Skip to content

Fler barn ska kunna få uppehållstillstånd - "synnerligen" ändras till "särskilt" ömmande

Åsa Romson, språkrör (MP), Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson (MP), och Tobias Billström, migrationsminister (M)

I en promemoria som skickats ut på remiss i dag föreslås att reglerna kring när flyktingbarn får tillstånd att stanna i Sverige blir mer generösa. Syftet är att ytterligare lyfta fram barn-rättsperspektivet och säkerställa principen om barnets bästa, enligt regeringen.

 

Bestämmelsen i utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska ändras så att barn kan beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Förändringarna ska underlätta bedömningarna och möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd.

Promemorian är överenskommen med Miljöpartiet inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen mellan alliansen och MP.

– Det här är en stor och viktig förändring, som betyder mycket för dem som berörs, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Svenska Dagbladet.

Promemorian innehåller också ett förslag om tillägg till bestämmelsen om så kallade verkställighetshinder. I bestämmelsen föreslås att det uttryckligen anges att de nya omständigheter i ett barns ärende som innebär att det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning till att ett beslut om avvisning eller utvisning inte bör verkställas, inte behöver vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna personer.

Exempel på särskilt ömmande omständigheter ska enligt regeringen kunna vara om ett barn har en svår sjukdom, och att ett uppbrott skulle få märkbara negativa konsekvenser för barnets sjukdomstillstånd på ett avgörande sätt.

Också om ett barn har upplevt svåra traumatiska händelser i hemlandet som orsakat allvarliga besvär och ett återvändande påtagligt skulle förvärra besvären ska dessa ses som särskilt ömmande omständigheter.

Ett annat exempel på sådana omständigheter är om ett barn är omhändertaget av sociala myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft från och med den 1 juli i år.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Äntligen!

MP ger sig inte förrän alla som söker får uppehållstillstånd. Medborgarskapsprövningen sköts tydligen bäst av SL då Romson uttalat att alla som åker tunnelbana är svenskar.

Märklig kommentar med tanke på att det endast är ETT barn som fått uppehållstillstånd pga synnerliga skäl/sjukdom. Att ändra detta är bara positivt, det är barn vi pratar om.

Lagändring för ETT barn?

Nej, för de som hade särskilda men inte synnerliga skäl.
Men det bygger samtidigt på att man låtsas som att domstolarna skulle förstå skillnaden.

Skall man tolka lagändringen som att en lag bör ha till syfte att skapa ett visst utfall och uteblir utfallet så ändrar man lagen tills lämpligt utfall uppstår?

Visst är det så. Lagar ska ha ett syfte, nås inte syftet så får man ändra lagen eller stifta ny lag.

....och syftet kan som i det aktuella fallet vara att ett visst ANTAL skall bifallas för att syftet med lagen skall vara uppnått?

Det kan det ju vara, men det har man väl inte gjort i det här fallet?

Var kommer "ETT barn" ifrån?

Jag uppfattade det som att lagstiftaren ansåg att för få ärenden bifölls och därför ändrar till lindrigare villkor för att fler skall bifallas.

Innan vi tar diskussionen rekommenderar jag att ni talar med de som arbetar på boenden för s.k. "ensamkommande barn". Jag har talat med flera och de berättar alla samma sak. Inga eller väldigt få av de som klassas som ensamkommande barn är under 18 år, de flesta är runt 25 år. Säkert blir några arga på mig för att jag säger som det är, men innan ni spyr ilska i kommentarfältet rekommenderar jag er att själva undersöka saken.

Jo men jag vet ju hur Ni gör den bedömningen. Begreppet skäggbarn kommer ju av att killar som var så feminina att de inte fick skäggväxt förrän de var 18 och samtidigt var så svagbegåvade att de trodde att alla runt dem som hade skäggväxt var över 18 och gick kvar i högstadiet trots det har applicerat sina förvirrade tankar på flyktingbarn.

Nja, riktigt så går inte åldersbestämningen till Musse.Oftast sker ingen åldersbestämning alls på Migrationsverket utan man köper den uppgivna åldern rakt av trots att spindelkänslan tinglar betänkligt. Se fallet Ali 15-år som referens t.ex. Det finns gott om bilder av denne medelålders 15-åring i olika tidningar som också har nätversioner. Åldern 15-år är ovanlig i sammanhanget, de flesta uppger sig vara 17. I Alis fall gjordes också röntgen som visade att han var vuxen...

Ibland så genomförs faktiskt skelettröntgen. Det är en bra metod om man beaktar den felmarginal som kan finnas. I Norge har den metoden lett till att man påvisat att omkring 90% av de "ensamkommande" inte var barn. Inströmningen har sjunkit drastiskt i Norge och de länder som tillämpar metoden emedan inströmningen ökar markant i Sverige som inte använder metoden. Om detta är en slump vet jag inte.

Jag har själv erfarenhet av Migrationsverket och sett fall där sökande uppgett sig vara mellan 15-17 år men enligt röntgen (även med beaktande av felmarginal) var 25 år gamla. Jag har dock ALDRIG stött på någon tioåring eller annat litet barn vilka brukar visas i vinjetterna då media kör något inslag om ensamkommande.

Jag dristar mig nog till att säga att det är svagbegåvat att inte se problematiken i detta och att fortsätta låtsas att kejsaren trots sin nakenhet är beklädd i finaste brokad.

Vad gäller MP:s olika förslag på migrationsområdet så är de explicita med att de inte bryr sig om asylrätten utan det är ett självändamål att fler ska stanna oavsett skäl.

Nej det är så det går till i de svagbegåvades värld, alltså t.ex. på avpixlat.

När man söker på "Ali 15 år" så får man upp några artiklar om en tunn liten skägglös tonåring från Afghanistan.
Lägger man till tandröntgen i sökningen så får man upp en Ali som påstår sig vara 16,5 år och där tjänstemän på migrationsverket efter slagning i en tabell kommit fram till att han sannolikt är 19,2 +- 2-4 år gammal.

Skitsnack. I Norge har man testat ungefär en tredjedel av de ensamkommande, den tredjedel som misstänks vara över 18 år. Av den tredjedelen är det ungefär en tredjedel som bedöms vara över 18 år.
Det är heller inte sant att tillströmningen ändrats.

Lustigt nog vägrar de som säljer testerna också att testa dessa i dubbelblinda studier.

Jag dristar mig till att konstatera att invandringsvänner och invandringskritiker tyvärr tillhör samma grupp av klenbegåvade. Lika idiotiska myter sprids i båda lägren.

Att ansökningarna ökat i Sverige är ett faktum. Det är bara att läsa statistiken på Migrationsverkets hemsida och årsredovisningarna. Jag vet inte hur du räknat för att dra andra slutsatser.

Uppgiften 90% för Norges del är vad som redovisats i norsk media. Jag har inte siffror från Utlenningsdirektoratet. Vore intressant om du hade det. Men även en tredjedel vuxna som söker som barn är höga siffror.

Angående Ali "15" år. Se bild i länken till Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5287771

Helt rätt att undvika extremmedia men Ali o den ärtiga Annette Cromwell har figurerat i åtskilliga reportage i mer traditionell media. Det finns mycket i den historien som media aldrig redovisar till Reinfeldts sovande folk. Se UM 4004-12...

Ansökningarna ökar varje gång det blir krig i länder varifrån Sverige redan har tagit emot mycket människor. Nu är det ju från Syrien folk kommer. Men innan USA och Saudiarabien skickade in sina jihadister i Syrien så var det betydligt färre ansökningar och då hade Norge infört sina tandundersökningarna. USA verkar för övrigt alltid vara inblandad i de krig som utlöser flyktingströmmar till oss, men det kanske är ett falskt samband som beror på att de är inblandade i varenda krig.

En sjättedel blir det. Det är också högt såklart. Men nu handlar det inte om att de skulle vara 30-40 år gamla. De är ju snarare 18-20 normalt och vissa kanske upp till 25.

I vilken värld av fjuniga hakor ser Ali ut att vara medelålders? Äldre än 15 visst, men om han sa att han var 25 så skulle jag inte tro honom eftersom han ser mycket yngre ut.
MEN då kommer vi till de vanliga lögnerna. När Ali utvisas i september 2012 så är han 18 år gammal och ska fylla 19, bilden du länkar till är från samma år. När Ali 2009 kom till Italien så var han 15 år och fyllde strax efter det 16 år (innan han kom till Sverige verkar det som).
Kom ihåg det: När det gäller sådana här SD-historier om den tokiga invandringen så är det ALLTID lögn.

Önskan att posera som god övertrumfar varje faktauppgift.

Nästa utpressningsförslag på regeringen, från MP ,kommer att bli att det bara behövs "omständigheter".
MP har sannerligen satt pungsnara på Billström och Ullenhag..

Hurdå? Det är ju S och M som samarbetat om invandringspolitiken sedan 90-talet.

MP bedriver utpressning mot regeringen.
Självklart har de tidigare S regeringarna det största ansvaret för den oansvariga och misslyckade massinvandringspolitiken.
De trodde de skulle importera lydig valboskap med faktum är att ca 20 % av invandrarna sympatiserar med SD eftersom invandrarna vet vad de flytt ifrån och inte vill uppleva något liknande hända i Sverige.

Hur har S-regeringarna ansvaret?
Den nuvarande invandringspolitiken infördes av regeringen Bildt -91-94. Under perioden efter det samarbetade S och M om att bevara moderaternas invandringspolitik.

Det trodde de inte alls. De trodde att de importerade arbetslösa så att lönerna skulle sjunka när konkurrensen om arbetena ökade, allt enligt den nyliberala ekonomiska modell som hade införts och som stipulerade en arbetslöshet på 5-10%.
Att sociala problem skulle följa med förstod man såklart.
Det är inget misslyckande.

Du har rätt Musse. Självklart är det gammal hederlig lönedumpningspolitik särskilt i ljuset av den ultraliberala och okvalificerade arbetskraftsinvandring som vi nu tillämpar trots att arbetslösheten är skyhög.

De sociala problem som ofrånkomligen uppstår behöver man aldrig ta i när man sitter i riksdagen. Då har man råd att bosätta sig där problemen inte manifesterar sig.

Nej, utfallet är sannerligen inget misslyckande utan politiken har förts målmedvetet och i samförstånd.

Visst är det lönedumpningspolitik. Det har alla åtgärder under 90-talet varit. Hela nedmonteringen av välfärden och hela nedmonteringen av skattesystemet. Men tro inte att invandringen är friare nu än den var då. När målet var uppnått och man hade en stabil arbetslöshet på 5-10% så stramade man upp invandringen igen och det varierar lite nu, t.ex. så behövde man ju nästan inte fylla på arbetslösheten alls under krisen 2008 och ett par år framåt.

Ja det är väl självklart att de rika inte drabbas av politik som riktas mot de fattiga.

Jupp. Och i gammal svensk anda så låter man de som är emot politiken propagera för den och att det borde vara mer av den vara de borde vara emot, samtidigt som de som för politiken (S och M) låtsas som att de inte har någon åsikt alls.