Skip to content

"Otrohetskontroll" av flickväns underliv inget sexbrott - hovrätten river upp våldtäktsdom

Det är inte ett sexualbrott att mot en kvinnas vilja genomföra en "otrohetskontroll" av hennes underliv eftersom syftet inte är sexuellt. Det konstaterar Svea hovrätt som ändrar tingsrättens brottsrubricering från våldtäkt till olaga tvång.

 

Den 28-årige mannen hade under en längre tid hotat, ofredat och slagit sin fästmö och dömdes av Attunda tingsrätt för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak.

Förhållandet hade präglats av svartsjuka från mannens sida och han dömdes också för våldtäkt. Orsaken var att han vid ett tillfälle, då han misstänkte att kvinnan hade haft samlag med en annan man, hade slitit av henne byxor och trosor och med tvång fört in sina fingrar i kvinnans underliv.

Mannen dömdes av tingsrätten till två år och åtta månaders fängelse för bland annat våldtäkt av normalgraden.

När det gäller just åtalet för våldtäkt slår Svea hovrätt nu fast att "otrohetskontrollen" dock inte handlar om en våldtäkt eller ens om något sexualbrott. Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det är uppenbart att XX genom sitt handlande har kränkt YY:s sexuella integritet. XX och YY har dock lämnat samstämmiga uppgifter om att syftet med XX agerande var att kontrollera om YY hade varit otrogen med en annan man. Det är därmed utrett att XX inte har haft något sexuellt syfte med sitt agerande. Hans gärning kan därför inte anses ha haft en sådan sexuell prägel att den är att bedöma som en sexuell handling i brottsbalkens mening. Något ansvar för sexualbrott kan därför inte bli aktuellt."

Hovrätten rubricerar därför gärningen som olaga tvång - som i sin tur har utgjort ett led i den grova kvinnofridskränkningen och mildrar påföljden till fängelse i ett år och två månader.

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Gustaf Blomberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt