Skip to content

SIN: Polisens romska register är olagliga

Ansvariga vid SIN för utredningen av polisens register

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har avslutat sin utredning av de romska registren. Slutsatsen är att polisens registrering av personuppgifter har varit olaglig, men att det inte kan fastställas att anledningen till registreringen är romsk härkomst. 

 

”Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig” skriver Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, i ett pressmeddelande.

Nämnden har utrett Skånepolisens register efter att Dagens Nyheters avslöjande i oktober. Slutsatsen är att registret är olagligt, men att det samtidigt inte kan fastställas att endast personer med romsk härkomst registrerats.

”Grunden för registreringen är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer.”

Ordet rom eller motsvarande omnämns inte, enligt nämnden. Samtidigt har Skånepolisen på en direkt fråga från nämnden sagt att registren enbart innehåller romer eller personer som är gifta med romer - en uppgift som senare togs tillbaka. 

Det allvarligaste felet är att ändamålet för registreringen av personuppgifter varit alldeles för brett, menar nämnden.  Enligt Dagens Nyheter har så många som 4 741 personer registrerats – av dem är över 1300 barn och över 200 avlidna.

”Det har inte funnits behov av att registrera alla de personer som finns i uppgiftssamlingen, inte ens med det vida ändamål som gällt. Ett annat allvarligt fel är att det inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats”, skriver SIN.

”Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.”

Konsekvenserna av SIN:s utredning är än så länge oklara. Flera andra utredningar om registren pågår alltjämt – bland annat utreder överåklagare Mats Åhlund vid riksenheten för polismål misstanke om tjänstefel.

Också Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen har mottagit anmälningar angående registret. 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt