Skip to content

Madeleine Leijonhufvud JK-anmäler Svea hovrätt - ”brutit mot barnkonventionen”

Kvinnors Nätverk genom Sara Bäckström och professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud anmäler Svea hovrätt till Justitiekanslern för att ha åsidosatt barnets bästa i samband med en rättegång om våldtäkt mot barn.

 

Ärendet rör det medialt uppmärksammade fallet med en flicka i Mellansverige som blev utsatt för våldtäkt i sitt familjehem som 16-åring. Västmanlands tingsrätt friade mannen, vars DNA i form av sperma säkrats i flickans underliv, medan Svea hovrätt fällde mannen.

Högsta domstolen beslutade att inte ge mannen prövningstillstånd varpå hovrättens dom står fast. Trots det kan flickan inte få skadestånd av mannen.

Anledningen är, enligt anmälarna, att Svea hovrätt inför rättegången fattade ett beslut om att avvisa hennes talan. Detta då hon var minderårig (17 år och 10 månader) och den biologiska pappan inte ville skriva under en fullmakt till hennes målsägandebiträde.

”Svea hovrätt beslutade även att underkänna den fullmakt som socialnämndens ordförande skickat in för att befullmäktiga ombudet att föra flickans talan, trots att flickan sedan flera år varit placerad enligt LVU (lagen om vård av unga) på grund av hemförhållanden hos den biologiska pappan”, skriver anmälarna i ett pressmeddelande och forsätter:

”Svea hovrätt gav inte heller anstånd i tid att skjuta något på rättegången för att säkerställa flickans rättsliga intressen, antingen för att ordna en särskild företrädare eller invänta flickans myndighetsdag, trots att hon blev myndig innan domen föll från Svea hovrätt”.  

Genom sitt agerande har Svea hovrätt åsidosatt barnets bästa, anser Sara Bäckström och Madeleine Leijonhufvud som nu anmäler Svea hovrätt till JK.

I anmälan står det:

”Ett barn, placerat i fosterhem till följd av faderns – ensam vårdnadshavare - försummelse av elementära skyldigheter som vårdnadshavare, lämnas utan möjlighet att få skadestånd för det allvarliga brott hon utsatts för i fosterhemmet. Det sätt på vilket man inom rättsväsendet hanterat ärendet innebär att detta barns bästa åsidosatts på ett ytterst flagrant sätt. Det hade varit fullt möjligt, och det hade inte inneburit någon nackdel – för en åtalad i form av förlängd häktningstid – att utsätta huvudförhandlingen i hovrätten några veckor senare, så att flickan hunnit fylla 18 år. Genom sin hantering har hovrätten brutit mot en grundläggande rättighet enligt FN:s barnkonvention."

Anmälarna begär också att JK ska besluta om skadestånd till flickan.

 

Foto: TT

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt