Skip to content

Efter hundratals anmälningar - KO stämmer företag för orättvisa avtalsvillkor och falsk marknadsföring

Konsumentombudsmannen stämmer Mysafety efter att man fått in hundratals anmälningar mot företaget. Anmälningarna mot företaget började komma in under 2010 och har sedan dess eskalerat, skriver KO.

 

Mysafety är ett företag som säljer abonnemang på nyckelbrickor och digitala spärrtjänster. Anmälningarna mot företaget handlar framför allt om att personer mot sin vilja bundits till avtal med en mycket lång bindningstid - upp till 36 månader.

Anmälningarna har även handlat om betalningskrav för tjänster som kunden inte anser sig ha beställt.

KO har lämnat in två stämningsansökningar mot Mysafety till Marknadsdomstolen. Stämningsansökningarna rör dels bolagets avtalsvillkor och dels deras marknadsföring.

KO skriver att avtalsvillkor som innebär att avtalstiden är längre än 12 månader innebär en inlåsningseffekt för konsumenten som bara är till fördel för bolaget.

KO riktar också kritik mot att Mysafetys villkor innebär att ett avtal automatiskt förlängs med 12 till 36 månader om inte konsumenten säger upp det i tid. Enligt villkoren har inte Mysafety någon skyldighet att påminna konsumenten om att avtalet förlängs automatiskt om inte uppsägning sker.

I stämningsansökan har KO återgett vissa villkor, som lyder:

"Detta avtal gällande Nyckelbricka gäller för tiden specificerat genom kundens beställning. Om du ej vill fortsätta med abonnemnaget skall uppsägning inkomma senast en månad innan avtalstidens slut. Sägs avtalet inte upp enligt föregående mening anses abonnemanget förlängt med samma tidsperiod som när avtalet ursprungligen tecknades."

Angående företagets marknadsföring framgår det av anmälningarna att Mysafety har skickat ut fakturor som ger intryck av att konsumenter har beställt en produkt och blivit betalningsskyldiga för denna. Enligt stämningsansökan ska Mysafety ha skickat ut inte bara fakturor utan också påminnelser och inkassokrav - trots att kunden alltså aldrig beställt produkten.

KO anser att det är en allvarlig överträdelse att marknadsföra tjänster på det sättet och hänvisar till marknadsföringslagens så kallade ”svarta lista” över förbjudna marknadsföringsmetoder.

Mysafety skriver i ett pressmeddelande att företaget "beklagar djupt om ett antal kunder inte varit nöjda med våra avtal och villkor" och att de "välkomnar i sak ett tydligt beslut från Marknadsdomstolen".

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt