Skip to content

”Stinkbomb”, säger advokaten – ”Rökgranat”, kontrar åklagaren efter konflikt om hemligt material

Kammaråklagare Karin Bergstrand och advokat Johan Eriksson
Kammaråklagare Karin Bergstrand och advokat Johan Eriksson

Advokaterna i det jättelika narkotikamål som pågår i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt kommer att få förhöra ett par av de undercover-poliser som deltog i Rikskriminalens hemliga operationer. Det beslutade tingsrätten idag efter en utdragen konflikt med åklagarna. Samtidigt avvisade domstolen ett par av de andra polisvittnen som försvaret hade åberopat. 

Åklagarna hade motsatt sig att de av försvaret åberopade poliserna skulle få kallas som vittnen under rättegången. I en skrivelse till Stockholms tingsrätt skrev de tre kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström bland annat:

”Vi uppfattar att det egentliga syftet med de av försvaret i denna del åberopade förhören är en förhoppning om att någon av dessa personer ska berätta något som vi i nuläget inte har någon kännedom om för att styrka att åklagarna ljuger i dessa avseenden vilket väl får sägas vara ett minst sagt anmärkningsvärt bevistema i en svensk brottmålsprocess.”

Försvaret – bland annat advokaterna Johan Eriksson och Thomas Martinson – hävdar att hela processen utgör ett brott mot artikel 6 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Orsaken är bland annat att en stor del av det spaningsmaterial som har upprättats av Rikskriminalen i samband med deras undercover-operationer har hemligstämplats och alltså inte kan åberopas som bevisning.

Försvaret hävdar att det är nödvändigt att tingsrätten ska få ta del av handlingarna för att kunna få en sanningsenlig bild av hur åklagaren har fått fram sin bevisning. Dessutom menar advokaterna att materialet sannolikt innehåller uppgifter som direkt skulle kunna motbevisa flera av åklagarens påståenden på detaljnivå.

När materialet inte frivilligt lämnades ut av Rikskriminalen och åklagarna så begärde försvaret i somras att tingsrätten skulle tvinga fram handlingarna med stöd av ett editionsföreläggande. Denna begäran avslogs dock av tingsrätten.

I sitt yttrande till tingsrätten kommenterar åklagarna saken så här:

”Advokat Eriksson har i rätten hänvisat till det maskade SSI-materialet såsom varande en ’stinkbomb’. Vi är av den uppfattningen att om metaforer ska användas i detta sammanhang så är det snarare så att försvarets ständiga ifrågasättande av uppgifterna är att likna vid en rökgranat som kastas in för att fördunkla det som målet egentligen handlar om i sak.”

Försvaret menar att det kan vara så att det hemligstämplade materialet inte tål dagens ljus.

Advokat Johan Eriksson säger till Dagens Juridik.

- Jag har aldrig någonsin varit med om någonting liknande. Om det är så att åklagaren undanhåller materialet av hänsyn till Rikskriminalen eller sig själv så är det mycket, mycket allvarligt. Den enda hänsyn åklagarna ska ta är att det ska bli en rättvis rättegång. Ingenting annat!

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt