Skip to content

Advokatens kostnadsräkning underkänns av hovrätten - "pilotfall" inte skäl för extra arbete

En advokat från Göteborg tog strid för att få igenom en högre ersättning som offentlig försvarare än vad tingsrätten hade beslutat. Orsaken var bland annat att åklagaren hade drivit ärendet som ett så kallat pilotmål och att det därför hade krävts mer arbete enligt advokaten. Hovrätten underkänner dock hennes argument.

 

Tingsrätten hade dömt i ett mål där tre personer åtalats och sedan friats från bland annat människohandel och våldtäkt.

En av de offentliga försvararna hade i tingsrätten yrkat ersättning för 116,5 timmars arbete med drygt 140 000 kronor men tingsrätten beslutade att att hon endast skulle få ersättning för 85 timmars arbete, med drygt 102 000 kronor. Orsaken var enligt tingsrätten att detta motsvarade omfattningen och karaktären på uppdraget.

Försvararen överklagade beslutet till hovrätten och hävdade bland annat att på grund av jävsrisk hade endast vissa tolkar fått använda, att hon fått lägga ned tid på delgivning samt att åklagaren hade drivit målet som ett så kallat pilotmål vilket hade krävt ett omfattande utrednings- och förberedelsearbete.

Hovrätten delar dock tingsrättens uppfattning och avslår advokatens överklagande.

 

Therese Åkerlund

Pontus Lundahl/Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt