Skip to content

1,4 miljoner anmälda brott år 2012 - Internetbedrägerierna ökar lavinartat

Pauli Mörk, statistiker på Brå
Pauli Mörk, statistiker på Brå

Internetbedrägerierna ökar lavinartat medan skadegörelsenbrotten minskar. Totalt anmäldes knappt 1,4 miljoner brott under 2012 -  vilket är en minskning med en procent jämfört med året innan. 

 

Uppgifterna kommer från den preliminära statistik för år 2012 som Brottsförebyggande rådet publicerar i dag. Den bygger på anmälningar hos polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten.

Skadegörelsebrott är den kategori som minskat mest, med knappt 15 300 brott till cirka 152 000. De två skadegörelsetyper som uppvisade antalsmässigt störst nedgång var klotter mot.

- Mängden skadegörelsebrott som inte anmäls bedöms vara stor, varför det är svårt att bedöma den faktiska utvecklingen utifrån den här statistiken. Hur många brott som anmäls beror inte minst på hur de stora kollektivtrafikföretagen arbetar mot skadegörelse och deras rutiner för att anmäla brotten, säger Pauli Mörk, statistiker på Brå.

Bedrägeribrotten är den brottskategori som ökade mest, med närmare 13 600 till drygt 128 000. De bedrägerityper som hade störst uppgång var bedrägeri med hjälp av internet - vilket ökade med 42 procent till cirka 21 200 - och datorbedrägeri som ökade med 12 procent till drygt 22 300.

- Bedrägeribrotten ökar både i anmälningsstatistiken och i Brås Nationella trygghetsundersökning vilket troligtvis kan kopplas till vår ökade närvaro på internet, säger Pauli Mörk. Internethandeln har ökat under senare år, och när fler personer är aktiva på internet är det också fler som löper en risk att utsättas för den här typen av brott. 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt