Skip to content

Rejält sänkt skadestånd för uthängd flicka - "alltmer accepterat att vara öppen med sina sexvanor"

"Det inte går att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor". Det skriver Göta hovrätt i en dom och sänker skådeståndet från 130 000 till 25 000 kronor till en flicka som har blivit smygilmad när hon hade sex och uthängd på nätet.

 

En då 17-årig pojke filmade sig själv och sin dåvarande flickvän när de hade sex och lade sedan ut videon på ett flertal pornografiska internetsidor - allt utan flickvännens vetskap.

Pojken erkände de faktiska omständigheterna men bestred ansvar eftersom han inte hade menat att vara dum mot flickvännen och inte heller trott att filmen skulle få så stor spridning.

Skaraborgs tingsrätt ansåg dock att pojken måste ha insett att filmen skulle kunna komma att få stor spridning och att flickvännen därmed skulle kunna utsättas för andras missaktning. Han dömdes därför för grovt förtal till 45 timmars ungdomstjänst och 136 000 kronor i skadestånd till ex-flickvännen - varav 130 000 avsåg kränkning och 6 000 ersättning för sveda och värk.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Tingsrätten har tagit del av några minuter av den aktuella filmen bakom stängda dörrar. Tingsrätten kan konstatera att ett samlag mellan X (pojken) och Y (flickan) har spelats in. En bit in i filmen är Y:s ansikte väl synligt en längre stund. Några svårigheter för den som känner Y att identifiera henne kan inte ha förelegat och det har också framkommit i övrigt att Y har identifierats."

Tingsrätten fortsatte:

"Filmens innehåll och att denna nått spridning till ett större antal personer i målsägandens umgängeskrets har inneburit en mycket allvarlig kränkning av målsägandens personliga integritet och medfört betydande negativa konsekvenser för målsägandens sociala liv. Tingsrätten bedömer ett skäligt skadestånd avseende kränkning till 130 000 kr."

17-åringen överklagade till Göta hovrätt och yrkade att skadeståndet skulle sättas ned när det gällde kränkningsersättningen.

Hovrätten skriver:

"De uppgifter som X har lämnat har visserligen varit nedsättande för Y:s anseende. Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. I linje med att härskande etiska och sociala värderingar ska utgöra utgångspunkten vid bedömningen av en kränkningsersättnings storlek bör detta förhållande ges ett inte obetydligt genomslag vid hovrättens prövning."

Hovrätten skriver också att för det stora flertalet av de personer som har tagit del av filen ”torde” ex-flickvännens ansikte ha varit obekant. För dessa personer har det därmed saknats en koppling mellan de uppgifter som filmen förmedlade och ex-flickvännens person.

Med anledning av bland annat detta - och vid en jämförelse med de kränkningsersättningar som brukar utgå vid andra typer av brott - slår hovrätten fast att en skälig kränkningsersättning uppgår till 25 000 kronor. Det totala skadeståndet blir därför 31 000 kronor.

 

Foto: Stefan Wahlberg

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt