Skip to content

Anne Ramberg: "Den konkreta betydelsen är att vi inte vill leva i ett samhälle som Stasis Östtyskland"

Anne Ramberg och Mark Klamberg
Anne Ramberg och Mark Klamberg

Tunga jurister är kritiska till att Säpo och polisen håller på att få direktaccess till svenskarnas mobiltelefontrafik. "Den konkreta betydelsen av detta är att vi inte vill leva i ett samhälle som Stasis Östtyskland", sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i morse i P1 Morgon.

 

Mark Klamberg, doktor i folkrätt vid Uppsala universitet, anser att det finns stora faror med det som Ekot i morse kunde avslöja - Säpos och polisens förhandlingar för att få operatörerna att ansluta sig till ett tekniskt system som ger dem direktaccess till svenskarnas teletrafik.

- Det här innebär att vi får vad jag skulle kalla signalspaning mot inhemsk svensk trafik. Det var något som alla sa att det ska vi inte ha, när man diskuterade FRA-frågan, säger Mark Klamberg till Ekot.

- Jag oroar mig mindre för att polisen ska bryta mot lagen. Jag är mer orolig över att lagen tillåter för mycket.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg pekar på den fara som ligger i att statens befogenheter successivt utvidgas:

- Det har skett ett paradigmskifte under 2000-talet och det går ut på att man samlar in information som man lagrar och hämtar ut om människor som inte är misstänkta för något brott och det är en stor skillnad mot hur det var tidigare, sa hon i morse i P1 Morgon.

- Om lagstiftningen är så tillåtande så finns det en stor risk att rättstillämpningen går vilse i det här… risken för att man missbrukar system och information är uppenbar och att det sker en ändamålsglidning.

 

Läs också:

Polisen får direktaccess till svenskarnas mobiltrafik - "vi vill ju kunna se vart en mobil är på väg"

 

Foto: TT

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

Vadå Stasi, vi är mycket mer effektiva.

Vi kan lyssna genom mobilens mikrofonen, vi vet exakt vem folk pratar med och vi vet vart olika människor är och varit någonstans. Vi kan gå in i datorer och se vad männsikor gör. Vi kontrollerar alla mailtrafik. Vi har koll på alla penningtransaktioner. Genom FB har vi också kolla på åsikter och tankar.

Nej hurra för Sverige, vi är överlägsna Stasi......... Dessutom har vi demokrati och följer folkviljan. I Stasi-öst, var det diktatur.

En gång till hurra för fantastiska Sverige....

Tittar man på hur svenska folket röstar så vill de leva i ett stasi-samhälle. För svenska folket röstar på partier som Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokrater som stödjer denna samhällsutveckling.

Sveriges tre största partier kan inte ha fel. Det kanske blir annorlunda efter nästa val. Sveriges tre partier kan inte ha fel.

De flesta av tyskarna trodde nog inte att nazisterna gjorde fel heller när de satt vid makten. När inskränkningar av mänskliga, civilrättsliga och demokratiska rättigheter införs gradvis är det lätt att man inte inser omfattningen av den totala förändringen innan det är för sent. Vi har haft en lag om brevhemlighet i flera hundra år, men på internet bryter Sverige i samarbete med bl a USA detta i enorm omfattning dagligen. Genom att måla upp en skräckbild om hotet från terrorism har man inskränkt våra rättigheter enormt. Den frågan man ska ställa sig är om insatserna står i proportion till riskerna. Hur många döda har vi haft på grund av terrorattentat i Sverige de senaste 30 åren? Jämför det med hur många döda vi har i trafiken varje år och hur många som dör i onödan inom sjukvården på grund av långa vårdköer och nedmonterad vårdberedskap? Kanske bättre att satsa pengarna där de verkligen behövs istället för attspendera dem på det som till största delen är fantasifoster. Att inskränka våra rättigheter för att förhindra odemokratiska krafter är att förvandlas till det som man fruktar mest...

Christian Andersson. Kunskap kontra motsatta visar sig alltid i resultat så ock avseende "Sveriges tre största partier" som du anser inte kan ha fel men det är faktiskt inte partiernas storlek som avgör resultat.

Av dig, "Det kanske blir annorlunda efter nästa val" uppfattas att du avser möjligt regeringsskifte tillika bör beaktas att så ock väljarnas kunskap kontra motsatts, varit och är avgörande, för av dem val av rikspolitisk regim som avseende okunskap följer med dem i så ock regeringsställning, oavsett maktskifte.

Den insamlade informationen måste lagras på något sätt och kan vi emotse en registerhantering som fyller högt ställda krav på registrering ur etnisk synpunkt ?
På förekommen anledning.

Vart är vi på väg???? detta är öst fasoner. Låt oss protestera högt..............

Foliehatt på!

Kamrater!
Det är glädjande att "det nya arbetarepartiet", Socialistiska Arbetarepartiet Moderaterna, äntligen lärt sig av DDR och Ministerium für Staatssicherheit. "Förtroende är bra, men övervakning är bättre", som jag brukar säga.
Socialistiska Arbetarepartiet Moderaterna gratuleras också till utredningen om att minska möjligheterna till förordnanden som offentlig försvarare samt att de offentliga försvararna skall få ännu sämre betalt!
Kamrat Reinfeldt, fortsätt leda oss i marschen mot socialismen!

Nu benämnd nyhet har redan publicerats av debattör i Dagens Juridik.
Sverige Säkerhetspolis, Säpo, förhandlingar med IT operatörer, telefon operatörer och Maintrac i Linköping avser lagra samtliga invånares och kommunala, lokala verksamheters IT trafikdata och vilka operatörer Säpo anslutit är hemligt a' la svensk säkerhet som är att Maintrac konserndirektør TB är i slutfasen och fin trimmar systemet som helautomatiskt utgör att Säpo omedelbart får svar vid sök i - Google och Microsoft!

Dåtida Maintrack med annan teknik användes av totalitära staters för kontroll av statens egendom inkluderande folket, vilket var idealiskt så ock avseende kontroll av regimens Gulags kooperativkontroll av enskilda enheter inkluderande, invånarnas bostäder
Nutida Maintrack är internetbaserad svit av program och databaser i snabbt och kraftfullt verktyg för totalitär stats regim i nutida kontroll av folkets kartlagda åsikter lagrade i totalitärt kommunikationssystem som producerar nutida internetbaserad historik och med livekonto och internetanslutning kan all interaktion utföras genom webbläsare viket inte, kräver någon specialiserad kunskap, endast lösenordsaccess.
Lösenord ska förvisso endast de ha som av Sveriges totalitära regim har uppdrag övervakning och kartläggning av hela Sveriges befolkning men Maintrackinformationens interna mänskliga varelsers meddelandehantering, är svagaste länken avseende datasäkerhetens benämnda bakdörrar.
I Sverige Maintrack content management totalitärstats system innebär dessutom maktförskjutning från medlemsstaterna till EU kommissionen och svenska grundlagsreglering, tryckfrihet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, är ett minne blott.
EU kommissionen lagförslag sades, tänkt, att stärka enskildas skydd avseende så ock personuppgiftsbehandling men i okunskap, tänkt, utgör kollisionskurs med verkligheten och irreparabla konsekvenser för samtliga invånare, företag och organisationer.

Dataskyddsförordning gemensam för EU medlemsstater, skulle, också utgöra hårdare lagstiftning än nuvarande Personuppgiftslagen /PUL/ med konsekvenser för staten Sverige att samtliga organisationer, företag och drabbade invånare, skulle kunna, stämma staten och Datainspektionen, skulle kunna, ställa ut kraftiga böter till de som bryter mot förordningen, men, skulle kunna, är något helt annat än kan ty i Sverige med statsbidrag finansierade media manipulerade sig själva att endast befolkningen skulle drabbas och därav kapade den bidragsgren de sitter på och grundlurade kravlar de nu omkring i trycksvärta drabbade av samma integritetskränkande och yttrandefrihetsinskränkande åtgärder.
Dessutom råder enorma olikheter avseende tolkning av personuppgiftsskyddet inom EU nu är nya dataskyddsförordningen gemensam för medlemsstaterna och det kommer att rendera ut i europeisk tolkningskatastrof ty i Sverige ohelig alliansregim går i amerikanska ledband som har diametralt olika åsikter, än alla små europeiska IT företag som kommer att krossas av i Sverige lagar designade efter amerikanska storföretags önskemål.

Ven har förtroende för en stat som inte respekterar privatliv och Sverige medborgares förtroende är nära noll för att inkompetenta rikspolitiker iklädda lagstiftarburka med tvångsmässig mani destruerat så ock invånarnas mänskliga rättighet till privatliv.
Befolkningen bör markera sin makt med att enhälligt byta operatör till tele 2 som inte kommer att ansluta sig och de som tvekar bör erinra sig att Sverige regim förbundit sig att bevara mänskliga rättigheter åt statens medborgare samtidigt som de totaldestruerat i Sveriges lagar stiftat och i EU lagar stiftat att förstärka densamma är en omöjlighet, ty det går inte att förstärka det som inte existerar.

Sverige regim i ohelig rikspolitisk allians signum:Makten till varje pris oavsett desamma utgör annamande av USA massövervakning av alla internetanvändare, vilket i viss mån kunde stävjas avseende upphovsrättsindustrin protester mot, Three strikes and you are out, strypt IT hastighet och strypt IT tillgång men nu dataskyddsförordning är livslångt integritetskränkande och yttrandefrihetsinskränkande avseende befolkningen.
I Sverige med statsbidrag politiskt styrda media agerar a' la regimens privatpoliser med trycksvärtemobbning mot folket och av dem med personröster valda rikspolitiker med annan politisk åsikt än regimen och med totalitärstatsmetodik raserar nu regimen sista kvarvarande spillror av demokrati, säkerhet, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, med total övervakning av hela Sveriges befolkning, telefonsamtal och internetanvändning.

Sverige regim spelar rysk roulett med statens säkerhet som insats och regimens envåldshärskarmetoder är fasciststatsrepriserad totalkontroll av folket i modern moderat nitida statsspionage, Dataskyddsdirektivet.

Förtydligande: Med i första stycket hänvisning till Microsoft avses, Bing sökmotor.

Snälla Therese, Marcus, Bo, Maxime och några till. Varför begränsar ni er inte eller skriver artiklar ? Då man ser så här långa, sammanhängande KOMMENTARER orkar man inte läsa utan slår bort. Håll er till ämnet !

Anders Bergstedt, Med gedigen insikt i datasäkerhet och staters säkerhet kontra svagheter, är det av yttersta vikt att försöka ungå att använda komlicerade facktermer vid information till allmänheten utan insikt i densamma.
Av oss publicerat är normalt i A4 format och därav kan i Dagens Juridik publicerad fakta i mindre format uppfattas mer omfattande.
Kunskap kontra motsatts visar sig alltid i resultat så ock avseende Sverige regim ryska roulett med staten och befolkningens säkerhet som insats.

Carl Bildt anser ju att man i en vänligt sinnad stat kan ta sig större friheter när det gäller intrång i medborgarnas privatliv. Han kanske borde ställa sig två frågor:
- anser Kina, Nordkorea och Kuba att de är en ont sinnade stater?
- kan det vara så att vi själva har förvandlats till en ont sinnad stat utan att vi själva har förstått det?

Mycket väl ställda frågor.

eftersom Sverige är en "demokrati", så har vi ju rätt att göra allt. Om Sverige vore en diktatur, så skulle vi inte ha rätt till detta. Det är ungefär som att en "god" person har rätt att mörda, men om en "ond" person mördar, då är det fel. Jfr. USA:s krig mot terrorism där ALLT är tillåtet.

God och ond är ungefär lika glasklara termer som "en vänligt sinnad stat". Demokratibegreppet luckras upp alltmer och fungerar bara som en mask för maktens begär.

Som fd "mittenväljare" har jag nu gått till rörelsen Ogiltigförklara de etablerade politikernas maktfullkomliga nedmontering av välfärden (Rörelsen startade i samband med författandet av denna kommentar. Rörelsen vill värna Vård, Skola, Omsorg och Rättssäkerhet)! Och jag uppmanar alla jag känner att fundera på att göra samma sak.

Om du vill visa att du som inte kan eller vill engagera dig i en politisk kult (M, Fp, C, Kd, S, Mp, V och SD) gillar demokrati som idealföreteelse men inte vill ställa upp på den politiska klassens lekar med vårt lands grunder, kan du gå till vallokalen men lägga en blank (ogiltig) röst! Om t ex 80 % röstar och 70 % av rösterna är ogiltiga blir det i alla fall kul när nästa regering snackar om sin demokratisk legitimitet!

Nu återstår bara civilt motstånd! Betala med kontanter så mycket som möjligt! Stäng av mobilen och låt den ligga i kassaskåpet hemma! Kör en veteranbil utan dator eller uppkoppling. Kör så ofta som möjligt på vägar som inte kameraövervakas! Begär att få alla räkningar och myndighetshandlingar per post! Ha alltid på dig balaklava på offentliga platser (det är kallt nu)...

och vägra kasta bort din röst på idioter.....

Det du talar om har redan försökts. Då försökte man genom att skapa ett parti vid namn Talande Tomma Stolar. Det gick åt skogen - det kom inte in.

Alternativet är då att lägga en röst på Piratpartiet. Fördelen med det är att det då räcker med att över 4% röstar så i riksdagsvalet för att de skall få en röst i riksdagen och då kan påverka politikerna där.

Det blir snabbare resultat på det sättet.

Piratpartiet låter intressant. trodde de upplösts eller liknande! Ska kolla upp det. Tack för tipset! För M eller s (eller deras fjäskande svansar) har en rättspolitisk som anstår orangutanger.....

.. Ber alla orangutanger om ursäkt. De har inte gjort någonting som motiverar påhoppet! Jag förstår om någon anmäler påhoppet på en så hedervärd grupp. Än en gång, förlåt!