Skip to content

Europadomstolen: häktningen av Julia Tymosjenko var "godtycklig" och "lagstridig"

Julia Tymosjenko
Julia Tymosjenko

Europadomstolen fäller Ukraina för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen anser bland annat att häktningen av Ukrainas före detta premiärminister Julia Tymosjenko var godtycklig.

 

Europadomstolen slår fast att följande rättigheter har kränkts under processen mot Julia Tymosjenko:

  • Rätten till frihet och personlig säkerhet,

  • Rätten till en snabb prövning av lagligheten av ett frihetsberövande och

  • Rätten till skadestånd för ett olagligt frihetsberövande

Europadomstolen anser också att Ukraina till följd av att dessa kränkningar dessutom har brutit mot bestämmelsen om att ”inskränkningar som medgetts enligt denna konventionen beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna inte får tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts”.

 Julia Tymosjenko var Ukrainas premiärminister år 2005 samt mellan åren 2007-2010. Den 11 oktober 2011 dömdes hon till sju års fängelse för ”maktmissbruk” efter att ha skrivit under ett gaskontrakt med Ryssland under sin tid som premiärminister.

Det har även väckts nya åtal mot henne, bland annat för mord.

Under processens gång begärde åklagaren att Julia Tymosjenko skulle häktas. Den ukrainska domstolen gick med på denna begäran och hon häktades den 5 augusti 2011. Hon släpptes inte från häktet förrän 30 december - samma år då hon dömdes till fängelse.

Julia Tymosjenko vände sig till Europadomstolen och hävdade att Ukrainas regering hade kränkt hennes rättigheter enligt europakonventionen. Hon ansåg bland annat att hon hade behandlats illa i fängelset och att häktningen hade varit godtycklig och saknat stöd i lagen.

 I domskälen skriver Europadomstolen att det bland annat inte funnits några riktiga motiv bakom häktningen. Häktningstiden var inte heller "adekvat fastställd" och domstolen hade heller inte gjort någon avvägning om häktningen var en passande sanktion för att upprätthålla förbudet mot henne att inte lämna staden.

Europadomstolen säger dock ingenting om rättegången eller domen mot henne utan kritiserar bara häktningen. Fängelsedomen ska i stället granskas i ett separat ärende.

Tymosjenko hade även anmält Ukraina för hur hon behandlats i häkte och fängelse men enligt domstolen finns det ingen grund för att säga att hon behandlats i strid med de mänskliga rättigheterna.

 

Foto: Efrem Lukatsky/Scanpix

 

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt