Skip to content

15-årig pojke hade sex med 13-årig flickvän - hovrätten river upp fällande dom

Den 15-åriga pojken och den 13-åriga flickan var kära och hade samlag fyra gånger. Sedan detta uppdagats åtalades pojken tillsammans med en klasskamrat - som också hade haft sex med flickan. Båda pojkarna fälldes i tingsrätten för sexuellt utnyttjande av barn. En av dem överklagade och frias nu av hovrätten.

 

De båda pojkarna dömdes av Uddevalla tingsrätt till ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn.

Under hösten 2012 var flickan tillsammans med en av pojkarna men deras förhållande avslutades efter det att flickans vårdnadshavare hade fått reda på att paret hade haft samlag vid ett tillfälle.

Flickan blev en kort tid därefter tillsammans med den andre pojken och genomförde tillsammans med honom fyra samlag innan det uppdagades - varvid  även detta förhållande avslutades.

Pojkarna gick under perioden i nian på samma skola där flickan gick i sjuan och var därmed medvetna om flickans ålder - och att det var förbjudet att ha sex med personer under 15 år.

Tingsrätten ansåg att gärningarna var mindre allvarliga och rubricerade dem därför inte som våldtäkt mot barn utan som sexuellt utnyttjande av barn. Domstolen ansåg dock inte att den så kallade undantagsbestämmelsen som kan fria från ansvar var tillämplig - även om det hade handlat om frivilliga samlag inom kärleksförhållanden.

Tingsrätten pekade i sin bedömning särskilt på att flickan, som alltså var 13 år, var långt ifrån åldern för sexuell självbestämmanderätt.

Hovrätten för Västra Sverige upphäver nu tingsrättens dom mot den av pojkarna som hade överklagat den fällande domen.

Hovrätten skriver:

"Hovrätten konstaterar inledningsvis att det är utrett att målsäganden och X (pojken) den aktuella perioden haft fyra samlag, att båda deltagit frivilligt i dessa, att det inte förekommit något tvång eller påtryckningar samt att X känt till målsägandes ålder och att det inte var tillåtet att genomföra sexuella handlingar med någon under femton år. Av förhören med målsäganden och X har vidare framkommit att de hade det första samlaget efter det att de hade varit tillsammans i ca fyra veckor. Målsäganden har berättat att hon inte tyckte att åldersskillnaden var så stor och att hon inte tänkte på att X var två år äldre. X har berättat att de var kära i varandra och att inte heller han funderade närmare på åldersskillnaden."

Hovrätten betonar att pojken enligt utredningen var sen i puberteten och var ”omogen och barnslig för sin ålder”. Även om det skiljer nästan två år mellan flickan och pojken kan skillnaden i mognad och utveckling inte anses så stor att ansvarsfrihetsregeln inte kan tillämpas.

Flickan har inte helleruttryckt någon motvilja mot de sexuella handlingarna eller uppfattat dem som övergrepp. Det kan därför inte anses ha varit fråga om något övergrepp och åtalet ogillas därför.

 

Foto:TT

.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt