Skip to content

36 procent av åtalen för våldtäkt leder till friande dom - för tio år sedan var siffran 21 procent

En ny studie av hur våldtäktsfall hanteras inom rättsväsendet visar att antalet friande domar fortsätter att öka. Enligt studien låg antalet friande domar under 2012 på 36 procent.

 

De senaste åren har antalet friande domar för våldtäkt ökat till 36 procent. År 2010 var friandefrekvensen 34 procent, år 2006 var den 28 procent och år 2004 låg den på 21 procent, enligt Frida Olssons studie.

Frida Olsson har i sitt examensarbete på juristlinjen vid Lunds universitet studerat våldtäktsdomar under år 2012. Hennes handledare under arbetet har varit Per Ole Träskman, professor i straffrätt.

I studien har samtliga avgöranden från Sveriges tingsrätter för år 2012 där åklagaren yrkat på våldtäkt granskats. Totalt handlar det om 169 fall.

Samma år var antalet anmälda våldtäkter enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) 6 320 stycken.

Av studien framgår att åtalen ogillades i 61 av de 169 fallen – vilket alltså innebär att antalet friande domar uppgick till 36 procent. Denna siffra kan jämföras med andra brottstyper där i genomsnitt fem procent slutar med friande dom, enligt Riksåklagaren.

Samtliga fall där domstolen bedömt målsäganden som "icke trovärdig" ledde till friande domar och samtliga fall där domstolen bedömt målsägandens uppgifter som "icke tillförlitliga" ledde också till friande domar, enligt studien.

I 113 av de studerade fallen resonerade tingsrätterna kring målsägandens reaktioner efter gärningen och hur detta eventuellt kan tyda på att en våldtäkt ägt rum. I några fall ska domstolarna ha uttryckt att målsägandens reaktioner var typiska för någon som utsatts för en våldtäkt och de ska också ha talat om "adekvata reaktioner" efter en våldtäkt.

Enligt studien ansåg domstolen till exempel i ett fall att det var anmärkningsvärt att målsäganden hade samlag med en annan man dagen efter att hon uppgett att hon utsatts för våldtäkt. Detta åtal ogillades också.

Men studien tar upp att samtidigt som vissa domstolar alltså gjorde sådana bedömningar uttalade Sundsvalls tingsrätt att målsägandens reaktioner inte får spela roll för bedömningen av om han eller hon har blivit utsatt för en våldtäkt.

Studien visar också att domstolarna bedömt att målsäganden har befunnit sig i ett så kallat "hjälplöst tillstånd", som idag har ersatts med "särskilt utsatt situation", i 33 fall vilket motsvarar 20 procent av avgörandena. Denna siffra hade förmodligen varit högre om nuvarande lagstiftning hade gällt 2012 eftersom begreppet har vidgats.

I 95 av fallen fall har den tilltalade hävdat till sitt försvar att målsäganden samtyckt, enligt studien. Av dessa fall ledde 58 stycken till fällande dom och 36 fall till friande dom.

Enligt studien var de tilltalade, i 99 procent av fallen, män och målsäganden i 98 procent av fallen kvinnor. Endast fem procent av fallen var överfallsvåldtäkter - resten rörde sig om fall där målsäganden och den tilltalade kände varandra, men det kan röra sig om allt från ytlig bekantskap till att de hade en relation.

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

77 comments

Då får man väl tolka siffrorna som positiva och ett steg i rätt riktning.

Att som i fallet med den chilenske sångaren, bli åtalad för en i runda slängar tio år gammal "våldtäkt" med stödbevisning i form av kvinnor som "minsann hört, anat och förstått vad som skett", ja det borde per automatik rendera i en friande dom.

Åja, det var väl en av dem som kände lukten av färsk sperma från tio meters håll också?
Det är alltså inget skämt, utan domstolen (bestående av vuxna ledamöter) gick på det.

Ja vad skall man säga, vittnet ML, påstod att hon "luktat på trosorna" vilket för mig framstår som en aning märkligt beteende.

HovR resonerade på snarlikt sätt som i målet mot B.B. genom att göra bedömningen:

"Det har inte heller framkommit några skäl att befara att xx frivilligt haft sex med tilltalad, något som denne inte ens påstått, och därefter ångrat sig och av den anledningen nästan åtta år efter händelsen falskeligen anmält honom för våldtäkt".

I det här fallet talar alltså en extremt lång väntan på att göra anmälan ( en anmälan regisserad av en kvinnlig polis tillika vittne, som utgav sig för att vara åklagare till ett av vittnena, samt vittnet ML ), med styrka för att händelsen verkligen har hänt.

Hade flickan däremot gjort anmälan omedelbart efter händelsen, ja då hade det istället talat med styrka för att händelsen verkligen utspelat sig på det vis som MÄ uppgett.

Häxprocesser framstår i jämförelse som vetenskapliga.

Glöm inte att Frissan återinför ett medeltida brott - tidelag (avkriminaliserat 1944).
De medeltida brotten häxeri och hädelse kommer också snart att återinföras.

I sådana här studier ljuger man alltid. Innan jag kunnat hitta studien kan jag inte berätta hur man ljuger den här gången, men med tanke på att det var 171 fällande domar 2012 så kan knappast siffrorna stämma.
I en tidigare studie där man ljög om samma sak så redovisade man DELVIS friande domar som friande, det kanske är samma sak den här gången.

Hej Musse! Du finner mitt examensarbete på länken: http://www.lu.se/lup/publication/4230849
Givetvis kan inte DJ ge en uttömmande redogörelse för min metod med studien i en kort artikel. Den finner Du istället presenterad i mitt metodavsnitt. Jag tar tacksamt emot synpunkter om Du anser att studien är felaktigt genomförd.

Ja fel är det, men frågan är var.
I en fotnot står det att det inte är det klassiska felet fullt ut. En person som blev fälld för den åtalade gärningen, men t.ex. för sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning/barn hanteras som friande i din statistik.
Men eftersom det enligt BRÅ finns 171 fällande domar skulle passa in i ditt urval med undantag för ett mindre antal som skulle röra misstänkta brott äldre än 7 år så måste det nog till ett större fel för att bara finna 173 domar (ditt urvall plus äldre lagstiftning (4 st fällande)) allt som allt.

Tendensen, din partiska ställning, är ju mycket tydlig genom att du hela tiden pratar om gärningsman och offer istället för tilltalad och målsägande. Precis som att du helt uttryckligt skriver utifrån att alla anklagelser är sanna, även för de friande domarna.
Det är oftast bättre att inte vara så tydlig med sin agenda.

Musse, precis som Du uppmärksammat avsåg min studie att titta endast på brottet VÅLDTÄKT. Jag utgick därmed från de fall där åklagaren i sin gärningsbeskrivning yrkat på våldtäkt. De fall där domstolen ändrade rubricering (5 st) har inte räknats som friande, utan de har en egen kategori: annan rubricering (se s. 37). Precis som det står i not 103 har jag inte räknat ett avgörande som friande om endast en del av åtalet ogillats, så länge det dömts för våldtäkt.

BRÅ:s statistik innebär inte att det finns 171 fällande domar rörande våldtäkt och grov våldtäkt år 2012. BRÅ:s statistik innebär att det finns 171 lagföringsbeslut rörande våldtäkt och grov våldtäkt år 2012. I begreppet lagföringsbeslut inryms inte bara domslut utan även åklagarbeslut (utfärdade strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser). Som du säkert vet innebär en åtalsunderlåtelse ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal trots att den tilltalade är skyldig till brottet. Som Du kan se på s. 10 i min uppsats avsåg min studie TINGSRÄTTSAVGÖRANDEN, alltså domslut. Således inte åklagarbeslut. Så där har Du nog "felet". Man kan inte jämföra äpplen med päron.

Åtalsunderlåtelse betyder inte alls att den misstänkte är skyldig, och så fungerar inte alls statistiken. BRÅ har med även åtalsunderlåtelser och strafförelägganden vilket är exakt noll, vilket inte är så konstigt eftersom det inte är aktuellt för brottsrubriceringen i fråga.
Så felet rättas inte av det.
Däremot, eftersom BRÅ enbart har med lagakraftvunna avgöranden så kan det ju vara så att det är en hög andel ändringar av friande tingsrättsdomar i hovrätterna, fast man hamnar ändå på minst 100% fällande domar då vilket låter väl högt.

Enligt BRÅ själva är det så. Se sjätte sidan från slutet i rapporten på http://www.bra.se/bra/statistik/420/2012/420La-2012.html

Tryck på hela tabellen som fil. Kolla på våldtäkt och grov våldtäkt, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, båda noll.
Men det framgår ju direkt av lagtexten att strafföreläggande inte går att använda och att åtalsunderlåtelse bara är aktuellt i extrema undantagsfall.

Det är ju en lätt åtgärd att se att det inte är ett representativt urval.
Om du tittar på de tre examensarbeten under Diesen som du refererar till så ser du ju också att de medvetet och uppenbart har manipulerat underlaget för att få höga siffror för "friande". När du får en ännu högre siffra så borde det ju göra dig misstänksam.

Däremot ska jag inte anklaga dig för att medvetet manipulera resultatet så som Diesens studenter gjort. Du kanske inte tänkte på det, men ditt språkbruk i övrigt ger ju den starka känslan av att du haft en agenda.

Sen tycker jag inte att du riktigt svarar på frågan i rubriken, men har ju en mycket mer sansad åsikt, slutsats och bedömning jämfört med t.ex. Diesens studenter. Vilket väl möjligen talar emot en agenda.

En sak, som du såklart inte kan veta, det är att ord-mot-ord-sexualdomarna har förändrats över tid. Förr på t.ex. 90-talet och början av 00-talet så var det vanligt med resonemang om bortglömda minnen och olika häxdoktorer som vittnade om övernaturliga fenomen med minnet. Nu när de häxkonsterna kommit på skam så har domstolarna istället börja att censurera i domarna, motsägelser rensas bort, den tilltalades alibi försvinner ur texten osv osv. Men för att se det här nya fenomenet så räcker det ju inte med att bara läsa domarna.

Tyvärr är det inte allmänt känt att "så har domstolarna istället börja att censurera i domarna, motsägelser rensas bort, den tilltalades alibi försvinner ur texten osv osv. Men för att se det här nya fenomenet så räcker det ju inte med att bara läsa domarna."

Den kritiskt tänkande upprörs vanligtvis över den ljusskygga mygelmetodik som ofta används vid domskrivandet med uppsåtet att få domslutet att verka riktigt.

Dessa siffror är en sak, men när EN ENDA PERSON döms oskyldigt är det ett mycket större misslyckande för rättsväsendet än alla "tveksamma" friande domar!

YES!! Läs gärna Tingsrätten Sundsvall B 1802-13. Och Hovrätten Sundsvall B 1134-13. Flickan A skriver på sin blogg efter hovrättsdom, fick bra besked ska fira en hemlighet med Erik med en bild på en champagneflaska. Han benämns som pojke D (en 18-årig ung vuxen man med 13 årig flickvän). Efter Hovrättsdom skriver Flickan A på sin blogg 6 Januari då hon troligtvis fått ut skadeståndet ska hon pierca sig läppen, tungan & ögonbrynet, åka utomlands, köpa slalom, köra folkrace, köpa folkracebil, shoppa kläder. Och en oskyldig familjefar sitter inne på 2 1/2 år och den stackars våldtagna flickan firar och planerar för vad hon ska göra för skadeståndet. Under hela perioden mellan September till hovrättsdomen föll har hon skärt sig men slutade tvärt efter hovrättsdomen, för nu mådde hon bra igen och skulle aldrig börja med det igen. Är det någon som ska undersökas så är det flickan och familjen hon kommer ifrån, Billy Butt, vad göra?

Jag känner igen detta från många liknande fall. Det är värt att undersöka, men det ska den dömde och hans anhöriga inte göra själva utan de ska låta någon utomstående kolla upp saken. Det framgår inte av ditt inlägg om du känner den dömde, men jag tolkar inlägget som om du "möjligen" känner honom. I så fall vill jag föreslå att du ber honom eller någon i hans omgivning att kontakta mig genom chefredaktören Stefan Wahlberg på DJ redaktion genom att be honom förmedla kontakt med mig. Vet ej om jag kan göra någonting, men jag kan åtminstone ge råd om hur man ska agera med anledning av vad du skriver ovan.

Om detta råder politisk oenighet. Vänsterpartiet (kommunisterna) lär inte dela din åsikt.
"Det är bättre att tio oskyldiga fälls än att en skyldig kommer undan" som Lenin framförde.

Det där är ett så korkat resonemang från Vänsterpartiets sida. Vilken idiot som helst begriper att Lenin var en dumskalle och hans ideologi var ännu dummare ! Man behöver bara korsa Östersjön i dag och iaktta hur samhällsordningen i de forna sovjet unionens länder har förstört livet för människor….. och rättsväsenden i Lenins f.d. imperiet ska vi inte tala om!

Som du säger, rättsväsendet i Ryssland (som Putin kallar det) alias Sovjet (som Human Rights Watch nog skulle vilja kalla det) är kvar på samma nivå som på Lenins tid.
Tänk också på hur det gick till när man byggde allt kring Sotji.
Men Jonas Sjöstedt har inte framfört några klagomål offentligt....

Vänsterpartiet resonerar inte på dylikt vis, så det är inte "deras" resonemang.

Jaha, där snodde du 7.47min av mig. Inte ett ord yttrades i det inslaget om att
"Det är bättre att tio oskyldiga fälls än att en skyldig kommer undan".

Så jag vidhåller nog min ståndpunkt, att V inte har det som rättpolitisk åsikt.

Ursäkta om jag varit otydlig.
Just det Lenin sade yttrades inte av Ohly i reportaget. Men uttalandet att "demokratiska rättigheter kan inskränkas i arbetarklassens intresse" har ju samma innebörd.

Jovisst, man kan säkert hitta fler uttalanden som är mindre lyckade. Dock kvarstår faktum, V och MP sticker ut som de partier som vill stärka rättssäkerheten. Ta en titt på signalspaning och du borde bli mörkrädd ( när det gäller övriga partier ).

Sverige är inte ett jota bättre än forna Sovjetunionen. Vi har ju förädlat deras hantering av politiska motståndare och annat besvärligt folk ( se LRV med särskild utskrivningsprövning ).

Men nog om det, nu skall vi förfäras över att så få män döms för våldtäkt. Huvvaligen

Jag håller med dig om, att regeringen agerat ynkligt i frågan om spionage, både från USA:s del på egna allierade och vad avser vår egen Kling-och-Klang-underrättelsetjänst.
Jag kan dock inte hålla med om att VPK, MP (eller NSDAP-SD för den delen) står för rättssäkerhet. VPK är och förblir kommunister och MP är mest engagerad i att vi, via VEB Vattenfall, sprider gammal DDR-brunkolkraft över Europa.

Så ligger landet tyvärr, man får leta ljuspunkter och lyfta fram de få som finns ( avseende rättssäkerhet ).

MP och KD vill införa ett oberoende resningsinstitut.
V och MP vill avskaffa nuvarande ordning med Riksenheten för polismål, mao att poliser skall ej få utreda poliser.

Listan kan göras lång, men när man nagelfar rättspolitiken som helhet, ja då framstår i mina ögon MP och V som de partier som är mest angelägna om att stärka rättssäkerheten.

Vad som behövs är en författningsdomstol. Vilka partier jobbar för det?
Riksenheten för polismål är ett skämt. Dessa frågor borde utredas av en särskild myndighet, helst bestående av "adjungerade" brottmålsadvokater.

Bra fråga, på rak arm så vet jag ej.

Instämmer, alternativt att man tog jurister direkt ifrån utbildningen ( alternativt skapade en speciellt för ändmålet inriktad utbildning ) som inte har någon koppling till polis och åklagarmyndighet.

Detta är väl ironi, men det belyser de värderingar Vänsterpartiet hyser. Ingen rättssäkerhet här inte.
http://www.youtube.com/watch?v=SVaZOWvLFPI

Delar inte din uppfattning.
/ Kent

I artikeln glömmer man en mycket viktig, ja kanske avgörande aspekt. Ribban för våldtäkt har nämligen sänkts dramatiskt under dessa 10 år. Då var våldtäkt händelser där det var frågan om något slags våld. Nu är det nästan omöjligt att dra gränsen och det har skapat närmast kaos.

De juridiska konstruktioner man mixtrat med sedan Bodströms tid är svåra att tillämpa. Bättre lär det inte bli efter "Frissans" hastiga omsvängning ang. eventuellt "samtyckeskrav".

Nu Ernst får du skärpa dig. Utfallet mot Perklew var en riktig plump. Du kan juridik och borde avhålla dig från påhopp. Du blir du bara delitad och förlorar tilltro.

Det var taskigt av Dagens Juridik att publicera den förskräckliga bilden på Perklev, där han ser riktigt bakis ut.

Anders: Med tanke på förändringarna borde det ju ha blivit lättare att få fällande domar...

När en domstol ska avgöra sexbrottsmål borde en tvingande regel vara att domstolens ledamöter måste bestå av lika andel kvinnor och män för att undvika rena misandri-domar utdömda av en majoritet av kvinnor eller i värsta fall bara kvinnor.
Sexbrott är så pass laddat så en intern domstolsregel borde kunna gå att ordna.

Det är vanligare att kvinnor vill fria.
Manliga domare och nämndemän vågar inte fria även om de är säkra på den tilltalades oskuld.

Helt rätt. Oavsett brottstyp, så är det som manlig tilltalad ( särskilt om MÄ är en kvinna ), alltid bättre att få en kvinnlig ordförande i TR.

JA, i sexualmål och familjemål bör båda könen vara representerade bland domarna. I hovrätten borde det inte förekomma att alla juristerna är av samma kön. Hovrätten för Västra Sverige har uppenbarligen ingen känsla för detta. I Tito Beltran-målet var det tre kvinnliga jurister som skulle bedöma hans uppsåt då flickan försökte avbryta samlaget. Det blev ingen annan bedömning än att det saknades anledning att ifrågasätta hans uppsåt. Inte så bra!

Straffet för våldtäkt borde höjas rejält. Våldtäkt borde t ex ge lägst 5 års fängelse och grov våldtäkt 10 år till livstid. Det är inte rättssäkerheten det är fel på! Det är straffen!

Rättssäkerheten måste dock försvaras. Förskjutningar av bevisbörda eller sänkta beviskrav anstår inte en rättsstat.

Varför borde det höjas?

För att jag tycker det! Vad tycker du?

För att jag tycker det! Vad tycker du?

Stackars "Frissan"...

vilken typ av påföljd är spöstraff? Var i BrB finner jag detta?

Rent allmänt är våldtäkt en kränkning som är så allvarlig att den inte motsvarar så lite som 2 års fängelse (med ev rabatt och 2/3).

Rent allmänt är grov våldtäkt en kränkning som är så allvarlig att den inte motsvarar så lite som 4 års fängelse (med ev rabatt och 2/3).

Allt förutsatt att det ställts utom rimligt tvivel....

Det är borttaget, men det bör införas för just den kategorin.

Att komma med lagförslag utan motivering är en allvarlig kränkning.

I de tre avslutande styckena skrivs det om "offer" och "gärningsmän" – även i fall som slutat med friande domar – som om det vore fastställt objektivt genom anmälan i sig och alltså innan dom fallit, att den utpekade/anklagade skulle vara skyldig till brottet, som påstås ha begåtts.

Det här är ett språkbruk och en farlig glidning som blir allt vanligare i den alltmer uppskruvade debatten om hur våldtäkter ska behandlas juridiskt, där proffstyckare efter proffstyckare anser sig kunna avgöra bättre än domstolen om någon är skyldig eller inte och vad som "egentligen" skett.

Det är skrämmande att se att även juridisk expertis, som här, hakar på den manshatiska trenden, som är på väg att urarta i ren lynchjustis, för att det ändå "bara" är män som anhålls och utpekas som "djur". Det är hög tid att ta med i debatten att många oskyldigt dömts för våldtäkt och att faktiskt så många som hälften av anmälningarna om våldtäkt kan röra sig om fall där ingen våldtäkt och inget brott alls begåtts. Att en stor del av dessa dessutom rör rena falska anmälningar – 20% av alla enligt flera utredningar – bör nämnas som en självklarhet i varje diskussion om ändrad våldtäktslagstiftning.

Jag hoppas innerligt att juristen som skrivit examensarbetet inte på samma sätt utpekar friade svarande som "gärningsmän" på det sätt som görs här i Dagens Juridik.

Uppsatsen som artikeln bygger på använder också gärningsman och offer istället för tilltalad och målsägande, genom hela uppsatsen.
Dessutom hela tiden ett språk som t.ex. "offren blev våldtagna av
sin partner eller före detta partner i 25 % av fallen. " med vilket menas 25% av samtliga fall.

Men det är ganska bra att uppsatsförfattare med en agenda berättar tydligt om sin agenda, genom språkbruket, så att man vet vad det är man har framför sig.

Ja, jösses! Språkbruket är detsamma i uppsatsen.
Det är faktiskt så att jag ryser till när någon med jur.kand.-examen kan formulera sig så här:

"Gärningsmannen fälldes alltså i 78 % av fallen när det rörde sig om en överfallsvåldtäkt.
…gärningsmannen fälldes i 56 % av fallen när det rörde sig om en våldtäkt i nära relation."

Det bedyras från feministiskt håll att samtyckeslagstiftning inte skulle innebära omvänd bevisbörda, men när kompetensnivån ser ut så här hos dagens jurister, så finns det förstås ingen garanti för att en kvinnas anmälan mot en man inte skulle leda till brottspresumption.

I det nedan av Quintus länkade fallet med en kvinnas falska anmälan av sin f.d. pojkvän för knivmisshandel (!), så skulle alltså enligt Frida Olssons språkbruk pojkvännen vara "gärningsman" och den falskanmälande kvinnan vara "offer", om nu fallet gått till rättegång.
Nu var det ju istället så att den brottsliga kvinnan dömdes till 140 timmars skyddstillsyn, medan den oskyldige pojkvännen – dvs. det falskt utpekade verkliga brottsoffret – "dömdes" till 312 timmar i fängsligt förvar av den f.d. kvinnan som missbrukade rättsväsendet som ett vapen till hennes benägna tjänst.

Jag upptäckte att det främst är i min statistik-del som jag felaktigt använt begreppet gärningsman och offer. Detta har givetvis inte varit min avsikt. Jag kommer att revidera uppsatsen och byta ut samtliga "gärningsman" till "den tilltalade" och samtliga "offer" till "målsäganden". Tack för påpekandet! När man arbetar med en text under så lång tid blir man "blind" i sina egna felskrivningar.

Gott så.
Reagerade din handledare inte på det tendentiösa språkbruket?

Jag hann notera att du i de generella resonemangen använder "gärningsman" och "offer" helt korrekt, och där ska det förstås inte bytas ut, men att det sedan fortsätter in i just statistikdelen. Men det här är en så pass fundamental brist att det näppeligen kan viftas bort som "felskrivningar". Talesättet "oskyldig tills motsatsen bevisats" används visserligen enligt min mening lite väl vidlyftigt och där det inte hör hemma i dagens debatt, men det bör vara så inpräntat i en juris kandidats ryggmärg att sådana här "felskrivningar" inte alls förekommer ens i utkast.

Kanske sitter den av Musse antydda agendan djupare i ryggmärgen. Man kan nämligen hitta samma "felskrivningar" i verkliga resonemang, där det tokiga borde vara uppenbart för den juris studerande. Sådant här bådar inte gott för mäns rättssäkerhet:

"Gärningsmannens möjligheter att försvara sig får inte glömmas bort."

"Att domstolen ska kunna döma en gärningsman för våldtäkt enbart på grund av att en målsägande avgett en trovärdig utsaga är för mig uteslutet och inte rättssäkert."

(Varför inte, om det nu är fastställt genom anmälan per se att han ÄR gärningsman?)

"Ett DNA-bevis kan … knyta en gärningsman till en viss plats men oftast inte visa att ett samlag genomförts under tvång."

(Oftast?!)

"Förutom brister i robustheten hos bevisningen i ett våldtäktsmål vållar även samtyckesinvändningar från gärningsmannen problem. En samtyckesinvändning innebär att gärningsmannen medger att samlag har skett men hävdar att det varit frivilligt från målsägandens sida."

Jag ställer mig väldigt undrande till att varken du, din handledare eller eventuell annan inblandad i författandet reagerat på så uppenbart tokiga resonemang, som alltså inte kan viftas bort som banala "felskrivningar". Och som redan nämnts följer det här den vanliga mallen för hur diskussionen om våldtäkter och det juridiska efterspelet kring anmälningar av sådana förs i media och särskilt av feministiska aktivister, att jag undrar om inte den här uppsatsen hamnar närmare att vara ett tendentiöst debattinlägg än ett vetenskapligt arbete i sann akademisk anda. Det finns faktiskt för mycket av "jag tycker" i uppsatsen för det senare.

Frida Olsson fre, 2014-02-07 16:29
Leta också efter andra Freudianska felskrivningar i din text.

Vilka undersökningar kan du hänvisa till där det visats att 20% av anmälningarna är falska? Det är ett väldigt allvarligt påstående. Enligt de undersökningar jag har läst finns inga belägg för att antalet falskanmälningar skulle vara vanligare vid våldtäktsfall än någon annan brottstyp - dock är detta en vanlig myt som återkommer igen och igen. För mer information, läs gärna denna artikel somär väldigt upplysande och intressant: http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2008/Nr-4-2008-A...

Det är snarare 50%.
Se t.ex Eugene J. Kanin, 1994.

"Nisse", din synpunkt är relevant. Jag har därför ändrat i de avslutande styckena i artikeln. Tack för ditt påpekande.

Stefan Wahlberg
Chefredaktör, Dagens Juridik

Tack Frida Olsson för att du valde att använda ditt uppsatsutrymme för att utreda och påvisa något som borde ha lyfts för länge sedan!
Tack!! Bara Tack!!!

Idag använder kvinnor våldtäktsanmälan som en sorts hämnd mot otrohet eller att pojkvännen gjort slut. Åklagare åtalar i regel ord mot ord situationer så länge det finns någon sorts hörsägen bevisning som stöd. Majoriteten av åtalen ser ut på detta sätt. Nu finns det domare som håller på rättssäkerhet och oskuldpresumtion vilket denna undersökning talar på. Det är svårt att se hur detta skulle vara dåligt.

Äntligen någon som förstår mitt resonemang!
Tack Kalle!

Haja vilken ryggrad Frida har som försvarar sin uppsats mot anonyma häcklare här, utan att tappa humöret. Häcklarna har säkert delvis rätt - terminologin med gärningsmän är bekymmersam. Men medan Frida, som alltså precis blivit färdig jurist, under efter namn försöker besvara sakligt ägnar sig pseudonymerna åt arrogans och argumentativa härskartekniker.

Om ni är vuxna och yrkesverksamma jurister borde ni skämmas. Ni är små, äckliga människor.

"Under efter namn"? Vad menar du?

Nu råkar det ju vara så att du själv inte heter "Sven Duva" eller något annat unikt. Att folk då under pseudonym kan framföra åsikter som inte delas av 95% av folket ( som det verkar i samtyckesdebatten ), samt därtill i vissa fall kritik mot den regim som för stunden regerar ( vilken det än må vara ), det borde väl vara något positivt för även för dig?

Eller skall vi alla döpa om oss till "Eriksson" och bara ha åsikter som för stunden delas av majoriteten?

Word

Precis vad jag tänkte.

Till att börja med ett stort tack till Frida Olsson som valt att delta i den här tråden med sansade och vettiga inlägg. Många som deltar i de här trådarna som rör sexualbrottmål är de samma från tråd till tråd, som regel anonyma och ger inte sällan uttryck för en mycket stor, närmast konspiratorisk, misstro mot domstolar, åklagare och utredande polis. Det tycker jag att du Frida kan bortse från i din kommande yrkesutövning. Lycka till med den!

Jag ser heller ingen anledning att använda nedsättande och pejorativa omdömen om personer, än den ene, än den andre, som är ansvariga inom rättsväsendet.

De differenser som Frida Olsson pekar på i sitt examensarbete rörande procenten friande domar över tid tror jag har två grundläggande orsaker. Den ena är att betydligt fler fall anmäls och går till åtal i kombination med de utvidgade, och efterhand allt mera svårbedömbara rekvisiten. De senare gör att domstolarna utgående från regeln "hellre fria än fälla", och HD:s entydiga praxis på vilka krav som måste ställas på stödbevisning när ord står mot ord, helt enkelt inte anser att man kan fälla den tilltalade till ansvar. Och det är sannolikt den andra grundläggande orsaken till att procenten friande domar ökar.

Jag tror att det kanske är en angelägnare debatt att föra än sifferexcercis utgående från många gånger svårtolkade databaser.

Det håller nog alla med om. Det är också bra att Frida inte är anonym, det hyfsar till debatten eftersom folk i allmänhet är trevligare mot de som uppträder med eget namn. Dessutom har hon ju inte framfört några åsikter som kan uppröra någon inom rättsväsendet, så det är ofarligt för hennes karriär.

Men du tycker att man kan använda nedsättande (OCH (det synonyma) pejorativa) omdömen om personer som inte är ansvariga inom rättsväsendet?

Du tror inte bara att det är ett urvalsfel, med tanke på att det finns fler fällande domar än hon har funnit åtal?
Om man läser uppsatsen så verkar själva procentsatsen vara av ganska underordnad betydelse.

Det skaver i skon på de som vill veta mannen/kvinnan bakom åsikterna istället för att lyssna på budskapet.

När man då inte kan få reda på identiteten, ja då är vederbörande "konspiratorisk", "rättshaverist", "outbildad", "icke erfaren" etc.

I de fall de får reda på identiteten, ja då kommer det som ett brev på posten att individen är något av ovanstående i alla fall. Se bara på hur signaturen "Therese A." ( som skriver under fullständigt namn ) blir bemött. Likadant en av advokaterna här "Krister K" skulle av den anonyma signaturen "Ung_åklagare" letas upp i samfundet osv.

Listan kan göras lång på folk som hellre vill veta identiteten på avsändaren, än att ta till sig det som vederbörande framför.

Att vi svenskar sitter ( i tv-debatter, tv-paneler, ledarspalter mm ) och kastar sten på Ryssland för att de i våra ögon har "anti-homolagar", när vi själva mer eller mindre förföljer de som framför kritik mot det svenska rättsväsendet, det är ju aningen komiskt.

Personligen är jag skäligen ointresserad av vem som ligger bakom en viss pseudonym (motsv.). Vad jag menar, och många med mig, vilket inte kan ha undgått någon som följt debatten om vett och etikett på nätet, är att även om man skriver anonymt så kan man iaktta saklighet och god ton. Ett utmärkt exempel i DJ:s trådar är den anonyma signaturen Hovrättsassessor. Det finns flera.

Jag har full förståelse för att många inte vill skriva i egna och kanske lätt identifierbara namn av samma skäl som ett ökande antal domstolsjurister och åklagare tvingas, eller väljer, att leva med skyddad identitet eller att du knappast hittar en enda av landets 20 000 poliser på eniro.se eller andra sökmotrer.

Håller med dig i att Hovrättsassessorn är bland de vettigaste av alla debattörer på DJ. Likaså håller jag med dig i att man skall försöka avhålla sig ifrån att gå till personangrepp o dylikt, har dock själv syndat där ett par gånger.

Angående skyddad identitet ( vanligen sekretessmarkering ), så är det ganska strikt reglerat. Det måste finnas en aktiv/pågående och reell hotbild, det räcker alltså inte med att man jobbar som åklagare eller dylikt.

Har man ej sekretessmarkering, då är det svårt ( nästintill omöjligt ) att inte synas i sökmotorer likt Eniro, hitta.se mfl.

Hej Gunnar! Tack för Din kommentar och tack för att Du använder Ditt riktiga namn.
Jag känner, precis som Du, igen flertalet pseudonymer i debatten. Ibland känns det som att vissa tyckare glömmer bort det väsentliga och det juridiska i diskussionen, och det känns som att flertalet tyckare inte förstått själva poängen med mitt arbete. Därför glädjer det mig väldigt att Du förstått precis vad mitt syfte med uppsatsen var.

Jag ville titta på domstolens bevisvärdering i våldtäktsmål. Hur den genomförs, och vad den får för resultat. Jag utgick från de domar som finns publicerade på Infotorg. Här ska samtliga tingsrätters avgörande finnas representerade. Om det sedan är så eller ej, det tar jag inte ansvar för och därför betonar jag i metoddelen att urvalet baseras på de avgörandena som finns på Infotorg och inget annat. Om det nu är så att det finns fler domar eller ej, det vet jag inte. Men utifrån de domar som min studie bestod av, ledde 36 % till ogillade åtal. Det är mitt resultat. Och det är utifrån detta resultat som jag jobbat.

På ett par ställen har termen "gärningsman" smugit sig in istället för termen "den tilltalade", och "offer" istället för "målsäganden". På 10 av uppsatsens 74 sidor förekommer dessa fel och de kommer givetvis att rättas till. Anledningen till dessa fel är inte, som många verkar anse, en bakomliggande agenda eller "freudianska felskrivningar". De är ett resultat av att när man arbetar med ett arbete heltid i fyra månader så blir man blind i sina egna felskrivningar. Inget annat.

Hela min poäng i analysen är att jag tycker att hela sexualbrottsdebatten tenderar att föras ur fel synvinkel. Dels finns det många som tycker att fler borde fällas helt oavsett vilket resultat bevisvärderingen får. Jag tillhör verkligen INTE en av dom. Jag tror på rättssäkerhet, och det är också rättssäkerhet och rättvisa som är mina ledord i mitt arbete som praktiserande jurist. Sedan finns det dom, som man tydligt ser i detta forum, som letar efter fel och hävdar att statistiken är fel, och att mitt syfte varit att försämra mäns rättssäkerhet. Så är det givetvis inte. Dessa tyckare har varken förstått syftet med min uppsats eller resultatet av den.

Precis som Du tror jag att det ökade antalet friande domar beror på fler anmälningar och att brottet idag är så pass utvidgat att det inte är helt lätt att veta vad som faller inom, och vad som faller utom, kriminaliseringen. Att domstolarna ska utgå från principen om att "hellre fria än fälla" är för mig en självklarhet. HD har ställt ett högt krav när det gäller bevisningen i ett sexualmål. Något som jag tycker är bra. Det är viktigt att tänka på vilka fruktansvärda följder det kan få om någon oskyldig skulle dömas. Mycket krävs för att något ska anses "ställt bortom rimligt tvivel", så anser jag att det ska vara även fortsättningsvis. Det är denna debatten som min uppsats avsåg att väcka; vad krävs egentligen för att fällas? Och är bevisvärderingen som domstolarna gör vid våldtäktsbrott tillfredsställande? Den syftar till det rent juridiska och inte till att skapa nedsättande kommentarer och allt annat icke-juridiskt som vissa sysslar med här i Dagens Juridiks kommentarsfält.

Tack igen Gunnar!

Jag tycker nog att den som besvärar sig med att läsa din uppsats sammanfattning inte kan få en annan bild än den du ger här. Jag ser verkligen inget konstigt i din uppsats. Den var mycket intressant och tänkvärd att läsa. Det här med "ordblindheten" när man ensam och intensivt jobbar med en text, om och om igen, är nog en erfarenhet du ska ta med dig som jurist. Min erfarenhet är att jurister arbetar bäst när man kontinuerligt får pröva texter och resonemang med andra jurister.

Från en teoretisk utgångspunkt är det ingen skillnad på kraven på bevisvärdering i ett snatterimål eller ett våldtäktsmål. Jag uppfattar HD:s uttalanden i bevisvärderingsfrågorna gällande våldtäktsmål mera som ett understrykande av reglerna än som att nya, och hårdare, regler skulle tillämpas. Nu var HD:s vägledning tyvärr nödvändig eftersom det varit si och så med det. Att t.ex. bortse från, eller skjuta i bakgrunden, oskuldspresumtionen bara av den anledningen att målsäganden har anmält brottet till åtal, som en del tycks mena, skulle leda till en närmast Kafkalik situation från för den tilltalade. Vidare måste det vara så att vid själva huvudförhandlingen så är det den tilltalade som måste åtnjuta högsta möjliga krav på rättssäkerhet. Det är han eller hon som många gånger riskerar mycket kännbara påföljder, inte målsäganden.

Den ökade anmälningsfrekvensen ska kanske också ses i skenet av förändrade sexualvanor. Den händelse som ledde till den nyligen avkunnade domen i Lund skulle knappast i min ungdom ha lett till en anmälan om våldtäkt. Jag påstår inte att det inte fanns grund för anmälan, men domstolens domslut är enligt min mening korrekt och det kommer att krävas åtskillig juridisk skarpsinnighet från hovrättens sida för att komma till ett annat slut.

Håller helt med Dig i resonemanget Gunnar. Det är väldigt viktigt att inte glömma att bevisvärderingen, precis som Du skriver, ska vara precis densamma vid våldtäkt, mord, snatteri osv. Detta synes vara en sak som många har svårt att acceptera. Och i mitt arbete med uppsatsen stötte jag på viss doktrin som menade att beviskravet för sexualbrott borde sänkas(!) Givetvis ska beviskravet upprätthållas vid samtliga brott, men är det någonstans som det är extra viktigt att upprätthålla beviskrav så är det enligt mig vid extra klandervärda brott såsom våldtäkt osv.

Håller absolut med Dig i Ditt resonemang kring domen från Lunds tingsrätt. Sexualvanorna har absolut förändrats idag, och det blir allt svårare för domstolen att genomföra sin bevisvärdering. För domstolen ska ju inte bedöma vad som är ett "normalt" sexuellt beteende. Men i många domar jag läst känns det som att det är ofrånkomligt för domstolen att inte beröra frågan.