Skip to content

Poliser tränger undan juristerna på de högre tjänsterna - endast 44 procent har en jur kand

44 procent av de högre polischeferna är idag jurister.
44 procent av de högre polischeferna är idag jurister.

TEMA: POLISEN och JURIDIKEN. Endast 98 av de 223 högre polischefstjänster som tidigare krävde en juristexamen innehas idag av jurister. Majoriteten av dessa tjänster, 66 procent, är i stället besatta med ”vanliga” poliser - och i sex fall av personer som varken har genomgått Polishögskolan eller juristutbildningen. Det visar en undersökning som Dagens Juridik har genomfört.

Fram till 1999 var det krav på att de högre polischeferna – till exempel polisintendenter och polismästare – skulle vara jurister. Regeringen kunde dock förordna till exempel länspolismästare som myndighetschefer utan juristexamen.

Dagens Juridiks enkätundersökning omfattar samtliga 21 polismyndigheter i landet samt Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Svarsfrekvensen på enkäten är 100 procent.

När det gäller de allra högsta cheferna visar undersökningen att 17 av 21 länspolismästare är jurister, att chefen för Rikskriminalen är jurist men inte chefen för Säkerhetspolisen (som dock har en biträdande chef som är jurist).

Sex av landets 223 polischefer har dock varken genomgått Polishögskolan eller juristutbildningen utan har andra bakgrunder. 

Undersökningen visar också att det totalt finns 104 stycken civilanställda jurister – som alltså inte är polischefer – inom polisen.

Kravet på jur kand för polischeferna avskaffades 1999 och gick under benämningen ”glastaksreformen”. I den proposition som låg till grund för lagändringen skrevs bland annat:

”Att poliser utan polischefsutbildning i praktiken är uteslutna från flertalet högre befattningar är orationellt och föranleder spänningar i polisorganisationen. Det är också ägnat att försvåra rekryteringen till den polisiära grundutbildningen”.

I propositionen lades också stor vikt vid att ”det behövs en bredare kompetens i ledningen av polisverksamheten”.

Regeringen framhöll dock att den nya ordningen kunde genomföras endast ”om det inte innebär något avkall på de höga krav på juridisk kompetens som måste ställas på en modern och rättssäker polisorganisation”.

En av de få remissinstanser som motsatte sig den nya ordningen var universiteten som framhöll att ”kravet på juridisk examen understryker att polisiär verksamhet är en del av rättsväsendet och att sådan verksamhet skall ledas på en mycket fast rättslig grund”.

 

Tema: POLISEN och JURIDIKEN

Poliser tränger undan juristerna på de högre tjänsterna - endast 44 procent har en jur kand

Toppchefer inom Säpo kunde inte åtalas för konstaterade brott - "saknade relevant utbildning"

Rättsligt känsliga beslut ska normalt fattas på minst polisintendents nivå

"En brist att man får fatta kvalificerade juridiska beslut utan formella krav på juridisk kompetens"

"En jur kand borgar inte för att man är en bra chef - men det behövs fler akademiker inom polisen"

Justitieutskottet: Viktigt med juridiken men polisen måste få in annan kvalificerad kompetens

"Att vara jurist är givetvis inget motsatsförhållande - men chefer ska tillsättas utifrån lämplighet"

"Inte ens en doktorshatt i juridik kan ersätta den tysta kunskap som poliser förvärvar på fältet"

   
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt