Skip to content

Uppkopplad dator är TV sedan februari i år - kammarrätten går på Radiotjänsts linje

Även en dator med uppkoppling till nätet är en TV eftersom SVT:s utbud sedan februari i år kan ses även på det viset - som ett "”samlat schemalagt programutbud”". Det konstaterar kammarrätten i det uppmärksammade pilotfall där en man vägrar att betala TV-avgift bara för att han har en dator.

 

En man överklagade, precis ett stort antal andra personer, Radiotjänsts beslut sedan myndigheten hade påfört honom radio- och TV-avgift eftersom han hade en dator med internetuppkoppling i hemmet.

Enligt lagen om radio- och TV-avgift grundas avgiften på innehav av teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program –- en definition som datorer enligt mannen inte sorterar under.

Förvaltningsrätten i Luleå gick dock på myndighetens linje och avslog överklagandet som är det första i sitt slag.

Domstolen slog fast att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsedd att vara teknikneutral och följa utvecklingen. Många TV-bolag - inklusive SVT - sänder numera också hela sitt utbud på annat sätt än genom traditionella TV-apparater, bland annat genom så kallade play-tjänster på nätet.

En dator används visserligen främst till andra ändamål men kan numera även ta emot TV-program. Datorer ska därför, enligt förvaltningsrätten, anses vara sådan avgiftspliktig teknisk utrustning som innehavarna är skyldiga att betala avgift för.

Huruvida en innehavare faktiskt använder sin dator för att se på TV-program saknar betydelse.

Kammarrätteni Sundsvall ansluter sig nu till förvaltningsrättens bedömning och avslår överklagandet från mannen.

Mannen har argumenterat för att datorn inte har som primärt syfte att ta emot TV-sändningar och att den därför inte uppfyller lagens krav på teknisk utrustning som är ”avsedd att ta emot TV-program”.

Kammarrätten anser dock, med hänsyn till bland annat lagens förarbeten, att lagstiftarens avsikt har varit att TV-avgiftsskyldigheten ska knytas till alla elektroniska apparater som är konstruerade för att ta emot utsändning av TV-program. Det finns inget stöd i lagstiftningen för att skrivningen skulle vara ”avsedd att” innebär att TV-mottagning måste vara apparatens huvudsakliga ändamål.

Innehavarens "subjektiva avsikt" med utrustningen saknar alltså betydelse.

Kammarrätten anser även att dagens sändningar via så kallade play-tjänster uppfyller lagstiftningens definition av ”utsändning eller vidaresändning av TV-program” - någonting som inte har varit fallet före februari 2013 när SVT:s öppna internetsändningar inte utgjorde ett ”samlat schemalagt programutbud”.

Att datorn eventuellt saknar viss mjukvara som krävs för att ta emot sändningarna saknar också enligt kammarrätten betydelse. Detta kan nämligen jämföras med att den som exempelvis har dåliga mottagningsförhållanden eller saknar digitalbox alternativt antenn till sin TV enligt förarbetena ändå omfattas av avgiftsplikt.

 

Foto:TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt