Skip to content

Regeringen inrättar ny myndighet för tillsyn av sjukvård och socialtjänst

Regeringen har beslutat att inrätta en helt ny myndighet för tillsyn inom bland annat hälso- och sjukvården - Inspektionen för vård och omsorg.

 

Syftet är att stärka tillsynen inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inspektionen för vård och omsorg bildas den 1 juni nästa år då tillsyns- och tillståndsverksamheter hos Socialstyrelsen förs över till den nya myndigheten.

Avsikten är att skapa en fristående tillsynsmyndighet som har en oberoende ställning.

Inspektionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård.

Den nya tillsynsmyndigheten föreslås totalt få en budget på 651 miljoner kronor för året 2014.

I en proposition lämnas förslag till de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för verksamheterna ska kunna föras över från Socialstyrelsen.

 

 

Foto:Bertil Ericson/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt