Skip to content

SIN: Polisens romska register är olagliga

Ansvariga vid SIN för utredningen av polisens register

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har avslutat sin utredning av de romska registren. Slutsatsen är att polisens registrering av personuppgifter har varit olaglig, men att det inte kan fastställas att anledningen till registreringen är romsk härkomst. 

 

”Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig” skriver Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, i ett pressmeddelande.

Nämnden har utrett Skånepolisens register efter att Dagens Nyheters avslöjande i oktober. Slutsatsen är att registret är olagligt, men att det samtidigt inte kan fastställas att endast personer med romsk härkomst registrerats.

”Grunden för registreringen är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer.”

Ordet rom eller motsvarande omnämns inte, enligt nämnden. Samtidigt har Skånepolisen på en direkt fråga från nämnden sagt att registren enbart innehåller romer eller personer som är gifta med romer - en uppgift som senare togs tillbaka. 

Det allvarligaste felet är att ändamålet för registreringen av personuppgifter varit alldeles för brett, menar nämnden.  Enligt Dagens Nyheter har så många som 4 741 personer registrerats – av dem är över 1300 barn och över 200 avlidna.

”Det har inte funnits behov av att registrera alla de personer som finns i uppgiftssamlingen, inte ens med det vida ändamål som gällt. Ett annat allvarligt fel är att det inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats”, skriver SIN.

”Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.”

Konsekvenserna av SIN:s utredning är än så länge oklara. Flera andra utredningar om registren pågår alltjämt – bland annat utreder överåklagare Mats Åhlund vid riksenheten för polismål misstanke om tjänstefel.

Också Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen har mottagit anmälningar angående registret. 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Ännu en felaktig och populistisk rubrik av DJ.
Registret i sin helhet är inte olagligt.
Registret har inte sköts enligt gällande regler och efter att bristerna är åtgärdade kommer registret att användas som vanligt för att fånga bovar.
Har DJ en antidemokratisk agenda med sina artiklar eller handlar det om ren inkompetens som journalister ?
Jag vill slippa bli utsatt för manipulationsförsök när jag läser dagens juridik.

Som om inte din text vore ett annat sätt att manipulera åsikter på?

Sveriges juridiska dagstidning borde hålla sig för god för att försöka manipulera/vilseleda läsarna.
För övrig betackar jag mig för Pål Börjes osakliga kommentarer
,tjafsa med någon annan.

Blev även jag mycket besviken på den helt felaktiga rubriken. Söker redaktören jobb på DN?

Om det nu är som det rapporteras att registret, snarare utrednings materialet, helt eller delvis är olagligt eftersom en majoritet av personerna var romer, hus skall det i framtiden reflektera på andra register där majoriteten är etniska svenskar, till och med på folkbokföringen, troligen Sveriges största personregister.

"Polisens romska register är olagliga"
::
Vad jag har förstått så finns det inga romska register. Så varför påstår Dagens Juridik att det är så. Liksom Dagens Nyheter gör, och som Aftonbladet och Expressen har gjort!
::
Det är viktigt att sidor som Dagens Juridik håller sig till fakta. En lögn som upprepas fem gånger på internet blir till en sanning,