan bedömning av tex häktningsskäl.
Problemet är att även om RF 1:9 säger en sak så gäller det inte fullt ut. För oss som arbetar inom rättsväsendet är det uppenbart men inte på det sätt du tror. Det händer med bedrövande regelbundenhet att "icke pursvenskar" så att säga kommer undan lättare (tex ej vidtagna tvångsmedel eller frihetsberövanden) pga myndigheternas och framförallt enskilda företrädares rädsla för att anklagas för rasism. Vem vill löpa gatlopp i medierna och sociala medier och hängas ut som "rasist", att "fiska i grumliga vatten" eller "gå de främlingsfientligas (sic!) ärenden"? Det är en effektiv karriärdödare. Det må låta konspirativt men det är tyvärr den verklighet vi lever i. Fundera ett tag på varför det blivit så men den svenska "journalist"-kåren har en stor skuld i detta..

Nu ska det sägas att "pursvenskar" också kommer undan lättare på samma sätt som ovan men av andra skäl.
(Jag känner inte till någon "hederskultur" inom Livets Ord men du kanske kan ge exempel? Hederskultur har ju en definition och jag tror inte Livets Ord uppfyller den.)

Det räcker gott med recidivfara, känner till flertal exempel där folk hållits häktade för enbart recidivfaran (även för brottslighet med maxstraff 1år). Sedan kan man väl i princip säga att samtliga landets LRV med SUP hålls på den grunden (risk för återfall i allvarlig brottslighet LRV 16§) även där ibland för brott med ett straffvärde på ett par månader.

Intressant det du säger om "ej vidtagna tvångsmedel". Inom vilket skrå är du verksam (om åklagare eller domare, då blir det än mer intressant)?

Ett annat förslag är att medborgarna hjälps åt att videofilma åklagare och Säpo dygnet runt, eftersom de är betydligt mer skurkaktiga än den genomsnittliga medborgaren.

Myndigheten och myndigheten vill,,, ? Ar inte en myndighet en person langre ?
Tillex. KFM skriver hela tiden oliga register om folk som inte lyder latt.
I registret kan det sta att du ar en tungt kriminellt belastad man OM fogden vill gripa sig med vald mot dig genom att bruka stalig vald I sina alla former !
kronofogden foljer inte personuppgiftlagen och denne behover inte gora det heller efterso ALLA andra "myndigheter " samarbetar med varan kara fogde !

Jag har aldrig I mitt liv varit kriminellt belastad eller med I nagon form av geng men I kronofogdens hemliga register ar jag stamplat som ett geng medlem, eftersom fogden ville gripa sig med valdmot mig EFTER det att jag HOTAT att stamma fogden !

En daf efter det att jag sagt till en aklagare och visa individer inom kfm att jag vill ha ett mote med dem eller jag kanner mig tvbingat att stammadem, blev jag sjalv anhallen pa grund av residivfara och avanserat flyktfara. Jag vill papeka har att jag var da en aldrig straffad person som var mantalskriven I sverige och bode pa samma adres som jag var skriven pa !

Polisen angrep mig och min familj som ledde till att min mor dog , min son tvangomdertages, han fordes bort I plastremmar kring handlederna, en grabb som var 8 ar gammal och som kan inte prata svenska !

Detta var en avdem grovsta overgrepen I rattsak i det svenska kriminalhistoria pa lange !

I dag ar jag "portat " fran Sverige av kkkf m, enhetshefn sade mig att "kom inte till Sverige, det kanbli farligt for dig ". Kan jag med aperopande till detta lyssna fogdens telefon ??

Ps. jag kan ocksa namna att jag sjalv besokte polisen dagen innan jag blev anhallen ! AVANSERAD flyktfara ??

Timppa

Ingen idé att ge säpo fler leksaker, de klarar inte ens att hantera e-post.
Så här skriver sign. HAX om självmordsbombaren i Stockholm:
"den ende terrorist som på allvar har försökt ställa till med något i Sverige, i modern tid, e-postade själv sina planer i förväg till säkerhetspolisen. Men Säpo upptäckte inte det förrän efteråt..."

Säpos chefer kunde inte åtalas p g a bristande kompetens och utbildning... På sin plats att pigga upp minnet från det här:

http://www.dagensjuridik.se/2013/02/toppchefer-inom-sapo-kunde-inte-atal...

För i tiden fanns det något som kallades "brevhemlighet" och som skyddades av lag. Är detta försvunnet numera?