Skip to content

Alliansen totalsågar sin egen storsatsning på polisen - "jag blir nästan positiv till ministerstyre!"

Rättspolitisk debatt
Rättspolitisk debatt: Paula Bieler (SD), Agneta Börjesson (MP), Lena Olsson (V), Morgan Johansson (S), moderatorn och chefredaktören Stefan Wahlberg, Johan Pehrson (FP), Caroline Szyber (KD), Christian Ottosson (C) och Krister Hammarbergh (M).

Allianspartierna totalsågar sin egen storsatsningar på polisen. Det framkom när representanter från alla riksdagspartier igår deltog i en debatt som arrangerades av Veckans Juridik och Blendow Group. ”Det är katastrofdåligt. Vi har utsett fel personer till polischefer”, sa Johan Pehrson (FP). ”När jag ser det här så blir jag nästan positiv till ministerstyre”, sa Caroline Szyber (KD). Debatten visas nu i Veckans Juridik.

 

Debatten gick av stapeln i Näringslivets hus igår kväll inför en fullsatt hörsal. På plats fanns representanter för alla riksdagspartier, flera från Justitieutskottet, och debatten handlade om allt från anonyma vittnen och en författningsdomstol till straffrabatter och livstidsstraffet.

Den sista punkten på dagordningen handlade om den operativa polisverksamheten, vardagsbrottsligheten och den mångmiljardsatsning som Alliansregeringen har gjort på polisorganisationen under sina åtta år vid makten.

Samtliga Allianspartier var djupt självkritiska och medgav öppet att detta har varit ett stort misslyckande.

Krister Hammarbergh (M):

- Det är ineffektivt och man skulle kunna klara upp fler brott.

- Andelen brott som klaras upp har blivit lägre och det är inte vi nöjda med. Detta är också en bakgrund till att vi har sett över polisens hela organisation. Det är för mycket konstigheter med 22 olika polismyndigheter.

Caroline Szyber (KD):

- Jag är verkligen besviken och när jag ser på det här så börjar jag nästan bli positiv till ministerstyre - för det är vad den här myndigheten skulle behöva. Problemet är från golv och hela vägen upp.

- Om det inte blir förändringar inom de närmaste åren, ja då har vi ett otroligt stort problem som vi i Justitieutskottet förstår men som jag inte tror att alla andra förstår.

Johan Pehrson, (FP):

- Det är katastrofdåligt... Vi utser rikspolischef och länspolismästare och styr genom regleringsbrev och de förväntas utföra jobbet. Men vi har utsett fel personer och haft dålig styrning.

- I slutänden gäller: du har en uppgift här – du är polischef. Du har fyra år på dig att minska brottsligheten och öka tryggheten. Funkar inte det så får du byta jobb!

Christian Ottosson (C):

- Styrningen inom polisen är felaktig, organisationen är inte optimal och vi skulle behöva en mycket mer lokalt styrd polis.

- Man lägger resurserna på fel sätt, man blandar för mycket ingripandeverksamhet med den lokala verksamheten. Det är för mycket mellanchefer.

Oppositionspartierna kunde inte annat än instämma:

- När företrädare för regeringspartierna säger att det är katastrofdåligt… ja, sådana ord brukar inte ens jag använda, sa Socialdemokraternas representant från Justitieutskottet Morgan Johansson.

 

Se debatten i Veckans Juridik här.

 

Lyssna på debatten som podcast här.

 

 

Foto: Jan Reinerstam

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

42 comments

"Problemet är från golv och hela vägen upp." "Vi har utsett fel personer och haft dålig styrning."
Äntligen sägs detta rent ut av ansvariga politiker! Nu vill vi naturligvis ha svar på vilka VETTIGA åtgärder politikerna tänker vidta!

Problemet ligger på ett antal olika plan - på marken att polisen inte använder fötterna (vem såg en patrullerande polis senast), att många poliser undviker att göra det jobb man är anställd för, har bristande utbildning/kompetens att utreda svåra brott (jmf. Uppklarningsstatistiken). Resurerna finns men slösas bort! Återgå till en kommunal poliskår som ska verka inom kommunen - och som känner geografin. Och använder fötterna - inte enbart polisbilen. Närhet till marken och god kännedom lokalt skulle lösa väsentligt fler "vardagsbrott" än idag.

I debatten försökte jag vara tydlig med att (C) vill prioritera en lokalt förankrad polis. Jag håller med dig Peter om att en kommunal ordningspolis vore välkommet. Det och en del andra förslag hann jag dock inte ta upp i debatten, som f ö Stefan rattade på ett väldigt bra sätt.

Delar uppfattningen. Om fler poliser vore synbara skulle fler skrämmas från brott. Att möta poliser med vettig attityd inger respekt. Men att möta väktare/ordningsvakter ger motsatt effekt. (Se som exempel dessa i ett känt tv-program vid SL. Dessa känner man ju bara för att ge en fot i a....t). Dessa stör ju bara och avskräcker inte kriminella.

-Nej betala bonus per fotsteg, det ger nog effekt i statistiken..

En stor eloge till S. Wahlberg för sättet han ledde debatten på.

Jag har aldrig tidigare sett någon hantera politiker på ett sådant klockrent sätt, att humor och kunskap samt peka med hela handen kunde vara så pass effektivt mot skickliga politiker, det var överraskande men glädjande.

Det enda negativa i debatten, var ju att SD hade skickat en mycket mindre insatt politiker än deras rättspolitiske talesperson ( vilket även C hade gjort, men han klarade sig bättre ).

Glädjande med MP som vill göra om polisutbildningen till högskoleutbildning.

Ja, Stefan Wahlberg skötte detta mycket väl. Politikerna fick konkreta frågor att ta ställning till och han tillät inte en massa prat i munnen på varandra, gräl etc.
Detta program borde gått på någon TV-kanal för hela landet. Juridiska frågor är viktiga, och de inblandade politikerna hade generellt sett efter omständigheterna sansade argument. Särskilt glädjande är att Alliansen tydligt medgett en misslyckat polispolitik. Man får hoppas på en snabb ändring!

Kan bara instämma. Wahlberg kan det här med att hantera politiker och tvinga fram rakare svar än man normalt får ur dem. Intressant debatt överlag, även om det så klart finns många viktiga frågor som inte hanns med. När får vi se ett returmöte?

Håller med dig Ernst ( om rikstäckande tv-kanal ) men både svt och tv4, skulle i sådana fall vara tvungna att visa, att deras egna debatter har varit undermåliga, så pass mycket bättre skötte Wahlberg det.

Angående polispolitik, tveksamt då 6av 7st nyutsedda Regionpolismästare är redan använda polischefer ( på olika nivåer ), det känns i vart fall inte som det omtag som vissa av politikerna förespråkade under debatten.

Den mest överraskande åsikten under debatten, måste sägas vara C och deras önskan om en mer "lokalt styrd polis" vilket kan tyckas märkligt i och med vad som nu är på gång med en enda myndighet istället för 21st.

Hej jag passar på att kommentera här. Kul att vår lokala linje uppmärksammas, det är otroligt viktigt för polisen anser jag. I Centerpartiet har vi tagit s k stämmobeslut för en lokal polis och 2013 skrevs det in tydligt i vårt ideprogram (partiprogram) att vi arbetar för en lokalt förankrad polis. Även andra beslut togs under 2013 som förtydligade denna linje, men det är klart att vi måste kommunicera detta ännu mer.

Det är berömvärt med folkvalda som engagerar sig debatten även på nätet ( så det skall du ha heder av ).

Har den här linjen ( med lokalt förankrad/styrd polis ) fått något gehör hos övriga partier inom alliansen? Samt hur ser ni inom C på det faktumet, att 6 av 7st Regionpolismästare är aktiva chefer ( alternativt fd ) inom nuvarande organisation? Är det möjligt att få till ett omtag på organisationen när man nu återanvänder befintliga chefer?

Hej igen Fredrik, jag har inte sett några motsvarande förslag från övriga alliansen, men Szyber (KD) var ju tydlig i debatten med att hon inte är nöjd. Själv gjorde jag en trygghetsturne i höstas och har fått många ideer från mina samtal med lokala poliser. Jag skulle gissa att vi kommer få se mer av dessa tankar från flera partier ju närmare valet och sen årsskiftet vi kommer.

Det finns ett politiskt ansvar oavsett vem som är polischef, men självklart kan man fundera på hur stor förnyelse man kan få med i stort sett samma chefer. Själv har jag föreslagit allmänna val av lokala polischefer för att vända på perspektivet:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valj-polischefer-i-allmanna-val_815...

Jag tror det blir svårt att få ett riktigt omtag som det ser ut nu. Men inte omöjligt, det finns ljusglimtar i Rolens m fl arbete med nya polisreformen. Men då måste man utgå från de lokala förutsättningarna och förstå att de är olika i Storuman och i Stockholm.

Den politiska insynen minskar ju trots allt, allt annat lika, med nya polisorganisationen. Politiker är inte proffs på att leda polisen, men det är en viktig del av invånarnas indirekta styrning idag.

Stort tack för dina svar.

Får erkänna att jag var dåligt påläst om din kunskap inom rättspolitiken men har nu uppdaterat mig via din länk samt din blogg.
Det är helt klart en god idé det som ni framför om att hålla allmänna val för tillsättandet av polischefer.

Var även intressant att få ta del av ditt öppna ( och i mina ögon modiga ) ställningsstagande, gentemot kriminella föreningar som försöker etablera sig genom diverse fastighetsköp.

Ja jag har velat vända på stenarna och gällande de kriminella gängen har det varit en resa under två år att bli av med Bandidos, det gick dock vägen tack vare tydligt politiskt ställningstagande, engagerade grannar och duktiga tjänstemän. Det var ingen självklarhet för alla lokala politiker men vi lyckades samlas alla tio partier i kommunfullmäktige för ett uttalande i feb 2012. Jämför med Karlstad där man hamnat lite sämre pga ett juridiskt misstag, inga vardagsfrågor för kommunerna.

Hoppas trygghetsfrågor och rättspolitik får lite mer utrymme framöver, jag tycker att många invånarna ofta är intresserade av detta.

Tack Christian. Det var intressant att höra ditt lokala perspektiv som väl ingen kan ha någonting emot. Min fråga till dig är om du till och med vill ge kommunerna rätt att ha egen ordningspolis?

Hej Lucas, ja det skulle jag vilja. Trots att det särskilt i politiska sammanhand ibland uppfattas som gammalt och mossigt att tycka så, och trots att polisreformen nu är på väg. Jag tror att det finns en rätt god uppslutning bland invånare bakom denna ide, som är en vision om ett starkare lokalt engagemang i trygghetsarbetet.

I korthet har vi, anser jag, monterat ned den lokala polisen under lång tid. Det är därför jag sa att det blir märkligt när Morgan Johansson (S) försöker skylla allt på alliansen. Privata vaktbolag använder vi idag istället för en polis, det är ju inte det att ordningsvakterna gör ett dåligt jobb, tvärtom, men det borde vara en polisiär och grundläggande uppgift.

Är inte detta med ordningsvakter mest en fråga om anställningsform, dvs vem som betalar ut lönen den 25:e och om varumärkesimagen, dvs att det står Ordningsvakt istället för Polis på uniformen?
Det lär inte bli så stora praktiska skillnader i arbetet. Men jag kan mycket väl tänka mig att det imagemässigt mot allmänheten kan vara en fördel om det står något med orden Polis.

Men samtidigt frågar man sig om det är en polisiär grundläggande uppgift att stå och bevaka en tunnerbannestation, ett köpcentrum eller en krog. Något som ordningsvakter gör idag.
En ordningsvakt är ju förordnad av polismyndigheten med begränsade polisiära befogenheter och skyldigheter. Möjligen kanske gruppen skulle kallas Vaktpoliser eller nått annan, istället för ordningsvakter och vara avlönade av polismyndigheten.

Självklart skulle det vara en stor omställning och då får man se vilka funktioner som ska föras över. Min poäng är först och främst övergripande att du kan se hur polisens uppgifter i lokalsamhället (som vi centerpartister gärna kallar det) kontinuerligt har avvecklats.

För polisarbetet skulle spela roll, liksom brottsuppklaringen av så kallade vardagsbrott, eftersom många brott begås lokalt. Idag är det ingen självklarhet att samarbetet vakter-poliser fungerar. Överhuvudtaget anser jag att polisen frånvaro lokalt påverkar polisens uppdrag (säkerhet och trygghet) negativt.

Låt mig understryka att jag ser ett stort värde i det som ordningsvakter gör dagligen idag, men allt de gör borde inte göras av privata bolag på uppdrag av t ex kommunerna.

Instämmer ! Bra debatt och bra frågor. Bättre moderator får man leta efter !

Jag har nog aldrig sett en debattledare handskas så bra med så här slipade politiker. Var kommer han ifrån? Har aldrig sett tidigare.

Polisen klarade upp 60 procent av all brottslighet 1950.
Runt 1965 vid förstatligandet hade siffran sjunkit till 30 procent.
Det verkliga bottennappet kom i mitten av 1990-talet då polisen bara klarade upp drygt 20 procent.
Idag ligger siffran strax under 40 procent.

Docenten i sociologi, Micael Björk vid Göteborgs universitet och aktuell med utvärderingsrapporten "Polisens brottsutredningar: Problem, förklaringar, utvägar" skriver:

"Jag har identifierat tre hinder för en robustare verksamhet: En vidsträckt sifferförvaltning, strävan efter en perfekt organisation och högmoderna planeringsideal. Allt detta har inflytelserika aktörer till höger och vänster och i olika roller tryckt på polisen med de bästa av intentioner - men konsekvensen blir en missriktad byråkratisk belastning för lagens hantverkare."

En vidsträckt sifferförvaltning syftar på polisens "pinnjakt" . Pinnjakten är välkänd och skadeverkningarna består i en oöverskådlig expansion av mål-och-mått-och-mätningar, som gör att nödvändiga prioriteringar stoppas upp.

Mindre känt men lika skadligt är att pinnjakten osynliggör brottsutredarnas vardag.
Därför noteras inte heller hur kvalitativa förbättringar i kombination med ny lagstiftning motverkar en ökad uppklarning. Fler brottsplatsundersökningar, fördjupat brottsofferarbete och ökade beviskrav från domstolarna (rättsintyg, med mera) är exempel på sådant som gör att efterforskningar i dag tar längre tid och kräver mer administration än förr.

Rapporten rekommenderas som helgläsning och återfinnes här:
http://polisen.se/PageFiles/506240/polisens_brottsutredningar.pdf

Detta med ekonomin skrämmer ....

Jag ser nyutbildade poliser, exempelvis beteendevetare, som funderar på att omgående byta yrke:

-"Jag har filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap och lämnat ett bra jobb som personalchef, tagit studielån och utbildat mig flera år till polis för att arbeta med människor, men nu riskerar få arbeta som arrestvakt eller receptionist."

Polisens misslyckade dataystem kostade 292 miljoner kronor.
( De 85 milj som chefen talade om var den kvarvarande ej redan kostnadsförda delen )

Polisens årsredovisningen för 2013 visar att det är RPS som står för den absolut största delen av det totala minus på 199 miljoner kronor som polisorganisationen fick med sig in i 2014.
RPS har överskridit sina anslag med en nästan tre gånger så stor summa som de 21 polismyndigheterna tillsammans.

Politikerna skyller gärna allt på polischeferna, men glömmer att de är chefernas chef.
De agerar som om Styrelsen i ett bolag skulle skylla allt på VD.
Vad har politikerna sysslat med?

Stefan Wahlberg är SÅÅÅ bra. Saklig, kunnig och låter gästerna säga vad som ska sägas men inte mer.

Let us start about the police Dept and democracy life with public because police Dept would like to only visible cases but they need to understand about how democracy is running with the subjects. Police Dept already know that democracy do not explain to familiarity to rule of the democracy system.The police have so many duties to fulfil daily; they are expected to respond to a variety of situations that arises while they are on duty. They perform tasks such as improving community operations and regular door supervision. They also do licensing of pubs and clubs, crime investigation and crime investigation, but their main work is to maintain law and order. How to create a right of legislative politics is as statutes, judicial authority to control its function. It is supported by the fact that many political leaders? "And every sole dust" Because there is so much dust in the middle of the particle attaches to the washed again. The duty of keeping it clean as possible.

Hur skulle vaktbolagen och larmindustrin kunna utvecklats och blomstra allt mer om inte polisen stod med händerna efter sidorna, alternativt satt på kontoret...

Det är inte särskilt oväntat att se ut som nyklippta pudlar inför skrämmande och otvetydiga fakta, men vi kommer givetvis inte få se att vinden börjar blåsa åt ett håll som kommer att leda till ett tryggare samhälle. Marknaden ska nog fortsättningsvis hålla i tömmarna till en skenande men lönsam utveckling. Högre och fler staket alternativt murar, gated communities, ännu sämre brottsutredningar.. Mordutredningar som är praktexempel på hur man inte gör.

Om fem år är det dags för en ny klippning och utställning.. Under tiden kommer polisarbetet och konfliktlösningarna ha fortsatt i kulans riktning. Givetvis ska ändamålet helga de blyinfattade medlen. Effektivisering var ordet. All makt utgår från folket, men aktiemarknaden har alltid med en dåres envishet sett till att få sista ordet och lika huvudlös framstår den ha ridit beslutsfattarna år efter år..... De har förött pensionsfältet, sjukvården, äldreomsorgen, polisen och arbetsmarknaden manglas för tillfället till oigenkännlighet medan förespråkarna nostalgiskt och tårögt betraktar skeendet och drömmarna slå in.. Marknaden styr spioneriet på medborgarna, tydligen kan i denna friska vind medborgarna bara ses som fiender till ett allt mer skrämmande godtyckligt samhälle.. T.o.m. eländet var bättre förr...

I senaste UG om sextrakasserier mot unga tjejer visade polisen sin vanliga princip och nonchalans, men inför media tog man på sig ögontjänandets bågar och böjde sig för den hotande stormen... Snedseglandet lär fortsätta..

Den vanliga mediasmeten tillåter vanligtvis inte hårdtuggat eller svårsmält material, men Stefan Wahlberg visar hur det går till utanför medias fyrkantiga och lagoma ramar .

Polisen är en av Sveriges sämst fungerande och mest ineffektiva organisationer.

Många regeringar och justitieministrar (även från S) har stångat huvudet blodigt för att organisationen inte låter sig styras eller förändras.

Osannolikt nog gäller det också polischefer, även de högsta, som helt enkelt inte får något gehör i organisationen även om de har mandat från högsta ort.

Detta är inte bara en miljardrullning ner i ett svart hål utan också ett allvarligt demokratiproblem. En polisorganisation som inte hörsammar de folkvalda.

Man analyserar inte tillräckligt lång bakåt i tiden. För att kunna lösa ett problem måste orsaken(erna) identifieras och omorganisationerna började för flera decennier sedan och hade ideologiska orsaker. Det man måste göra nu är att i detalj studera de europeiska polisorganisationer som fungerar bra (t ex Österrike, Schweiz) och sedan ta ett blocköverskridande beslut om en total nyorganisation av myndigheten baserat på resultat och inte politisk ideologi.

Gillar hur de erkänner sin bedrövliga insats men struntar i att ta konsekvenserna (som de vill att polischeferna ska göra) och avgå. Skönt tänkt, verkligen!

De tar 4-6 år att bygga upp och skapa ett litet företag eller ett affärsområde inom en koncern och
etablera en bra fungerande organisation som börjar ge resultat.
Att som vissa politiker säger "du får 4 år på dig" eller tro att man väsentligt förändrar polismyndigheten på en eller två mandatperidoer, tyder för mig på stor oerfarenhet från förändringsprocesser.

Problemet är att styrelsen och ledningen har inte lyckats att integrera polisers delaktighet i organisationen och arbetet sker därför i form av två parallella organisationer, en organisation som kommer med idéer och en där beslut fattas. ( Jmfr IT-systemet där IT-avdelningen och poliserna var emot, men ledningen beslutade ).

Forskning och alla erfarenheter från näringslivet har visat att sådana organisationer och upplägg leder till
sämre resultat och minskad motivation eftersom personalen tröttnar på att komma med idéer om de inte
får vara med och påverka beslutsfattandet. Detta leder till uppgivenhet och frustration hos poliserna. ( Det räcker med att anmäla ett litet inbrott, en kränkning eller nått annat och se hur poliserna reagerar nu. )

Det måste etableras en metod som möjliggör för poliserna att utifrån sin vardag upptäcka problem,
analysera problem, arbeta fram förslag till lösning och sedan genomföra arbetet, vilket är basen i
en lärande organisation. Idag förses de flesta med tydliga instruktioner om vad som skall göras
och möjligheten att påverka inskränker sig oftast till enklare arbetsupplägg som att besluta
”var man skall stå”.

De ledarskaps- och organisatoriska brister som finns inom myndigheten består i så väl kulturella som
rent strukturella brister så som till exempel starka mytbildningar, en starkt hierarkisk organisatorisk
struktur med många beslutsnivåer med ”kortslutande effekter”, kommunikationsbrister och en blandning av ett hierarkiskt ledarskap med starka inslag av låt­gå i form av enkla lösningar och frånvaro av konsekvenser.

Skall svensk polis ha ambitionen att förändras behöver det göras ett omtag i denna fråga.
Allra först måste politiker, styrelsen och ledningen acceptera det faktum att om en sådan förändring ska lyckas (enligt forskningen lyckas inte 70 procent av alla påbörjade förändringsprocesser) så måste man ta till
sig konceptet ”lärande­ organisation” som en organisationsfilosofi som genomsyrar alla processer i
verk­samheten, från golv till himmel.

Det räcker inte med att "skaffa ett modernt IT-system" eller göra om polisutbildningen till Högskola.
Problemen ligger i första hand på ett annat plan.

Nu återstår att se om detta leder någon vart – eller om vi får se ytterligare en meningslös enmansutredning följt av en ännu meningslös omorganisation. Risken är överhängande.

Jag är själv polis och mycket av problemet har varit att de högsta cheferna har endast fokuserat på siffror och statistik. Det som är viktigast är hur många "alkoholblås" eller ordningsbot ett län producerar. Det är det länspolismästaren vill ha när han åker på sina länspolismästarmöten, då kan han sitta där och visa att han ligger i topp. Det är ren skandal. Idag klarar vi knappt på att åka till alla larm för att poliser inte få jobba med de är anställda för, istället sitter poliser som arrestantvakter, på PKC, på utredning för att minska balansärenden. Vi är 50 st i yttre tjänst (ingripandeverksamhet mot larm från LKC) men just nu är det endast 28 som jobbar ute! Resten är placerade på andra avdelningar, hur ska vi kunna jobba förebyggande då?? Vårt område är stort, 15 mil från norr till söder, 9 mil från väst till öst. Det finns inte en chans i världen att hinna fram i vettig tid när man får ett inbrottslarm, och en av anledningar är att vi är för få som jobbar ute.

Peter, det är den bild många lokala poliser gett mig, hur ser du på receptet för förändring? Idag sätter ju politiker målen i länspolisstyrelsens verksamhetsplan, och vem som egentligen vill ha de där målen som står där tycker jag är en intressant fråga. Ibland låter det på de förtroendevalda som att polisledningen inte accepterar förändringar i verksamhetsplanerna, men jag kan inte komma ifrån att ansvaret är politiskt i denna del.

Själv skulle jag vilja se att IG skiljdes från yttre tjänst, att mål sätts för andelen arbete just i yttre tjänst och att detta följs upp (verkar ha funkat inledningsvis i Södertälje), statushöjning av lokalt arbete genom särskilda förordnanden för lokala poliser, större självständighet för polischefer på kommunal nivå.

Mål är livsfarliga. Detta då man oftast använder det billigaste sättet att mäta mål på(statistik). Mål kan vara ok om man inser att de bör mätas både kvalitativt och kvantitativt. Annars är risken stor att arbetet formas för att uppnå fin statistik.

Personligen anser jag att polisen skulle må bra av att införa flygvapnets DA-system samt att de som blir poliser bör genomgå DMT(som också används av flygvapnet)(Om det inte redan görs).

De skiftscheman som polis arbetar över bör också ses över, om det jag hört stämmer. Det är inte rimligt att en polis i utryckning, som troligtvis är ett i sig själv extremt stressigt yrke, ska ha en adderad stress genom väldigt skiftande arbetstider. Om det inte redan är så, bör skiftarbetande polis ha ett jämt schema och lång vila efter en period av nattarbete.

Jag har ingen lust att möta en polis som bytt mellan dag/natt/kväll fyra gånger på en vecka ...

Så om det är på detta sätt, så kan ni politiker vänligen arbeta för att utryckningspoliser får ett så bra schema som möjligt, med lång viloperiod efter nattjobb?

Hej Joel det låter vettigt, jag tar det med mig!

Jag vill påstå att en stor orsak till dagens situation är att specialiseringen gått för långt. Den exploderade under Carin Götblads tid. Poliser i dag är så duktiga och bra utbildade att alla klarar 80 % av jobben. Före närpolisreformen hade Lidingö mer än 40 poliser från polismästare och hela vägen neråt med alla kompetenser som klarade nästan alla brott. Nu är det mindre än 20 närpoliser kvar som sitter på polisstationen och administrerar och utreder bagatellbrott istället för att vara ute och punktmarkera brottsligheten. Allt kvalificerat jobb sköts från Sthlm där prioriteringen är stenhård. Om omorganiseringen skall lyckas måste det bli ett närmast diktatoriskt återförande av resurser till den lokala polisen. Det kommer att medföra ett totalt motstånd från personal och polisfack och vara ogenomförbart.

Ja Anders det känns igen från södra sidan av stan också, Huddinge har ju inte direkt fler poliser idag. Skapandet av länskommunikationscentralen gjorde ju att många istället placerades centralt i Stockholm. Har det då gjort servicen och polisnärvaron bättre i Huddinge? Knappast.

Vardagsbrottslighet talas det ju om, ett intressant begrepp för övrigt. Dessa brott är ju dock särskilt lämpade att inrikta sig mot sett från en lokal polis.

Jag genomförde en trygghetsturné i länet i höstas, de samtalen med lokal polis var entydiga med att de lokala polisresurserna ofta dräneras pga demonstrationer eller andra insatser dvs direktiv från högre ort. Det är därför vi har färre lokala poliser i Huddinge än vad vi borde ha.

Dåvarande länspolismästaren Carin Götblad löste alla problem populistiskt. Hon splittrade genom att stup i kvarten bilda nya grupper för ditten och datten utan någon egentlig överblickande ledning. Det gav bra press för karriäristen Carin men blev förödande för polisens produktivitet. Resultatnedgången bekräftar detta.

Självklart ska fler polisen vistas där brotten begås, dvs utanför polisstationen. "Kloka huset" tvingar in mycket personal med sina krånglande lapptäcken till IT-lösningar. Sällskapssjukan bidrar också. I ett internationellt perspektiv är det ytterst ovanligt med dubbelbemanning i patrulltjänst.

70 procent fler poliser kan vara ute på gatorna utan en enda nyrekrytering om ensampatrullering infördes på lugna timmar dagtid. Vill man inte genomföra den reformen så kan man ju bli konsekvent och placera sällskapskollega på motorcyklarnas bönpallar. Då kommer världens finaste och dyraste polismotorcyklar kanske till större användning än ca 10 timmar per år(snitt).

Inte ens den annars så modige Anders Bergstedt vågar ta upp dubbelbemanningen. Här finns en slumrande jätteresurs som åtminstone borde få diskuteras.

Lars-Kristian ! Jag har för Lidingös del föreslagit såväl enmanspatrullering som patrullering på cykel. Det är suveräna och billiga metoder att öka synligheten och närvaron lokalt i lugnare områden och framför allt skapa kontakt. Dessa förslag motarbetas av personal och polisfack med förevändning säkerhetsskäl. Nu ser man i princip aldrig en närpolis på Lidingö.

Instämmer med polisfacket: Det ÄR säkrare att hålla sig inomhus på stationen. Möjligen är polisens uppgift att göra det säkrare för allmänheten. Inför ett "ute-tillägg" så det lönar sig att vara utanför stationen i nästa löneförhandling. Plus ett tråkighetstillägg vid ensampatrullering.

Christian,
det första är att gå tillbaka till grunden. Ha så få chefer och mellanchefer. Gå tillbaka det som poliser ska göra, ingripande verksamhet och utredning. Se till att poliser får vara poliser och inte syssla med massa andra uppgifter som kan skötas av civila. När det gäller målen utgå från lokala problem och trygghetsmätningar. Fler poliser som utgår från sina lokala områden. Istället för att centralisera lägg ut så mycket som möjligt på den lokala nivån.Ett område med den geografiska ytan som mitt polisområde måste ha flera stationer där man kan ha frihetsberövade. Nu får vi köra fem mil till en arrest. Det är bara att räkna hur många timmar går åt på att köra folk till arresten. Sedan har vi ett problem med handräckningar som har ökat något fruktansvärt sista åren. Vi har minst en handräckning åt psykiatrin per pass! Vi kan sitta i flera timmar på en psykavdelning och vänta på läkare. Om allmänheten bara visste hur mycket tid och resurser gick åt sådant som andra aktörer borde/kunde sköta.

Peter bra medskick där gällande handräckning, det har jag sällan hört diskuteras, inte heller de lokala poliser jag träffat har fört det på tal. Men tidsslöseriet med bristfälliga IT-system kommer ofta upp, liksom att de som jobbar lokalt hela tiden dras till andra uppgifter.

Jag håller med att IG och utredn är grundläggande men jag vill också se att det yttre arbetet fredas i någon mån från detta, vad tror du om det? Annars är jag rädd att det inte blir gjort.

Målen kommer idag uppifrån, och lyssnar man på Rolén m fl så sägs hela tiden två saker: Det ska bli en mer lokalt förankrad polis OCH vi ska centralisera så att man inte uppfinner hjulen lokalt hela tiden. Jag får inte riktigt ihop detta.

Christian ! Vi är överens om det mesta men inte om att ha en kommunal ordningspolis. Då blir det lika fel som med skolan. Jag vill ha "allpoliser" som kan sitt distrikt då det gäller kriminella, geografi och brottslighet. Dom skall finnas närmast om något händer och kunna ta hjälp från närliggande områden. Då blir det som det var på 70- och 80-talet på Lidingö då vi var oerhört effektiva. På den tiden var jag vakthavande befäl och ofta ute och åkte ensam på kvällar och nätter. Jag hade en oerhörd koll på busarna och spred mina kunskaper och samarbetade med den enda radiobil som fanns. Det räckte bra. Sedan kom JO och förbjöd vakthavande befäl att lämna polisstationen trots att det fanns en polis där och kommunikation. Jag tror att vi måste tillbaka till detta jordnära polisarbete ! IG skall inte vara basen utan ett komplement/förstärkning.

Under ca 10 år har regeringen stenhårt styrt polisverksamheten och man har väldigt ofta påtalat detta. Våra höga chefer har varit väldigt tydliga nedåt i organisationen och det märks hur otroligt lojala man är mot politiska beslut och önskemål. Många är de lägre chefer i organisationen som inte räckt till utan fått gått för att man inte klarat kraven. Under dessa 10 år har jag och mina kollegor kämpat för att vara våra chefer till lags i detta arbete och kvaliten har hela tiden sjunkit. Vi ser verkligen bristerna i vår organisation men av någon anledning är det jättekänsligt att ens knysta om detta. Största bristen är att den starka fokuseringen på bättre siffror som efterfrågas politiskt gör att proffessionalismen i yrket ramlar mellan stolarna. Som sagt, jag själv har nu kämpat de sista 10 åren för att allt ska bli så bra som möjligt. Nu har jag gett upp. All kritik mot oss har nu på något svämmat över och det är ok att säga vad som helst om oss poliser och polisverksamheten. Jag har drygt 10 år kvar till pension och jag tänker förbanne mig göra så rätt och bra och uppifrån önskat som möjligt för min lön som andra betalar men jag måste medge att jag med dessa drygt 10 år kvar har börjat räkna ner till pension. Att vårt kundunderlag, dvs de kriminella inte är så lätta att ha att göra med är en sak och det har vi inga som helst problem med, tvärtom, det ingår i vårt uppdrag och som stolt yrkesman eller kvinna så tar vi oss an detta med professionell stolthet. Att däremot bli så totalt sågade av våra uppdragsgivare tillika politiker som ovan relaterats är fullständigt förödande! Hur tror ni att våra länspolischefer känner det nu och hur motiverade tror ni att de känner sig inför sitt ledarskap nu i organisationen efter Johan Perssons uttalande? Hur motiverade ska poliser känna sig att rösta i höstens val efter det här?