Skip to content

Fler barn ska kunna få uppehållstillstånd - "synnerligen" ändras till "särskilt" ömmande

Åsa Romson, språkrör (MP), Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson (MP), och Tobias Billström, migrationsminister (M)

I en promemoria som skickats ut på remiss i dag föreslås att reglerna kring när flyktingbarn får tillstånd att stanna i Sverige blir mer generösa. Syftet är att ytterligare lyfta fram barn-rättsperspektivet och säkerställa principen om barnets bästa, enligt regeringen.

 

Bestämmelsen i utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska ändras så att barn kan beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Förändringarna ska underlätta bedömningarna och möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd.

Promemorian är överenskommen med Miljöpartiet inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen mellan alliansen och MP.

– Det här är en stor och viktig förändring, som betyder mycket för dem som berörs, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Svenska Dagbladet.

Promemorian innehåller också ett förslag om tillägg till bestämmelsen om så kallade verkställighetshinder. I bestämmelsen föreslås att det uttryckligen anges att de nya omständigheter i ett barns ärende som innebär att det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning till att ett beslut om avvisning eller utvisning inte bör verkställas, inte behöver vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna personer.

Exempel på särskilt ömmande omständigheter ska enligt regeringen kunna vara om ett barn har en svår sjukdom, och att ett uppbrott skulle få märkbara negativa konsekvenser för barnets sjukdomstillstånd på ett avgörande sätt.

Också om ett barn har upplevt svåra traumatiska händelser i hemlandet som orsakat allvarliga besvär och ett återvändande påtagligt skulle förvärra besvären ska dessa ses som särskilt ömmande omständigheter.

Ett annat exempel på sådana omständigheter är om ett barn är omhändertaget av sociala myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft från och med den 1 juli i år.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt