Skip to content

Man som våldtog kvinna som dog döms även i hovrätten

Svea hovrätt delar tingsrättens bedömning att den man som togs på bar gärning då han våldtog en kvinna i ett garage under Sheraton Hotell i Stockholm ska dömas för brottet. Kvinnan visade sig sedan ha avlidit under våldtäkten och domstolen anser att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Mannen döms även för att ha våldtagit en annan man på ett härbärge.

 

Det uppmärksammade fallet rör en våldtäkt av en avliden kvinna i ett garage under hotell Sheraton i Stockholm.

Både kvinnan och mannen ska ha varit påverkade av bland annat alkohol då våldtäkten ägde rum. När polisen kom till platsen fann de mannen i färd med att genomföra ett analt samlag med en kvinna på betonggolvet i garaget.

Mannen upphörde inte med våldtäkten förrän poliserna slet bort honom. Kvinnan var då livlös och alla återupplivningsförsök misslyckades.

Kvinnan konstaterades senare vara död, men det gick inte att säkert säga när hon avlidit.

Stockholms tingsrätt ansåg att det var utrett att kvinnan i vart fall levde när våldtäkten inleddes – en bedömning som Svea Hovrätt nu instämmer i.

Tingsrätten ansåg också att kvinnan varit i lagens mening befunnit sig i en särskilt utsatt situation och dömde därför mannen för våldtäkt.

Åklagarens gärningsbeskrivning i tingsrätten löd: "X (den tilltalade) har penetrerat Y (kvinnan) analt med sitt könsorgan genom att otillbörligt utnyttja att Y på grund av drogpåverkan, berusning och sitt medicinska tillstånd har befunnit sig i en särskilt utsatt situation.”

Mannen dömdes i tingsrätten också för en våldtäkt på ett härbärge av en sovande man som även han ansågs ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Dessutom dömdes han i tingsrätten för flera stölder och snatterier. Den sammanlagda påföljden bestämdes till fem års fängelse och utvisning. 

Hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömning och anser också att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom när det gäller våldtäkten i garaget.

Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än tingsrätten när det gäller våldtäkten på härbärget.

Också när det gäller den övriga brottsligheten instämmer hovrätten i underinstansens bedömning. Även i de delarna fastställer hovrätten därför tingsrättens dom.

Detsamma gäller för påföljden och beslutet om utvisning.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt