Skip to content

Regeringen tar krafttag mot näthatet - vill se fler åtal om förtal från åklagare och JK

Regeringen satsar på att tackla hot och kränkningar på nätet och ger Brå i uppdrag att kartlägga problemet. Samtidigt föreslås en lagändring som ska ge enskilda en bättre processuell ställning i ärekränkningsmål som till exempel förtal på internet.

 

Framväxten av hot och kränkningar som sker via internet är ett exempel på hur den tekniska utvecklingen förändrar människors beteendemönster och därmed även brottsligheten, skriver regeringen. Att brottsligheten förändras innebär att det ställs nya krav på rättsväsendet och andra samhällsaktörer.

Enligt regeringen finns det därför behov av ytterligare kunskap på området.

Regeringen menar att det är nödvändigt för att kunna utveckla effektiva brottsförebyggande åtgärder och nå bättre resultat i arbetet med att utreda och lagföra hot och kränkningar på internet.

Brottsförebyggande rådet har därför fått i uppdrag att kartlägga hur de polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet ser ut och vilka som blir utsatta för dessa brott.

I uppdraget ingår även att beskriva vilka problem som finns i rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra internetrelaterade hot och kränkningar, och att ge förslag på åtgärder och förbättringar.

Regeringen har också beslutat om en proposition som bland annat innehåller förslag som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmål.

Det föreslås att kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det innebär att allmän åklagare och Justitiekanslern i högre grad kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.

 

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt