Skip to content

Ytterligare en tingsrätt trotsar HD när det gäller dubbelbestraffning vid skattebrott

Nyköpings tingsrätt går emot HD
Nyköpings tingsrätt går emot HD

Nu sällar sig även Nyköpings tingsrätt till den rad av domstolar som går emot HD:s praxis när det gäller skattemål och Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning – ”ne bis in idem”.

 

Målet gäller ett fall där Skatteverket redan har tagit ut skattetillägg från en restaurangägare för en oredovisad inkomst på drygt 900 000 kronor - ett beslut som inte har vunnit laga kraft.

Tingsrätten avvisar därmed ett åtal för grovt skattebrott och hänvisar till domskälen i den skiljaktiga meningen i Högsta domstolens uppmärksammade dom från 2010 och en dom från Hovrätten för Västra Sverige samma år.

Nyköpings tingsrätt anser att det enligt rättegångsblaken föreligger rättegångshinder på grund av pågående process.

Nyköpings tingsrätt går därmed emot Högsta domstolens prejudikat där HD:s majoritet slog fast att det inte fanns klart stöd i Europadomstolens praxis för att underkänna den svenska ordningen med både straff och skattetillägg för samma gärning.

 

 

Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt