Skip to content

Hela Södertäljemålet måste tas om - nämndeman som satt i polisnämnden var jävig

En nämndeman var ledamot i Polisnämnden i Södertälje samtidigt som Södertäljemålet pågick vid tingsrätten. Svea hovrätt anser att nämndemannen var jävig, med hänsyn till hur information om målet behandlades vid nämndens sammanträden. Tingsrättens dom undanröjs därför vilket innebär att målet skickas tillbaka till tingsrätten för helt ny rättegång.

Hovrätten har därmed bifallit den jävsinvändning som en av de tilltalade gjort mot en nämndeman vid tingsrätten. 

En avgörande fråga för tingsrätten har varit om det funnits ett sådant kriminellt nätverk som åklagaren påstått i målet. Den tilltalade som gjort jävsinvändingen har pekats ut som ledare för nätverket.

En av nämndemännen har samtidigt som rättegången pågått varit ledamot av Polisnämnden i Södertälje. På polisnämndens sammanträden har polisen återkommande informerat om den grova organiserade brottsligheten i Södertälje.

Den aktuella rättegången har av polisen setts som ett resultat av bekämpningen av denna brottslighet. Man har även på polisnämnden diskuterat vikten av att polisen och polisnämnden är överens i stora drag och att detta visar sig mot medborgarna.

Hovrätten kommer fram till att det för en utomstående betraktare rimligen måste tolkas så att en nämndledamot inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat angående sina insatser.

Hovrätten anger i sitt beslut att det bland annat mot denna bakgrund är berättigat av en tilltalad att ifrågasätta nämndemannens förmåga att göra en förutsättningslös prövning av den för målet centrala frågan om nätverket existerat och hur det i så fall sett ut.

Ledamotskapet i polisnämnden har därför i detta fall varit en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för nämndemannens opartiskhet och oberoende. Nämndemannen har därigenom varit jävig.

 

Illustration: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt